omniture

สถาบัน FII ประกาศมติให้ดำเนินการจัดการกับข้อกังวลหลัก 6 ประการที่พบในระหว่างการวิจัยทั่วโลก

Future Investment Initiative Institute
2023-10-27 04:07 94

ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, 27 ตุลาคม 2566 /PRNewswire/ -- สถาบัน FII (FII Institute) องค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับความท้าทายเร่งด่วนที่สุดในโลก ได้ประกาศข้อมติ (Resolution) เพื่อจัดการกับข้อกังวลหลัก 6 ประการ ซึ่งระบุขึ้นระหว่างการสำรวจครั้งใหญ่ทั่วโลกกับผู้คน 50,000 คนจาก 23 ประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นในประเด็นปัญหาต่าง ๆ

FII INSTITUTE ANNOUNCES RESOLUTION TO ACT TO ADDRESS SIX MAJOR CONCERNS RAISED DURING GLOBAL RESEARCH
FII INSTITUTE ANNOUNCES RESOLUTION TO ACT TO ADDRESS SIX MAJOR CONCERNS RAISED DURING GLOBAL RESEARCH

รายงานเอฟไอไอ ไพรออริตี คอมพาส (FII PRIORITY Compass) ประจำปีนี้ ระบุถึงปัญหาสำคัญ 6 ประการที่พบเหมือนกันในชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่

  • 65% รู้สึกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
  • 55% กังวลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคม
  • 53% กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • 49% มีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการจัดการปกครองที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
  • 44% มองว่าการดูแลสุขภาพมีความสำคัญสูงสุด
  • 34% เชื่อว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญสูงสุดสำหรับมนุษยชาติ

ในการตอบสนองต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว FII มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและการรู้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มการจ้างงานและการไม่แบ่งแยก สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่เท่าเทียมและครอบคลุมผ่านนวัตกรรม

สถาบัน FII จะบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดโดยรวมของเรา เพื่อทำความเข้าใจและจัดการกับลำดับปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่สุดของมนุษยชาติให้ดีขึ้น นำผู้นำจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อปรับวิธีดำเนินการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบุและลงทุนในโซลูชันที่ล้ำสมัยและโครงการริเริ่มที่นำโดยท้องถิ่น

ในการประชุมสุดยอด FII7 ซึ่งขณะนี้กำลังจัดขึ้น ณ กรุงริยาด (24-26 ตุลาคม) ผู้นำ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนวัตกรจำนวน 6,000 คนเข้าร่วมในการอภิปรายและการประชุมกว่า 200 หัวข้อ เพื่อจัดการกับปัญหาใหญ่ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่

คุณริชาร์ด อัตเทียส (Richard Attias) ซีอีโอของสถาบันโครงการลงทุนเพื่ออนาคต (Future Investment Initiative หรือ FII) กล่าวว่า "นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้คนทั่วโลกที่เผชิญกับความไม่แน่นอนในเกือบทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องการเงินของพวกเขาไปจนถึงอนาคตของโลก FII มุ่งมั่นที่จะริเริ่มการดำเนินการอย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาข้อกังวลเหล่านี้ โดยใช้อำนาจในการชักจูงของเราเพื่อรวบรวมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้สร้างนวัตกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และนักลงทุน เพื่อร่วมกันหารือ วางกลยุทธ์ และลงมือปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ ข้อมติดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเจตจำนงนั้น"

เกี่ยวกับสถาบัน FII

สถาบันโครงการลงทุนเพื่ออนาคต หรือสถาบัน FII คือมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีเครื่องมือการลงทุนและมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อมนุษยชาติ เราดำเนินงานอย่างครอบคลุมในระดับโลก เราส่งเสริมผู้มีไอเดียดี ๆ จากทั่วโลกและเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงในสี่ส่วนสำคัญด้วยกัน ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการหุ่นยนต์ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และความยั่งยืน

รูปภาพ: https://mma.prnasia.com/media2/2257093/Priority_Resolution.jpg?p=medium600
โลโก้: https://mma.prnasia.com/media2/1811613/FII_Institute_Logo.jpg?p=medium600

 

Source: Future Investment Initiative Institute
Keywords: Banking/Financial Service Computer/Electronics Not for profit Trade show news
Related News