omniture

GSMA เผยรายงานฉบับใหม่ ชูเครือข่ายมือถือยุโรปเป็นผู้นำ NET ZERO ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และลาตินอเมริกา

GSMA
2024-02-28 12:18 34

รายงาน Mobile Net Zero ปี 2567 ของ GSMA ยกย่องภูมิภาคที่มุ่งมั่นลดคาร์บอนมาตั้งแต่ปี 2562 นำโดยยุโรปที่ลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 50% ทั้งนี้ การปล่อยคาร์บอนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือปรับตัวลดลงแม้มีการเชื่อมต่อมือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

บาร์เซโลนา, 28 กุมภาพันธ์ 2567 /PRNewswire/ -- การปล่อยคาร์บอนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ[1] ลดลง 6% ทั่วโลก ในช่วงปี 2562-2565 โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงาน Mobile Net Zero ฉบับที่ 4 ของ GSMA ซึ่งเผยแพร่ในงานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน (MWC Barcelona) ในวันนี้

รายงานฉบับนี้เผยให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน[2] โดยยุโรปขึ้นแท่นผู้นำด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 50% ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 20-30% และแม้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่เป็นอับดับหนึ่งและอันดับสองของโลก แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมทั่วโลกปรับตัวลดลง แม้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

เพื่อให้อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ทางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือเพียง 45% ของระดับในปี 2563 ภายในปี 2573 ซึ่งหมายความว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รวมถึง Scope 1, 2 และ 3 จะต้องลดลงราว 7% ต่อปี ไปจนถึงปี 2573

ความก้าวหน้าล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นไปได้จริง เนื่องจากมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานได้เกินเป้าหมายตลอดสามปีที่ผ่านมาทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ระบุว่าจำเป็นต้องยกระดับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของ "Scope 3" ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

จากการวิเคราะห์พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานลดลงแม้มีการเชื่อมต่อมือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้น โดยการเชื่อมต่อมือถือทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7% ในช่วงปี 2562-2565 ขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า ทั้งนี้ การลดคาร์บอนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าอย่างมากในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน

มากกว่าครึ่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในปี 2565 เป็นผลมาจากความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ และสำนักงาน ตลอดจนการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ GSMA Intelligence ได้ดำเนินโครงการ Energy Efficiency Benchmarking ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 17 กลุ่มทั่วโลก เพื่อเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมในภาคส่วนสำคัญนี้ พร้อมกับวัดปริมาณการใช้พลังงานของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแหล่งพลังงาน

ขณะเดียวกัน ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนราว 33% ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ซื้อโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รายงานข้อมูลต่อองค์กร CDP ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 14% ในปี 2562 โดยรายงานแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมกัน 50 เทระวัตต์ชั่วโมงในปี 2565 ซึ่งเทียบเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อปีของกาตาร์หรือสิงคโปร์ และเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2562 ทั้งนี้ หากไม่มีการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ คาดว่าการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานอาจเพิ่มขึ้น 15 ล้านตันในปี 2565

ผลักดันความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การผลักดันอุตสาหกรรมทั้งหมดไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 นั้น จะต้องอาศัยการดำเนินการที่เข้มแข็งและพร้อมเพรียงกันของทั่วทั้งอุตสาหกรรม อีกทั้งยังต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายที่เอื้ออำนวยและการลงทุนจากภาครัฐ โดยบทสรุปของรายงานฉบับนี้คือการให้คำแนะนำและชี้จุดที่จำเป็นต้องลงมือทำทั้งสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซัพพลายเออร์ และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อผลักดันความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและซัพพลายเออร์นั้น โอกาสสำคัญอยู่ที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการปรับปรุงวงจรของห่วงโซ่อุปทานและวัสดุในระบบนิเวศ ขณะที่ภาครัฐสามารถรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาคส่วนนี้ ด้วยการบังคับใช้นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเข้มงวด พร้อมกับสร้างหลักประกันว่าตลาดพลังงานและกฎระเบียบด้านพลังงานจะดึงดูดการลงทุนมาสู่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายไฟฟ้า

คุณจอห์น กิอุสติ (John Giusti) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของ GSMA กล่าวว่า "หลักฐานแสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 กำลังผลิดอกออกผล แม้มีการเชื่อมต่อมือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้น แต่การปล่อยคาร์บอนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายุโรปกำลังนำโด่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตามมาด้วยทวีปอเมริการวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่แท้จริงแล้วนี่คือการแข่งขันที่ทุกคนต้องชนะ มิเช่นนั้นเราทุกคนจะแพ้ เรามองเห็นความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน"

"เราขอเรียกร้องให้ภาครัฐมีส่วนร่วมในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในการลดคาร์บอนอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากการไม่สามารถเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนในบางภูมิภาคเป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์"

ข้อค้นพบที่สำคัญอื่น ๆ:

  • ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 8 รายได้ยื่นเอกสารเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ระยะสั้นฉบับใหม่ให้กับโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative หรือ SBTi) ในปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 70 รายแล้วที่ยื่นเอกสารดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของการเชื่อมต่อมือถือทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 53 รายยังให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาวอีกด้วย
  • ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจำนวนมากขึ้นตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลผลกระทบของบริษัทที่มีต่อสภาพภูมิอากาศต่อสาธารณะ โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 70 รายที่เปิดเผยข้อมูลต่อ CDP ในปี 2566 เทียบกับ 67 รายในปี 2565
  • o นอกจากนี้ คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลก็ดีขึ้นเช่นกัน โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 19 รายที่ติดกลุ่ม A List ของ CDP ในปี 2566 ซึ่งหมายความว่ามากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เปิดเผยข้อมูลต่อ CDP ได้รับการจัดอันดับในระดับ A จากที่มีเพียง 1.5% ในปี 2565
  • สามในสี่ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือคือ Scope 3 และ 90% ในจำนวนนี้มาจาก 5 ส่วนเท่านั้น ได้แก่ การซื้อสินค้าและบริการ สินค้าทุน กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน การใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปแล้ว และการลงทุน
    o การเพิ่มการหมุนเวียนของโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครือข่ายมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลดการปล่อยคาร์บอน Scope 3 ด้วยเหตุนี้ GSMA จึงประกาศเป้าหมายด้านการหมุนเวียนสองเป้าหมายใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อลดผลกระทบของโทรศัพท์มือถือที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มการหมุนเวียนผ่านการใช้ซ้ำ การตกแต่งซ่อมแซมใหม่ และการรีไซเคิล โดย ณ เดือนมกราคม 2567 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 15 รายได้ลงนามเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายใหม่นี้ ซึ่งครอบคลุมการเชื่อมต่อมือถือนับพันล้านครั้ง

เกี่ยวกับ GSMA

GSMA คือองค์กรระดับโลกที่ผนึกกำลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อคิดค้น พัฒนา และส่งมอบนวัตกรรมที่เป็นรากฐานของการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก วิสัยทัศน์ของเราคือการปลดล็อกพลังแห่งการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน อุตสาหกรรม และสังคม โดย GSMA เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและองค์กรต่าง ๆ ทั่วทั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง GSMA ให้บริการแก่สมาชิกในสามด้านหลัก ได้แก่ การเชื่อมต่อที่ดี (Connectivity for Good) บริการและโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรม (Industry Services and Solutions) และการขยายขอบเขตการเข้าถึง (Outreach) ซึ่งรวมไปถึงการผลักดันนโยบาย การจัดการกับความท้าทายทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน การสนับสนุนเทคโนโลยีและความสามารถในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ GSMA ยังเป็นผู้จัดงานใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ งาน MWC และงาน M360 อีกด้วย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gsma.com

  1. การวิเคราะห์อ้างอิงจากข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานที่เปิดเผยโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งครอบคลุมกว่า 80% ของการเชื่อมต่อมือถือทั่วโลก
  2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานหมายถึง Scope 1 และ 2 โดยไม่รวม Scope 3 สามารถอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับ Scope ต่าง ๆ ได้ในคู่มือ GSMA Climate Action Handbook  

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1882833/GSMA_Logo.jpg?p=medium600 

 

Source: GSMA
Keywords: Alternative Energies Computer/Electronics Environmental Products & Services Telecommunications Utilities Environmental Issues Environmental Policy Survey, Polls & Research
Related News