omniture

Laporan Baharu Peta Tujuh Aspek Kritikal untuk Transformasi Sektor Tenaga dan Seru Penambahbaikan Tindakan Iklim Global

Rocky Mountain Institute
2019-11-19 01:29 253

'Tujuh Cabaran Transformasi Tenaga' RMI menggariskan laluan untuk pemimpin dunia dan pemain sektor tenaga teratas untuk mengurangkan krisis iklim pada dekad seterusnya.

BOULDER, Colorado, 19 November 2019 /PRNewswire/ -- Rocky Mountain Institute (RMI) hari ini melancarkan laporan baharu, Tujuh Cabaran Transformasi Tenaga, semasa tiga acara antarabangsa berkaitan di Delhi, Beijing dan New York. Acara ini — dijenamakan sebagai "EMERGE" — menghimpunkan beberapa pihak berkepentingan dan pemangkin tenaga terkemuka dunia untuk memulakan usaha global bagi memacu peralihan tenaga dan mengurangkan krisis iklim.

Laporan ini merangka pandangan RMI berkenaan aspek paling kritikal untuk tindakan bersama dalam masa tiga hingga lima tahun seterusnya yang akan menetapkan kenaikan suhu global supaya berada di bawah paras 2 darjah Celsius. Laporan ini mengenal pasti titik condong untuk perubahan pantas yang boleh dimanfaatkan merentasi pelaburan, penambahbaikan polisi, usaha sama merentas sektor dan banyak lagi. Hal ini menyeru kepada tindakan muktamad daripada pihak warga, syarikat, institusi kedermawanan, pemimpin subnasional, pengawal atur dan pembuat polisi untuk bekerjasama dengan cara baharu yang melangkaui sempadan cara lama dan menskalakan teknologi baharu dan teknologi sedia ada.

"Dengan cara bekerja bersama-sama, institusi awam dan swasta boleh memanfaatkan kuasa pasaran untuk memacu penggunaan teknologi tenaga bersih secara dramatik," kata Richard Kauffman, pengerusi Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Tenaga Negeri New York. "Saya bangga New York menunjukkan cara usaha sama ini bergerak dengan baik ke arah matlamat iklim kita."

Acara ini menjadi titik permulaan bagi pemikir dan pemangkin sektor tenaga terkemuka di serata India, China dan Amerika Syarikat untuk meneroka tujuh cabaran dan membangunkan idea inovatif berpimpinkan pasaran yang akan mentransformasikan penggunaan tenaga global. Berpandukan rangka kerja laporan, pemimpin kanan daripada sektor awam, swasta dan kedermawanan akan mengenal pasti titik manfaat tertinggi untuk menskalakan penyelesaian bebas karbon besar-besaran bersama-sama. Tugas berterusan ini — sebahagian usaha bertahun-tahun yang dipelopori oleh RMI — sedang dilaksanakan menerusi siri makmal global untuk pemegang taruh bagi membentuk perhubungan berkuasa dan merentas sektor serta memacu impak lebih pantas.

"Masa untuk bertindak adalah sekarang," kata Jule Kortenhorst, Ketua Pegawai Eksekutif RMI. "Jendela peluang untuk mengelakkan akibat paling parah sedang tertutup pantas. Laporan ini, dan usaha kami untuk menggerakkan pemimpin teratas dunia untuk menyelesaikan hal ini bersama-sama, adalah langkah pertama yang kritikal untuk membawa perubahan yang diperlukan secepat mungkin."

Untuk memuat turun laporan, lawati https://rmi.org/seven-challenges-report

Perhubungan Media:

Nick Steel
Rocky Mountain Institute
nsteel@rmi.org 

 

Source: Rocky Mountain Institute
Related Links:
Keywords: Environmental Products & Services Oil/Energy Utilities Environmental Issues Environmental Policy Survey, Polls & Research Public Interest