omniture

สถาบันอาร์เอ็มไอออกรายงานวิเคราะห์ ให้แนวทางช่วยชาติสมาชิก G20 พลิกโฉมวงการโลจิสติกส์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Rocky Mountain Institute
2023-10-19 23:46 82

นิวเดลี, 19 ต.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ประเทศในกลุ่ม G20 มีประชากรมากถึงสองในสามของโลก โดยมีการค้าขายและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มากกว่าสามในสี่ของโลกเช่นกัน ประเทศเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลได้อย่างมากในการพลิกโฉมแวดวงโลจิสติกส์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านี้ยังมีส่วนสำคัญต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะในเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทรัพยากรร่อยหรอ และมลพิษทางอากาศ

สถาบันอาร์เอ็มไอ (RMI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในชื่อสถาบันรอกกีเมาเทน (Rocky Mountain Institute) เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพลิกโฉมที่ว่านี้ จึงได้เปิดตัวรายงานหัวข้อ "การพลิกโฉมภาคโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศ G20" (Transforming the Logistics Sector Across G20 Nations) โดยคุณอัคชิมา เกต (Akshima Ghate) ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคม ซึ่งเป็นผู้นำโครงการของสถาบันอาร์เอ็มไอในอินเดีย เปิดเผยว่า รายงานที่ทางสถาบันอาร์เอ็มไอเผยแพร่ล่าสุดนี้ มอบทางออกที่มีศักยภาพนำไปใช้ได้จริง เช่น เส้นทางรถบรรทุกปลอดมลพิษ เพื่อส่งเสริมการใช้รถบรรทุกไร้มลพิษ (ZET) และนิคมโลจิสติกส์ ที่อาจทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น นอกเหนือจากโซลูชันเหล่านี้แล้ว รายงานฉบับนี้ยังมีแนวทางแก้ไขปัญหาอีก 17 รายการ พร้อมตัวอย่างระดับโลกที่ใช้เป็นบทเรียนสำคัญให้ประเทศในกลุ่ม G20 นำไปปรับใช้ตามบริบทของตนเองได้

อ่านคู่มือกลยุทธ์โลจิสติกส์สีเขียว (The Green Logistics Playbook) ของสถาบันอาร์เอ็มไอ ได้ทาง https://rmi.org/insight/the-green-logistics-playbook/

รายงานฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ระหว่างเว็บบินาร์ ในหัวข้อแนวปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนและบทบาทของภาคโลจิสติกส์ในการทำให้อนาคตยั่งยืนมากขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมอภิปรายนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างออกรส พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกว่าประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนผ่านการริเริ่มด้านนโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนทางการเงินได้อย่างไร

ผู้ร่วมอภิปรายล้วนตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคส่วนโลจิสติกส์ เพราะภาคโลจิสติกส์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากทั่วโลก และคาดว่าจะปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีต่อ ๆ ไป ผู้ร่วมอภิปรายแต่ละรายได้แสดงทัศนคติในแง่ดีเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่มีอยู่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของภาคส่วนนี้ด้วย ทั้งยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นของผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ในการเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ประเด็นหลัก ๆ ที่หยิบยกมาพูดถึงนั้นมีทั้งการลดความต้องการในการขนส่งสินค้าและความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในการออกแบบโซลูชัน และความจำเป็นในการยกระดับการแบ่งปันความรู้ระหว่างบริษัทภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ

รับชมบันทึกเว็บบินาร์ได้ที่ https://info.rmi.org/l/310101/2023-10-17/3s396pd

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามได้ที่ media@rmi.org

เกี่ยวกับสถาบันอาร์เอ็มไอ สถาบันรอกกีเมาเทน (Rocky Mountain Institute หรือ RMI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งอุทิศตนเพื่อเร่งนำโซลูชันที่อิงตลาดมาใช้เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานทั่วโลก เพื่อสร้างอนาคตที่ปล่อยคาร์บอนน้อย สะอาด เจริญรุ่งเรือง และปลอดภัย

Source: Rocky Mountain Institute
Keywords: Environmental Products & Services Green Technology Transportation Environmental Issues Not for profit Survey, Polls & Research Supply Chain/Logistics
Related News