omniture

อาบูดาบีเตรียมเปิดศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Abu Dhabi Global Market (ADGM)
2023-12-06 18:08 75

·  บุกเบิกศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแห่งใหม่ในอาบูดาบี เพื่อเร่งพัฒนาการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและออกแบบตลาด สืบเนื่องจากการประชุม COP28

·  ศูนย์กลางความรู้แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัย ให้คำปรึกษา และพัฒนาทักษะชั้นนำของโลก เพื่อบุกเบิกการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศรูปแบบใหม่ และดันอาบูดาบีให้เป็นตลาดชั้นนำระดับโลก

·  สมาชิกผู้ก่อตั้ง 9 รายทั่วโลกยืนยันเป็นสมาชิกแล้ว ได้แก่ เอดีจีเอ็ม, เอดีคิว, แบล็คร็อค, ซีไอเอฟเอฟ, จีเอฟเอเอ็นซี, เอชเอสบีซี, มาสดาร์, ไนน์ตี วัน และกลุ่มธนาคารโลก

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 6 ธันวาคม 2566 /PRNewswire/ -- อาบูดาบีเตรียมจัดตั้งศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Finance Centre หรือ GCFC) ซึ่งจะเข้ามาเร่งการพัฒนากรอบและทักษะด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทั่วโลก โดยศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนี้มีเป้าหมายที่จะจัดการกับอุปสรรคสำคัญ อันเป็นผลจากกรอบทางการเงินที่ขัดขวางกระแสการลงทุน เพื่อช่วยให้การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศพร้อมให้เข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และสอดรับกับผลลัพธ์จากการประชุม COP28 เพื่อนำไปดำเนินการต่อ

The Founding Members of Global Climate Finance Centre - GCFC (from left to right): Mark Carney, UN Special Envoy for Climate Action and Finance and Co-Chair, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Noel Quinn, Group Chief Executive at HSBC, Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, Mercedes Vela Monserrate, GCFC CEO, H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Member of the Abu Dhabi Executive Council and Chairman of the Abu Dhabi Department of Development (ADDED) and (Abu Dhabi Global Market) ADGM, Ajay Banga, President of the World Bank Group, Kate Hampton, Chief Executive Officer of CIFF and Hendrik du Toit, Founder and Chief Executive Officer of Ninety One.
The Founding Members of Global Climate Finance Centre - GCFC (from left to right): Mark Carney, UN Special Envoy for Climate Action and Finance and Co-Chair, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Noel Quinn, Group Chief Executive at HSBC, Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, Mercedes Vela Monserrate, GCFC CEO, H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Member of the Abu Dhabi Executive Council and Chairman of the Abu Dhabi Department of Development (ADDED) and (Abu Dhabi Global Market) ADGM, Ajay Banga, President of the World Bank Group, Kate Hampton, Chief Executive Officer of CIFF and Hendrik du Toit, Founder and Chief Executive Officer of Ninety One.

ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทำหน้าที่เป็นคลังความคิดและศูนย์กลางการวิจัยอิสระ เพื่อจัดการกับต้นตอของปัญหาที่ขัดขวางการลงทุน โดยนำการวิจัยที่ล้ำหน้าและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำมารวมกัน เพื่อพัฒนากรอบการทำงานทางการเงินที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ซึ่งมีความสอดคล้องกันในระดับสากลมากขึ้น ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับการลงทุนในโครงการที่มีคาร์บอนต่ำ ยั่งยืน และมีความยืดหยุ่น

ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาคารอาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต (ADGM) โดยดร. สุลต่าน อัล จาเบอร์ (Sultan Al Jaber) ประธาน COP28 ได้ประกาศเอาไว้เป็นครั้งแรกในระหว่างการประชุมภาคการเงินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และในวันนี้ ฯพณฯ อาเหม็ด จาซิม อัล ซาบี (H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi) ประธานอาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต และกรมพัฒนาเศรษฐกิจอาบูดาบี (ADDED) ได้กล่าวปราศรัยในการประชุมสุดยอดสัปดาห์ความยั่งยืนอาบูดาบี (Abu Dhabi Sustainability Week หรือ ADSW) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ADSW วาระพิเศษที่การประชุม COP28 โดยเขาได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 3 ประการของศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

·  การวิจัย นโยบาย และนวัตกรรม: ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในฐานะหน่วยงานอิสระและคลังความคิดทางการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศระดับโลกที่มุ่งเน้นภาคเอกชน จะวิจัยอย่างล้ำหน้าและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมถึงหลักการ และแนวทางแก้ไข เพื่อปรับกรอบการทำงานและสร้างตลาดการเงิน ซึ่งจะเข้ามาส่งเสริมการลงทุนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

·  การให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคโดยตรงมารวมตัวกัน เพื่อพัฒนาคำแนะนำและการดำเนินการที่มีเป้าหมายในการจัดสรรเงินทุน และจูงใจให้เกิดการสร้างช่องทางการลงทุนที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ โดยแนวร่วมและความร่วมมือของผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องจะเป็นหัวใจสำคัญในงานของศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

·  สถาบันการเงินสภาพภูมิอากาศ: ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะพัฒนาพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง โดยอาศัยประสบการณ์ในตลาดการเงินสีเขียวที่อาบูดาบี รวมถึงการจัดหาโปรแกรมฝึกอบรมและหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อบ่มเพาะความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิ่งนี้จะทำให้ทางสถาบันฯ เป็นผู้นำทางความคิดระดับโลก ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับเขตอำนาจอื่น ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนากรอบทางการเงินที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับอาบูดาบีอย่างดี

โครงการริเริ่มเหล่านี้จะเข้ามาสร้างขีดความสามารถในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสถาบันการเงินระดับโลก ส่งเสริมกิจกรรมตลาดการเงินสีเขียวและระบบนิเวศ และกระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศในโครงการริเริ่มคาร์บอนต่ำและเป็นศูนย์

การประกาศตั้งศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มีขึ้นพร้อมกับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในแวดวงการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคือการเปิดตัวอัลเทอร์รา (ALTÉRRA) ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่จะขับเคลื่อนความพยายามระดับนานาชาติในการสร้างระบบการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น โดยมุ่งปรับปรุงการเข้าถึงเงินทุนสำหรับโลกใต้ (Global South) อัลเทอร์ราตั้งเป้าที่จะระดมทุน 2.5 แสนล้านดอลลาร์ทั่วโลกภายในปี 2573 โดยขับเคลื่อนตลาดเอกชนไปสู่การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาซึ่งยังขาดการลงทุนแบบเดิม เพราะมองกันว่าภูมิภาคเหล่านั้นมีความเสี่ยงสูงกว่า ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสนับสนุนการสร้างตลาดการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยให้อัลเทอร์ราสร้างระบบนิเวศทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอาบูดาบี และปลดล็อกเงินทุนเข้าสู่การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศทั่วโลกในระดับที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ดร. สุลต่าน อัล จาเบอร์ กล่าวเกี่ยวกับการตั้งศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกว่า "ระดับของวิกฤตสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่เร่งด่วนและพลิกวงการจากทุกอุตสาหกรรม การเงินมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนความทะเยอทะยานของเราให้กลายเป็นการปฏิบัติจริง และมีบทบาทสำคัญในการกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในกรอบ 1.5 องศาเซลเซียส การประชุม COP28 จะต้องเป็นจุดเปลี่ยนในขณะที่เรารวมคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อหาวิธีเชื่อมช่องว่างกับปี 2573 ตามที่ระบุไว้ในกลไกทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) เราจำเป็นต้องมีแนวทางทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งรวมทุกคนไว้ด้วยกัน เนื่องจากทุกคนมีบทบาทสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่ผมยินดีอย่างยิ่งกับศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแห่งใหม่แห่งนี้ ซึ่งจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงตลาดการเงินและสถาบันทางการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยจะทำให้อาบูดาบีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแถวหน้าในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในด้านการเงินที่ยั่งยืน มอบมรดกเชิงบวกต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า"

ฯพณฯ อาเหม็ด จาซิม อัล ซาบี กล่าวในงาน ADSW ว่า "อาบูดาบีรู้วิธีในการส่งมอบความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในขณะที่เราตอบสนองต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมระดับโลก ในทำนองเดียวกับที่เราสร้างอาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศระดับบุกเบิกในเวลาเพียง 8 ปี ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่อาบูดาบีจะต้องสร้างผู้บุกเบิกรายใหม่ในด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก โดยศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแห่งใหม่นี้จะปลดล็อกเงินทุนใหม่ ๆ เข้าสู่ภูมิภาค ในขณะที่เอมิเรตกลายเป็นตลาดหลักสำหรับการเงินที่ยั่งยืน โดยต่อยอดจากกรอบการกำกับดูแลทางการเงินที่ยั่งยืนและก้าวหน้าของอาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต เรามีความทะเยอทะยานเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำของโลกนี้มอบผลประโยชน์ที่สัมผัสทุกมุมของโลกของเรา"

ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นสถาบันระดับโลก ซึ่งนอกจากอาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต แล้ว สมาชิกผู้ก่อตั้งรายอื่น ๆ ของศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ได้แก่ เอดีคิว (ADQ), แบล็คร็อค (BlackRock), มูลนิธิกองทุนเพื่อการลงทุนพัฒนาเด็ก (Children's Investment Fund Foundation) หรือซีไอเอฟเอฟ (CIFF), พันธมิตรทางการเงินกลาสโกว์เพื่อเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) หรือจีเอฟเอเอ็นซี (GFANZ), เอชเอสบีซี (HSBC), มาสดาร์ (Masdar), ไนน์ตี วัน (Ninety One) และกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) สมาชิกผู้ก่อตั้งจะให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่ายอันล้ำลึก ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะมุ่งทำงานร่วมกับสถาบันอื่น ๆ ในวงการเดียวกัน และพันธมิตรด้านความรู้ เพื่อต่อยอดบทบาทความเป็นผู้นำทางการเงินที่ยั่งยืน พัฒนาความเชี่ยวชาญภายในองค์กร และมอบผลกระทบสูงสุด

ฯพณฯ โมฮาเหม็ด ฮัสซัน อัลซูไวดี (H.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอดีคิว กล่าวว่า "ในขณะที่เราทุ่มเทเพื่อเร่งพลิกโฉมเศรษฐกิจและการเติบโตที่ยั่งยืน เราจำเป็นต้องสนับสนุนนวัตกรรมในด้านการเงินที่ยั่งยืน ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เอดีคิวมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนซึ่งจะเพิ่มความหลากหลายของเศรษฐกิจอาบูดาบี และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเงินที่ยั่งยืนที่กำลังเติบโตนี้"

แลร์รี ฟิงค์ (Larry Fink) ประธานและซีอีโอของแบล็คร็อค กล่าวว่า "แบล็คร็อครู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเปิดตัวศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การมุ่งเน้นอนาคตของคลังสมองแห่งนี้สะท้อนให้เห็นประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าของเราหลายรายทั่วโลก ในขณะที่พวกเขาแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุด เพื่อฝ่าฟันความเสี่ยงและคว้าโอกาสการลงทุนเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในทำนองเดียวกับที่เราทำกับหน่วยงานคลังสมองและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก เราหวังที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยของเราแก่ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก"

เคท แฮมป์ตัน (Kate Hampton) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีไอเอฟเอฟ กล่าวว่า "การขยายเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำสำหรับประเทศกำลังพัฒนาถือเป็นสิ่งสำคัญในการคุมอุณหภูมิในกรอบ 1.5 องศาให้ได้ และเพื่อให้เกิดการเติบโตในระยะยาว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และฟื้นตัวได้ ซีไอเอฟเอฟมีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งสามารถนำความโปร่งใสและความทะเยอทะยานมาสู่เป้าหมายทางการเงินในช่วงการเปลี่ยนผ่านของนักลงทุนและทำตามเป้าหมายนั้นให้ได้ และปรับเงินทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)"

มาร์ค คาร์นีย์ (Mark Carney) ทูตพิเศษประจำสหประชาชาติด้านการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการเงิน และประธานร่วมของพันธมิตรทางการเงินกลาสโกว์เพื่อเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ หรือจีเอฟเอเอ็นซี กล่าวว่า "นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี เพื่อเร่งการไหลเวียนของการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างสะพานเชื่อมสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น จีเอฟเอเอ็นซีหวังที่จะสนับสนุนศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านข้อมูล การดำเนินการ และการลงทุน เราต้องแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส เราขอชื่นชมความเป็นผู้นำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนและยากลำบากที่สุด และหวังว่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจในภารกิจร่วมกันของเราในการยกระดับการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลง และระดมเงินทุนไปแถบโลกใต้"

โนเอล ควินน์ (Noel Quinn) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเอชเอสบีซี กล่าวว่า "โลกจะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศได้เมื่อมีความคิดพัฒนาต่อไป ตลาดพัฒนาต่อไป และประเทศต่าง ๆ จะต้องร่วมมือกัน เอชเอสบีซีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประธาน COP28 ที่จะทำให้การดำเนินการนี้เป็นการลงมือทำจริง ขณะเดียวกันก็จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อช่วยส่งมอบอนาคตที่สุทธิเป็นศูนย์ด้วย"

โมฮาเหม็ด จามีล อัล รามาฮี (Mohamed Jameel Al Ramahi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมาสดาร์ กล่าวว่า "เรายินดีกับความคิดริเริ่มที่สำคัญนี้ และอาบูดาบีเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อตั้งศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยมาสดาร์ตั้งตารอที่จะสนับสนุนคลังสมองอิสระนี้ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา และผลงานจากการบุกเบิกให้เงินทุนและพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดทั่วโลก"

เฮนดริก ดู ทัว (Hendrik du Toit) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไนน์ตี วัน กล่าวว่า "ไนน์ตี วัน มุ่งที่จะสนับสนุนศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปิดตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่เด็ดขาดและทะเยอทะยาน"

อาเจย์ บังกา (Ajay Banga) ประธานกลุ่มธนาคารโลก กล่าวว่า "เราต้องการทรัพยากรและความเฉลียวฉลาดของภาคเอกชน เราต้องการทุกฝ่ายเพื่อมาช่วยเราขับเคลื่อน ความร่วมมือครั้งนี้ผสานรวมความร่วมมือดังกล่าว โดยช่วยยกระดับโซลูชันสำหรับการลงทุนที่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศและคาร์บอนต่ำ"

ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะมีคุณเมอร์เซเดส เวลา มอนเซอร์เรท (Mercedes Vela Monserrate) ทำหน้าที่ผู้นำในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคุณมอนเซอร์เรทเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนให้กับอาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต และเป็นที่ปรึกษาหลักประจำการประชุม COP28 ซึ่งจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมามากมาย มาใช้ในการเป็นผู้นำศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในด้านการเงินที่ยั่งยืน

คุณเมอร์เซเดส เวลา มอนเซอร์เรท กล่าวว่า "ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้นำศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และมีส่วนร่วมในการพลิกโฉมตลาดการเงินไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น เราร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อสร้างผลงานดี ๆ โดยทำให้การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำด้วย"

ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกยังเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ด้วยทาง www.gcfc.com

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีเงินทุน ความสามารถ และความทะเยอทะยานในการเป็นศูนย์กลางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต ได้นำกรอบการกำกับดูแลทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance Regulatory Framework) มาใช้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ครอบคลุมมากที่สุดของภูมิภาค ไปจนถึงกรอบการกำกับดูแลการค้นพบ พอร์ตโฟลิโอที่จัดการโดยดุลยพินิจ พันธบัตร และตราสารศุกูก (Sukuk) ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งเปลี่ยนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกยังต่อยอดจากโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของอาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต เช่น ปฏิญญาการเงินที่ยั่งยืนอาบูดาบี (Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration) ซึ่งมีผู้ลงนามเกือบ 120 ราย และวิทยาลัยการเงินยั่งยืน (School of Sustainable Finance) ที่เอดีจีเอ็ม อคาเดมี (ADGM Academy) ศูนย์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะสนับสนุนการเงินสีเขียวให้เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดทุน และจะสร้างแรงผลักดันที่ COP28 สร้างขึ้นในการทำให้อาบูดาบี โกลบอล มาร์เก็ต ให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ด้านการเงินที่ยั่งยืน

การประชุมสุดยอดสัปดาห์ความยั่งยืนอาบูดาบีเป็นแพลตฟอร์มและกิจกรรมระดับโลกที่มาสดาร์จัดขึ้น ซึ่งนำประมุขของรัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำในอุตสาหกรรม นักลงทุน ผู้ประกอบการ และเยาวชนที่ล้วนแล้วแต่มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตของโลกของเรามารวมตัวกัน เพื่อหารือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านสภาพอากาศอย่างกล้าหาญ และเฟ้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นหลัง

รูปภาพ: https://mma.prnasia.com/media2/2291741/Global_Climate_Finance_Centre_GCFC.jpg?p=medium600

 

Source: Abu Dhabi Global Market (ADGM)
Keywords: Banking/Financial Service Environmental Products & Services Corporate Social Responsibility New products/services Cision Influencer List - ESG
Related News