omniture

งานเสวนาประจําปีระหว่างพิพิธภัณฑ์ในประเทศเอเชียตะวันออกจัดขึ้นที่นครฉางซาของจีน

China International Communications Group
2023-11-15 14:57 38

ฉางซา, จีน--15 พฤศจิกายน 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

Annual Dialogue between Museums of East Asian Countries takes place in Changsha
Annual Dialogue between Museums of East Asian Countries takes place in Changsha

งานเสวนาประจําปีระหว่างพิพิธภัณฑ์ในประเทศเอเชียตะวันออก (The Annual Dialogue between Museums of East Asian Countries) ได้จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ณ พิพิธภัณฑ์ฉางซา ในมณฑลหูหนานของจีน ในโอกาสนี้ บรรดาผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และตัวแทนเยาวชนจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มาร่วมเสวนากันในหัวข้อ "การเรียนรู้ร่วมกันและการสืบสานอารยธรรมเอเชียตะวันออก"

คุณหวง เว่ย (Huang Wei) ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและการจัดการ กลุ่มการสื่อสารระหว่างประเทศของจีน (China International Communications Group) กล่าวว่า "10+3 ประเทศได้ร่วมกันสร้างอารยธรรมเอเชียตะวันออกที่รุ่งเรือง ขณะที่มรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยและของสะสมของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ล้วนเป็นหน้าต่างบานสําคัญที่เปิดกว้างให้ทั่วโลกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออก"

คุณอีฮีซบ (Lee Hee-sup) เลขาธิการประจำสํานักเลขาธิการความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation Secretariat) กล่าวว่า "พิพิธภัณฑ์มีบทบาทสําคัญในการรักษาความทรงจําร่วมกันของเรา ตลอดจนรักษาสมบัติในอดีตของเราเพื่อสร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต พิพิธภัณฑ์เป็นช่องทางที่ดีสําหรับเยาวชนในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของตนเองและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อวางรากฐานสําหรับความร่วมมือและการพัฒนาอย่างสันติต่อไปในอนาคต"

คุณสือ จงจวิ้น (Shi Zhongjun) เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Center) กล่าวปาฐกถาผ่านวิดีโอว่า ความหลากหลายก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรม ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการพัฒนาร่วมกันต่อไป พร้อมกันนี้ คุณสือแสดงความเชื่อมั่นว่าการเสวนาครั้งนี้จะช่วยกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนจาก 10+3 ประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของภูมิภาคเอเชีย

ในโอกาสนี้ ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสปป.ลาว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์พระราชวัง สถาบันตุนหวง และพิพิธภัณฑ์ฉางซา ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการยกระดับการแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศเอเชียตะวันออก รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่เพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในงานเสวนายังมีการอภิปรายอย่างเข้มข้นของเยาวชนจากจีน ไทย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเยาวชนในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมร่วมกัน

งานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มการสื่อสารระหว่างประเทศของจีน ด้วยความพยายามที่จะดําเนินการตามฉันทามติของผู้นําอาเซียนบวกสาม ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ ตัวแทนเยาวชนยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หูหนานและพิพิธภัณฑ์ฉางซา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนครแห่งนี้ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น "เมืองวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออก" ในปี 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

 

Source: China International Communications Group
Keywords: Art Entertainment
Related News