omniture

การแข่งขันเอ็กซ์ไพรซ์ วอเตอร์ สแกร์ซิตี้ มุ่งปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและมหาสมุทรโลก

XPRIZE
2024-03-01 21:00 31

การแข่งขันมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ระยะเวลา 5 ปี พร้อมด้วยงบประมาณเงินรางวัล 119 ล้านดอลลาร์ ออกแบบมาเพื่อสร้างโซลูชันใหม่สำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำที่เพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดในระดับโลก

อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 1 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- เอ็กซ์ไพรซ์ (XPRIZE) ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและดำเนินการแข่งขันที่มีรางวัลจูงใจระดับใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายใหญ่หลวงของมนุษยชาติ ประกาศเปิดตัวการแข่งขัน เอ็กซ์ไพรซ์ วอเตอร์ สแกร์ซิตี้ (XPRIZE Water Scarcity) ในวันนี้ การแข่งขันระยะเวลาห้าปีนี้มีงบประมาณเงินรางวัลรวม 119 ล้านดอลลาร์ เกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์จากโครงริเริ่มว่าด้วยน้ำ โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด (Mohamed bin Zayed Water Initiative) และออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงน้ำสะอาดในวงกว้าง ด้วยการสร้างโซลูชันการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่เชื่อถือได้ ยั่งยืน และราคาไม่แพง ในการนี้ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถขยายการเข้าถึงน้ำในทะเลและมหาสมุทรของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ ก่อผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนหลายพันล้านทั่วโลก และสร้างโลกที่มีน้ำสะอาดให้ใช้อย่างเสมอภาคมากขึ้นและอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก 70% ของโลกปกคลุมด้วยน้ำ แต่ถึงกระนั้น เกือบทุกคนบนโลกกำลังประสบปัญหาความตึงเครียดด้านน้ำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ขณะนี้ มีน้ำเพียง 0.5% ของทั้งโลกสำหรับใช้รองรับคน 8 ล้านคน ขณะที่แหล่งน้ำจืดกำลังลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายปัจจัย รวมถึงภาวะโลกรวนและผลกระทบของการใช้น้ำทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกกำลังดำเนินไปสู่ "วันน้ำเหลือศูนย์" (Day Zero) ซึ่งคือวันที่มีการประมาณว่าแหล่งน้ำของเมืองจะหมดลง ผลที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ ได้แก่ การปันส่วนน้ำที่เข้มงวดมากขึ้น ปัญหาสุขาภิบาลและสุขอนามัย ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากร

เนื่องจากทะเลและมหาสมุทรมีน้ำของโลกมากกว่า 96% การแยกเกลือออกจากน้ำทะเลได้กลายเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดมากขึ้นเพื่อมอบการเข้าถึงน้ำที่เชื่อถือได้สำหรับประเทศและชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีแยกน้ำออกจากเกลือในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ ราคาที่เอื้อมถึงได้ และความยั่งยืน เพื่อที่จะผลิตน้ำสะอาดได้ในระดับที่จำเป็นสำหรับจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น โรงแยกเกลือออกจากน้ำในปัจจุบันยังมักใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและวัสดุบำบัดน้ำที่สร้างความกังวลด้านความยั่งยืนโดยส่วนใหญ่ อีกทั้งกระบวนการนำน้ำเข้าและนำน้ำเกลือออกยังสามารถก่อผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบาง

"ขณะที่ปัจจุบันมีไม่กี่ประเทศที่ใช้โซลูชันแยกเกลือออกจากน้ำที่ก้าวหน้าเพื่อผลิตน้ำสะอาดให้แก่ประชาชน ที่ผ่านมาการพัฒนานวัตกรรมแยกเกลือออกจากน้ำทะเลยังคงหยุดนิ่งโดยส่วนใหญ่ โซลูชันที่มีอยู่ในปัจจุบันมีราคาแพงเกินไปและไม่สามารถปรับขยายได้อย่างคุ้มค่าต้นทุนเพื่อให้สามารถยังประโยชน์แก่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ" คุณอนูเชห์ อันซารี (Anousheh Ansari) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็กซ์ไพรซ์ กล่าว "โลกต้องการการค้นพบครั้งใหญ่ที่ก้าวหน้าล้ำสมัยเพื่อทำให้การแยกเกลือออกจากน้ำเป็นโซลูชันที่คุ้มต้นทุนและยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในทั่วโลก เพื่อเอื้อให้ผู้คนและสิ่งแวดล้อมสามารถเจริญรุ่งเรืองได้"

เชคอับดุลลาห์ บิน ซายิด อัล นะห์ยาน (His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan) ประธานโครงการริเริ่มว่าด้วยน้ำ โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด กล่าวว่า "การขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อความมั่นคงและความรุ่งเรืองระดับโลก ซึ่งจำเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างเด็ดขาดและสอดประสานกันจากชุมชนนานาชาติ การก่อตั้งเอ็กซ์ไพรซ์ วอเตอร์ สแกร์ซิตี้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการริเริ่มว่าด้วยน้ำ โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด ที่จะเพิ่มความสำคัญของการขาดแคลนน้ำในวาระระดับโลก ประกอบกับช่วยเร่งการพัฒนาและติดตั้งใช้งานโซลูชันใหม่ ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับปัญหาความท้าทายเร่งด่วนนี้"

เอ็กซ์ไพรซ์ วอเตอร์ สแกร์ซิตี้ เป็นการแข่งขันลักษณะนี้ครั้งแรกที่เคยมีมา ซึ่งมุ่งเน้นระบบแยกเกลือออกจากน้ำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงพลิกผันในระดับนี้ รางวัลในการแข่งขันสร้างแรงจูงใจให้ทีมผู้เข้าแข่งขันสร้างโซลูชันใหม่ที่มีราคาเอื้อมถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวมากขึ้นในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสามารถวัดได้จริงเมื่อเทียบกับวิธีการที่มีอยู่เดิม ในการนี้ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับระบบการแยกเกลือออกจากน้ำ รวมไปถึงวิธีการและวัสดุ เพื่อหาหนทางในการมอบน้ำที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ ราคาไม่แพง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ในการสนับสนุนศูนย์กลางประชากรที่เติบโตเร็วและชุมชนอื่น ๆ ทั่วโลก

"ขณะนี้ที่คาดว่าความต้องการน้ำในระดับโลกจะสูงเกินกว่าน้ำที่มีอยู่ 40% ภายในปี 2573 การเกิดขึ้นอย่างทันกาลของการแข่งขันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เรามั่นใจว่ารางวัลนี้จะริเริ่มการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จำเป็นในความพยายามแยกเกลือออกจากน้ำเพื่อช่วยจัดการกับการขาดแคลนน้ำระดับโลก" คุณลอเรน กรีนลี (Lauren Greenlee) รองประธานบริหารฝ่ายอาหาร น้ำ และของเสีย (Food + Water + Waste) ของเอ็กซ์ไพรซ์ กล่าว "เราทราบว่าการค้นพบที่เป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่สามารถเกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้ ในแง่นี้ ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมระดับระบบและเกณฑ์ที่ยืดหยุ่น ควบคู่ไปกับการสำรวจวัสดุใหม่ ๆ เป้าหมายของเราคือขยายการมีส่วนร่วมจากหลากหลายแขนงและประเมินโซลูชันที่เป็นไปได้ทั้งหมด"

"การแยกเกลือออกจากน้ำพร้อมสำหรับการเติบโตครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ขณะที่ชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศต่าง ๆ ขยายความหลากหลายของแหล่งน้ำและทำให้ระบบน้ำของตนมีความสามารถในการตั้งรับปรับตัวมากขึ้นต่อภาวะโลกรวน" ดร.ปีเตอร์ เอส. ฟิสก์ (Peter S. Fiske) กรรมการบริหาร พันธมิตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรมน้ำแห่งชาติ (National Alliance for Water Innovation) กล่าว "ด้วยการดึงดูดนักนวัตกรรมจากทั่วโลกให้มามุ่งเน้นการทำให้การแยกเกลือออกจากน้ำมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน คุ้มค่าต้นทุน และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผมเชื่อมั่นว่าเอ็กซ์ไพรซ์ วอเตอร์ สแกร์ซิตี้จะนำไปสู่ความเฟื่องฟูของนวัตกรรมและการลดต้นทุนสำหรับเทคโนโลยีอันสำคัญยิ่งนี้"

"ระบบการแยกเกลือออกจากน้ำที่ยั่งยืนและราคาไม่แพงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ขณะที่เราดำเนินการหาแหล่งน้ำจืดในทั่วโลกเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนน้ำในระดับโลก" คุณแชนนอน แมคคาร์ธี (Shannon McCarthy) เลขาธิการใหญ่ของสมาคมการแยกเกลือออกจากน้ำและการใช้ซ้ำระหว่างประเทศ (International Desalination and Reuse Association) กล่าว "ดิฉันมั่นใจว่าความพยายามจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำของเอ็กซ์ไพรซ์จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมพลิกโลกในชุมชนการแยกเกลือออกจากน้ำ ตลอดจนนำไปสู่การค้นพบอันเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่เราจำเป็นต้องมีในการจัดการกับปัญหาความท้าทายด้านน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีน้ำสำหรับคนทั้งมวล"

การแข่งขันนี้ประกอบด้วยหลายรายการ มีรายการหลักคือการสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับระบบแยกเกลือออกจากน้ำ โดยทีมผู้ชนะจะผลิตน้ำที่สามารถดื่มได้จากน้ำทะเลเป็นปริมาณหนึ่งล้านลิตรต่อวัน (1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) อย่างเชื่อถือได้และยั่งยืนที่สุดโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าจะเข้าถึงได้ในระดับโลก โดยดำเนินการผลิตน้ำตลอดระยะเวลาหนึ่งปี และปริมาณดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะรองรับคน 10,000 คน (อิงจากมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก) ส่วนการแข่งขันในรายการวัสดุเยื่อเมมเบรนชนิดใหม่ (Novel Membrane Materials) จะค้นหาเยื่อเมมเบรนที่สมบูรณ์แบบเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำและเพิ่มความเชื่อถือได้และความยั่งยืน ปูหนทางในอนาคตสำหรับขยายอายุการดำเนินงานของโรงแยกเกลือออกจากน้ำทะเลแบบออสโมซิสผันกลับที่มีอยู่เดิม

ผู้สนับสนุนหลักของเอ็กซ์ไพรซ์ วอเตอร์ สแกร์ซิตี้ ได้แก่โครงการริเริ่มว่าด้วยน้ำ โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด ซึ่งทุ่มเทเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำและเพิ่มการให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวนี้ในวาระระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเร่งส่งเสริมการพัฒนา การทดสอบ และการติดตั้งใช้งานในระดับใหญ่สำหรับโซลูชันเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนในการจัดการกับปัญหาความท้าทายระดับโลกประการนี้"

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าแข่งขัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม และมีส่วนร่วมได้ที่ xprize.org/water

เกี่ยวกับเอ็กซ์ไพรซ์

เอ็กซ์ไพรซ์ (XPRIZE) คือผู้นำระดับโลกในด้านการออกแบบ จัด และดำเนินการแข่งขันระดับใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายใหญ่หลวงของมนุษยชาติ โมเดลเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนอื่นใดของเราสร้างความเสมอภาคในการพัฒนานวัตกรรม ด้วยการมอบแรงจูงใจให้เกิดโซลูชันจากการทำงานของคนจำนวนมากที่สามารถใช้การได้จริงในทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างอนาคตที่เสมอภาคและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับคนทั้งมวล บริจาค ดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้าร่วมกับทีมได้ที่เว็บไซต์ xprize.org

เกี่ยวกับโครงการริเริ่มว่าด้วยน้ำ โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด

โครงการริเริ่มว่าด้วยน้ำ โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด (Mohamed bin Zayed Water Initiative หรือ MBZWI) ยึดมั่นในการขับเคลื่อนการลงมือทำอย่างสอดประสานกันเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงขึ้นในด้านการขาดแคลนน้ำระดับโลก โครงการริเริ่มดังกล่าวนี้ก่อตั้งโดยเชคโมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัล นะห์ยาน (His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) ประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำและเพิ่มการให้ความสำคัญในวาระระดับโลก พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากพลังของการลงทุนแบบมุ่งเป้า การเร่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อที่จะก้าวข้ามความท้าทายดังกล่าวนี้เพื่อประโยชน์ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและชนรุ่นหลัง

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/2351547/XPWS_Inline_BLACK_SLALL__1_Logo.jpg?p=medium600 

Source: XPRIZE
Keywords: Environmental Products & Services Green Technology Utilities Water Utilities Awards Environmental Issues New products/services Not for profit