omniture

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดอะ ชอว์ ประจำปี 2567

Shaw Prize
2024-05-22 14:22 25

ฮ่องกง, 22 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ --

2024 Shaw Laureates (Left to Right): Shrinivas R Kulkarni (Astronomy), Swee Lay Thein (Life Science and Medicine), Stuart Orkin (Life Science and Medicine), Peter Sarnak (Mathematical Sciences)
2024 Shaw Laureates (Left to Right): Shrinivas R Kulkarni (Astronomy), Swee Lay Thein (Life Science and Medicine), Stuart Orkin (Life Science and Medicine), Peter Sarnak (Mathematical Sciences)

รางวัลดาราศาสตร์ เดอะ ชอว์ ( The Shaw Prize in Astronomy) มอบให้บุคคลดังต่อไปนี้

Shrinivas R Kulkarni
ศาสตราจารย์ จอร์จ เอลเลอลี่ ฮาล (George Ellery Hale) สาขาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ แผนกฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology) สหรัฐอเมริกา

สำหรับการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับพัลซาร์มิลลิวินาที (Millisecond Pulsar) การระเบิดของรังสีแกมมา ซูเปอร์โนวา และวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วหรือแปรผันอื่น ๆ การมีส่วนร่วมของเขาด้านดาราศาสตร์เชิงเวลาส่งผลให้เกิดการคิดค้น การสร้าง และการเป็นผู้นำโครงการ Palomar Transient Factory และโครงการต่อเนื่อง Zwicky Transient Facility ซึ่งได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับท้องฟ้าในแถบแสงที่ตามองเห็นซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา

รางวัลวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ เดอะ ชอว์ ( The Shaw Prize in Life Science and Medicine) มอบให้บุคคลดังต่อไปนี้ในสัดส่วนเท่ากัน

Swee Lay Thein
นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าแผนกเซลล์รูปเคียว ที่สถาบันหัวใจ ปอด และเลือดแห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) สหรัฐอเมริกา และ

Stuart Orkin
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เดวิด จี นาธาน (David G Nathan) สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) สหรัฐอเมริกา

สำหรับการค้นพบด้านกลไกทางพันธุกรรมและโมเลกุลที่เป็นพื้นฐานการเปลี่ยนจากฮีโมโกลบินในทารกเป็นฮีโมโกลบินในผู้ใหญ่ ทำให้เป็นไปได้ที่จะให้การรักษาระดับปฏิวัติวงการและมีประสิทธิภาพสูงด้วยการแก้ไขยีน เพื่อรักษาโรคโลหิตจางเซลล์รูปเคียวและบีตาธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคเลือดที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

รางวัลคณิตศาสตร์ เดอะ ชอว์ ( The Shaw Prize in Mathematical Sciences) มอบให้บุคคลดังต่อไปนี้

Peter Sarnak
ศาสตราจารย์โกปาล ปราสาท (Gopal Prasad) สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พรินซ์ตัน (Institute for Advanced Study in Princeton) และศาสตราจารย์ยูจีน ฮิกกินส์ (Eugene Higgins) สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) สหรัฐอเมริกา

สำหรับการพัฒนาทฤษฎีเลขคณิตของกลุ่มบางและการร่อนเชิงเส้น โดยการนำทฤษฎีจำนวน การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) พลศาสตร์ เรขาคณิต และทฤษฎีสเปกตรัมมารวมกัน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่งานแถลงข่าวในฮ่องกง มูลนิธิรางวัลเดอะ ชอว์ (The Shaw Prize Foundation) ได้ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลประจำปี 2567 โดยได้ลงข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ www.shawprize.org เมื่อเวลา 15:30 น. ตามเวลาฮ่องกง (07:30 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช)

รางวัลเดอะ ชอว์ ประกอบด้วยรางวัลประจำปี 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ และคณิตศาสตร์ โดยให้เงินรางวัลสาขาละ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในครั้งนี้จะเป็นการมอบรางวัลปีที่ 21 ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ในฮ่องกง

 

 

 

Source: Shaw Prize
Keywords: Computer/Electronics Health Care/Hospital Medical/Pharmaceuticals Awards New products/services STEM (Science,Technology,Engineering,Mathematics)