omniture

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยกย่องบุคคลสำคัญจากทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการประชุม COP28

COP28
2024-05-23 18:33 58

อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 23 พฤษภาคม 2567 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ประธานาธิบดีเเห่งสหรัฐเอมิเรตส์ ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 1 แห่งซาเยดที่ 2 (the First Class Order of Zayed II) แก่เหล่าบุคคลสำคัญจากทั่วโลก เพื่อเป็นการยกย่องที่พวกเขามีส่วนสำคัญในการทำให้การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change หรือ COP28) ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ ประสบความสำเร็จเมื่อปลายปีที่แล้ว

A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony
A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony

ในพิธีที่จัดขึ้น ณ เมืองอาบูดาบี พระองค์ได้ทรงแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่าน สำหรับความพยายามที่มีส่วนทำให้การประชุม COP28 ประสบความสำเร็จ และส่งผลให้เกิดฉันทามติครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้กลายเป็นกรอบสำคัญสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนระดับโลก

พระองค์เน้นย้ำว่า มรดกแห่งความยั่งยืนที่ก่อตั้งโดย Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผู้ล่วงลับ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งในการสนับสนุนความยั่งยืน ส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เท่าเทียมกัน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับมวลมนุษยชาติ

ท่านทรงชื่นชมจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือที่นานาประเทศแสดงให้เห็นระหว่างการประชุม COP28 รวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลกในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง อีกทั้งทรงย้ำคำมั่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรมโดยใช้ประโยชน์จากความสำเร็จของการประชุม COP28

พิธีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมได้แก่ H.H. Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษประจำสำนักประธานาธิบดี, ดร. Sultan bin Ahmed Al Jaber รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และประธานการประชุม COP28, Sheikh Abdulla bin Mohammed Al Hamed ประธานสำนักงานสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Media Office หรือ NMO) และเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง

งานนี้ยังเชิดชูเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ Saleemul Huq ผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประธานการประชุม COP28 อีกด้วย His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ได้มอบรางวัลดังกล่าวแก่ภรรยา ลูกชาย และลูกสาวของศาสตราจารย์ Huq เพื่อเป็นเกียรติแก่ความพยายามอันโดดเด่นและการมีส่วนร่วมของเขาในการดำเนินกิจการกองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหาย  (Loss and Damage Fund)

ผู้ได้รับรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 1 แห่งซาเยดที่ 2 ได้แก่

 • Dan Jørgensen รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและนโยบายสภาพภูมิอากาศโลกแห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคู่รัฐมนตรีการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) ซึ่งมีส่วนในการปรึกษาหารือกับกลุ่มเจรจาและภาคี
 • Yasmine Fouad รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศอียิปต์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในผลักดันการเป็นผู้นำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และในเวที COP28 รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของคู่รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีส่วนในการปรึกษาหารือกับกลุ่มเจรจาและภาคี
 • ดร. Muawieh Radaideh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจอร์แดน ได้รับความเคารพนับถือในฐานะสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประธาน COP28 ผู้ซึ่งสนับสนุนการประชุม COP28 ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
 • Alioune Ndoye อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนผ่านระบบนิเวศแห่งประเทศเซเนกัล และประธานกลุ่มเจรจาของประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries Negotiating Group) ได้ให้การสนับสนุนในการรวบรวมข้อมูลและเสียงสนับสนุนจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศมากที่สุดตามผลลัพธ์ที่เป็นเอกฉันท์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • Ruslan Edelgeriev ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีด้านสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศรัสเซีย มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดฉันทามติเกี่ยวกับการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก และผลลัพธ์จากการเจรจา
 • เอกอัครราชทูต Pedro Luis Pedroso Cuesta อดีตประธานกลุ่ม G77 และจีน แห่งประเทศคิวบา เป็นผู้สนับสนุน COP28 อย่างแข็งขัน และมีบทบาทสำคัญในการรวมกลุ่ม G77 และจีนให้เป็นหนึ่งเดียวตามผลลัพธ์ที่เจรจาไว้ในร่าง COP28 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก
 • เอกอัครราชทูต Fatumanava-o-Upolu III ดร. Pa'olelei Luteru ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติแห่งประเทศซามัว และประธานกลุ่มรัฐเกาะขนาดเล็ก (Alliance of Small Island States) มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เสียงและการสนับสนุนของประเทศเกาะเล็กที่กำลังพัฒนาถูกนำไปพิจารณาในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเวทีการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบรรเทาผลกระทบ และการสูญเสียและความเสียหาย
 • Mark Carney ทูตพิเศษแห่งสหประชาชาติเพื่อการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบผลลัพธ์สำคัญของวาระการดำเนินการของประธานาธิบดี (Presidential Action Agenda) ในด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
 • Jennifer Jordan-Saifi ซีอีโอของ Sustainable Markets Initiative เป็นผู้สนับสนุนการประชุม COP28 อย่างแข็งขัน และมีส่วนช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้นำระดับสูงในรัฐบาล
 • Kate Hampton ซีอีโอของมูลนิธิกองทุนเพื่อการลงทุนสำหรับเด็ก (Children's Investment Fund Foundation) เป็นสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธาน COP28 ซึ่งให้คำแนะนำอันทรงคุณค่าในช่วงก่อนและระหว่างการประชุม COP28
 • Badr Jafar ซีอีโอของบริษัท Crescent Enterprises เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประธาน COP28 ที่มุ่งมั่นและเป็นผู้แทนพิเศษฝ่ายธุรกิจและการกุศล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในเวทีการประชุม Business & Philanthropy Climate Forum เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • Ajay Banga ประธานกลุ่มธนาคารโลก เป็นผู้สนับสนุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างแข็งขันในช่วงเตรียมการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลลัพธ์ทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ
 • Larry Fink ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของบริษัท BlackRock เป็นสมาชิกที่ทรงคุณค่าของคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประธาน COP28 ซึ่งให้คำปรึกษาแก่ COP28 ทั้งในช่วงก่อนการประชุมและหลังการประชุม
 • ดร. Vera Songwe ประธานและผู้ก่อตั้ง Liquidity and Sustainability Facility ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒด้านเศรษฐกิจมหภาคและปัญหาหนี้สิน มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ COP28 สามารถสร้างกรอบการเงินด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลก และบรรลุผลลัพธ์ทางการเงินด้านสภาพภูมิอากาศ
 • Hindou Ibrahim ประธานสมาคมสตรีและชนพื้นเมืองแห่งประเทศชาด เป็นสมาชิกที่มุ่งมั่นของคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประธาน COP28
 • ศาสตราจารย์ Carlos Lopes ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสภาพภูมิอากาศแห่งแอฟริกา เป็นสมาชิกคนสำคัญของคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประธาน COP28 ซึ่งให้การสนับสนุนและคำแนะนำอันทรงเกียรติแก่ COP28
 • ดร. Agnes Kalibata ประธานพันธมิตรเพื่อการปฏิวัติเขียว (Alliance for a Green Revolution) ในแอฟริกา ได้นำความเชี่ยวชาญอันมีค่าของเธอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการประกาศปฏิญญา COP28 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่าด้วยการเกษตรที่ยั่งยืน ระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่น และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
 • Fatih Birol กรรมการบริหารของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ เป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน COP28 โดยผลักดันความร่วมมือระดับโลกและร่วมจัดเวทีการเจรจาด้านพลังงานระดับสูงสี่ครั้งก่อนมีการประชุม COP28
 • ศาสตราจารย์ Saleemul Huq ผู้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องเชิดชูแม้ท่านจะมรณกรรมแล้ว ท่านถึงแก่กรรมเมื่อมีอายุได้ 71 ปีในเดือนตุลาคม ปี 2566 โดยมี Kashana ภริยา พร้อมลูกชายและลูกสาวเป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลจากประธานาธิบดี
 • Olafur Ragnar Grimsson อดีตประธานาธิบดีของไอซ์แลนด์ ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางการเมืองในฐานะสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประธาน COP28
 • John Kerry อดีตทูตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่กระตือรือร้นและภักดีต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการประชุม COP28 โดยเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกและสนับสนุนการประชุม COP28 

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/2419631/COP28_ceremony.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/2419632/COP28_Award.jpg?p=medium600

 

A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony
A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony

 

Source: COP28
Keywords: Environmental Products & Services Awards Environmental Issues
Related News