omniture

"เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์" มาตรฐานสูงสุดด้านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

Cambridge University Press & Assessment
2023-03-16 15:01 73

สิงคโปร์--16 มีนาคม 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ (Cambridge English Qualifications) ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันหลายร้อยแห่งทั่วโลกมาเป็นเวลานานหลายปี และได้รับการยกย่องในฐานะมาตรฐานสูงสุดด้านการประเมินทักษะทางภาษา ปัจจุบัน องค์กรที่ยอมรับเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ มีจำนวนมากกว่า 25,000 แห่ง ซึ่งตอกย้ำสถานะของบริษัทที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมของผู้ให้บริการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนภาษามีโอกาสที่จะได้แสดงทักษะทางภาษาและความโดดเด่นในตลาดการจ้างงานที่มีการแข่งขันสูงหากผ่านการรับรองจากเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่มหาวิทยาลัย องค์กร และรัฐบาลทั่วโลก โดยเป็นการรับรองผู้เรียนทุกวัยจากทุกภูมิหลัง เนื่องจากครอบคลุมการวัดทักษะและความสามารถหลากหลายระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุด

ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดของผู้เข้าสอบ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการประเมินโดยเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ซึ่งให้บริการวัดระดับทักษะทางภาษาที่เชื่อถือได้และถูกต้องยุติธรรม ช่วยให้สถาบันต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลในการรับบุคคลเข้าเรียน เข้าทำงาน และเข้ารับการฝึกอบรม

การที่เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ บรรลุหลักชัยสำคัญโดยมีสถาบันมากกว่า 25,000 แห่งให้การยอมรับ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและคุณภาพของการสอบที่อยู่ในระดับสูง ความสำคัญของการรับรองโดยเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ประกอบกับความได้เปรียบในการแข่งขันที่มอบให้กับนักเรียนนั้น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยสถาบันการศึกษามากมาย

ในโอกาสนี้ ตัวแทนจากเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ (Cambridge University Press & Assessment) กล่าวว่า "เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุหมุดหมายสำคัญนี้ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่สถาบันจากทั่วโลกมีให้กับการรับรองของเรา เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ จัดการสอบวัดผลอย่างเข้มงวดและเชื่อถือได้เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนภาษา และเรายินดีที่เราสามารถมอบโอกาสให้นักเรียนและผู้สมัครงานได้มีเส้นทางโดยตรงสู่การบรรลุเป้าหมายทางภาษาที่ตั้งใจไว้"

เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ยกระดับทักษะทางภาษา บรรลุเป้าหมายของตนเอง ตลอดจนเข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและการทำงานที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้

เคมบริดจ์ อิงลิช ให้โลกของคุณกว้างใหญ่มากขึ้น

https://www.youtube.com/watch?v=69WCsc7FbtA 

การสอบของเคมบริดจ์ อิงลิช สอดคล้องโดยสมบูรณ์กับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) ซึ่งเป็นกรอบฯ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างและใช้ในการระบุความสามารถทางภาษาในยุโรปและที่อื่น ๆ จึงเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับนักเรียน ครู และพนักงาน ที่จะแสดงทักษะทางภาษาของตนเองด้วยมาตรฐานเดียวกัน

การสอบของเคมบริดจ์ อิงลิช มีการวัดความสามารถทางภาษาอย่างชัดเจนโดยอิงกรอบ CEFR ทั้งหกระดับ ประกอบด้วย A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ความสอดคล้องกันจะช่วยให้นักเรียนและครูสามารถเข้าใจจุดแข็งของตนเองและจุดที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้นายจ้างสามารถประเมินทักษะทางภาษาของผู้สมัครงานได้ง่ายขึ้นด้วย

กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) คืออะไร

https://www.youtube.com/watch?v=liE1Tp3Ta8M 

ตัวแทนจากเคมบริดจ์ระบุว่า "เคมบริดจ์ อิงลิช มุ่งมั่นที่จะให้บริการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แม่นยำและเชื่อถือได้ การทำให้การทดสอบของเราสอดคล้องกับกรอบ CEFR ช่วยสร้างความมั่นใจว่าการสอบของเราสอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ ผู้เข้าสอบของเราจึงสามารถเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ในผลลัพธ์ที่ได้รับ"

ความสอดคล้องของเคมบริดจ์ อิงลิช กับกรอบ CEFR เป็นผลพวงมาจากการพิจารณาข้อสอบและหลักเกณฑ์การประเมินของเคมบริดจ์ อิงลิช อย่างละเอียดครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าการสอบสะท้อนระดับความสามารถตามที่กำหนดโดย CEFR ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ กระบวนการพิจารณาดังกล่าวนี้รวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ความสอดคล้องดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเคมบริดจ์ อิงลิช ในการให้บริการประเมินทักษะทางภาษาด้วยคุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน ผู้สอน และนายจ้างทั่วโลก เคมบริดจ์ อิงลิช มั่นใจว่าความสอดคล้องนี้จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทางภาษาของตนเองและช่วยให้นายจ้างค้นพบผู้สมัครงานที่มีทักษะทางภาษาได้ง่ายขึ้น เคมบริดจ์ อิงลิช ยังมั่นใจด้วยว่าความสอดคล้องนี้จะช่วยให้นายจ้างหาผู้สมัครงานที่มีทักษะทางภาษาได้ตามที่ต้องการ

อิทธิพลเชิงบวกของเคมบริดจ์ อิงลิช

https://www.youtube.com/watch?v=7ENYVWsplus 

เข้าชมเว็บไซต์เคมบริดจ์ อิงลิช เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/ 

https://www.cambridgeenglish.org/my/exams-and-tests/linguaskill/ 

https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/linguaskill/ 

https://www.cambridgeenglish.org/vn/exams-and-tests/linguaskill/ 

https://www.cambridgeenglish.org/id/ 

https://www.cambridgeenglish.org/th/ 

https://www.cambridgeenglish.org/kr/ 

เกี่ยวกับเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือการเพลิดเพลินและสัมผัสประสบการณ์ภาษาที่เปิดกว้างสู่โอกาสมากมายทั่วโลก

เราร่วมมือกับผู้สอนและพันธมิตรของเราเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนหลายล้านตลอดเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และช่วยให้ผู้เรียนได้พิสูจน์ทักษะของตนเองให้โลกได้เห็นด้วยความมั่นใจ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เราสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิจัย, ความเชี่ยวชาญ, และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่า แนวทางที่ไม่เหมือนใครของเราสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงของผู้เรียนได้ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ในฐานะที่เป็นภาษาสากล ภาษาอังกฤษจะช่วยปลดล็อกประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดชีวิต และเนื่องจากภาษาเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นมนุษย์ เราจึงช่วยให้ผู้คนทุกแห่งเชื่อมโยง สื่อสาร และใกล้ชิดกันมากขึ้น

เพื่อให้โลกของคุณกว้างใหญ่มากขึ้น

เคมบริดจ์ อิงลิช (Cambridge English) เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของร่วมของไอเอลส์ (IELTS) ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกสำหรับการย้ายถิ่นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา เราช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพิสูจน์ทักษะของตนให้เป็นที่ประจักษ์

เคมบริดจ์ อิงลิช เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยมอบคุณวุฒิและพัฒนาแบบทดสอบระดับโลกอันหลากหลายสำหรับผู้เรียนและผู้สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเรานั้น การเรียนภาษาอังกฤษเป็นมากกว่าการสอบและเกรด เพราะช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร พร้อมมอบประสบการณ์และโอกาสอันมีค่าตลอดชีวิต

ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนที่จะใช้ชีวิต ทำงาน หรือศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ เราสามารถมอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ เรามอบคุณวุฒิและพัฒนาแบบทดสอบระดับโลกอันหลากหลายสำหรับผู้เรียนและผู้สอนภาษาอังกฤษ การทดสอบที่ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานของเราได้รับการยอมรับทั่วโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ องค์กร และหน่วยงานรัฐบาลมากกว่า 25,000 แห่ง ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศเพื่อความสำเร็จ

ภาษาอังกฤษใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ, มหาวิทยาลัย, ตลาด, ห้องประชุม, และทุกแห่งหน เราจัดสอบในกว่า 130 ประเทศให้กับผู้คนมากกว่า 5.5 ล้านคนทุกปี เรามีการเตรียมการที่ครอบคลุม เอกสารสนับสนุน และแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยหลายปีทำให้เรามีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้คน สิ่งนี้ช่วยให้เราออกแบบการประเมินที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับทักษะที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากวิธีการใช้ภาษาอังกฤษของผู้คนในปัจจุบัน

งานของเราได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกโดยเครือข่ายศูนย์สอบ 2,800 แห่ง โรงเรียนกว่า 50,000 แห่ง และผู้ตรวจสอบ ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และผู้ผลิตสื่อหลายหมื่นคน ด้วยการทำงานร่วมกันนี้ เราสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนก้าวต่อไป

การเรียนภาษาเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นถ้าได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม เราพร้อมอยู่กับคุณในทุกระดับขั้นของการเรียนรู้

สิ่งที่เราเชื่อ - การเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือการเพลิดเพลินและสัมผัสประสบการณ์ภาษาที่เปิดกว้างสู่โอกาสมากมายทั่วโลก

สิ่งที่เรานำเสนอ - เราร่วมมือกับผู้สอนและพันธมิตรของเราเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนหลายล้านตลอดเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และช่วยให้ผู้เรียนได้พิสูจน์ทักษะของตนเองให้โลกได้เห็นด้วยความมั่นใจ

วิธีการดำเนินงานและการสร้างผลกระทบโดยเรา - ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เราสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิจัย ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่า แนวทางที่ไม่เหมือนใครของเราสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงของผู้เรียนได้ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

บทบาทระดับโลกของภาษาอังกฤษ - ในฐานะที่เป็นภาษาสากล ภาษาอังกฤษจะช่วยปลดล็อกประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดชีวิต และเนื่องจากภาษาเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นมนุษย์ เราจึงช่วยให้ผู้คนทุกแห่งเชื่อมโยง สื่อสาร และใกล้ชิดกันมากขึ้น

สิ่งที่เราสัญญา - เพื่อให้โลกของคุณกว้างใหญ่มากขึ้น

Source: Cambridge University Press & Assessment
Keywords: Computer/Electronics Education Higher Education