omniture

ทรินา โซลาร์ รับรางวัลเหรียญทองด้าน CSR ระดับโลกสองปีซ้อน

Trina Solar Limited
2018-10-12 18:35 560

ฉางโจว, จีน--12 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ทรินา โซลาร์ ได้รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับเหรียญทองเป็นปีที่สองติดต่อกัน จากการประเมินโดยองค์กรอิสระภายนอก EcoVadis ซึ่งระบุในรายงานผลการประเมินว่า ทรินา โซลาร์ มีคะแนนรวมติดอยู่ในกลุ่ม 3% แรกของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจร

วิธีการประเมินของ EcoVadis ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณา 21 เกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน เกณฑ์การประเมินทั้ง 21 ข้อพัฒนาขึ้นจากมาตรฐานด้าน CSR ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Global Compact Principles, the International Labour Organization conventions และ the Global Reporting Initiative เป็นต้น สำหรับการประเมินในปีนี้ ทรินา โซลาร์ ได้รับคะแนนรวม 65 คะแนน โดยในประเภทสิ่งแวดล้อม ทรินา โซลาร์ ทำคะแนนได้ถึง 70 คะแนน ซึ่งติดกลุ่ม 6% แรกในอุตสาหกรรม ขณะที่ในประเภทสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ทรินา โซลาร์ ทำได้ 70 คะแนนเช่นกัน ซึ่งติดกลุ่ม 5% แรกในอุตสาหกรรม ส่วนในประเภทการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ทรินา โซลาร์ ทำได้ 60 คะแนน ซึ่งติดกลุ่ม 7% แรกในอุตสาหกรรม

คุณเกา จีฟ่าน ประธานกรรมการและซีอีโอของทรินา โซลาร์ กล่าวว่า การได้รับรางวัลเหรียญทองแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งและความสำเร็จของทรินา โซลาร์ ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรินา โซลาร์ เป็นมากกว่าบริษัทผู้ส่งมอบพลังงานสีเขียว แต่เป็นผู้ปฏิบัติตัวจริง การที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ในแวดวงพลังงานของโลกให้ได้นั้น ทรินา โซลาร์ จะต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ และดำเนินภารกิจขององค์กรในการมอบ "พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกคน"

สำหรับ EcoVadis นั้น มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีส โดยทางองค์กรได้ทำการประเมินนโยบายและการปฏิบัติของบรรดาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั่วโลก รวมถึงพิจารณาการรายงาน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้จัดทำและเผยแพร่ ปัจจุบัน EcoVadis มีผู้ใช้บริการ 50,000 รายกระจายอยู่ใน 150 ประเทศ และ 190 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทข้ามชาติกว่า 300 แห่งไว้วางใจเลือก EcoVadis เป็นผู้ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้าน CSR ของคู่ค้าของตน

เกี่ยวกับ ทรินา โซลาร์

ทรินา โซลาร์ คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2540 และได้พัฒนาโซลูชั่นเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเพื่อให้บริการแก่สถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมกับพัฒนาโซลูชั่นสำหรับสถานประกอบการเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย รวมถึงระบบจัดเก็บพลังงานและโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ทรินา โซลาร์ ยังเป็นผู้นำในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงาน IoT (Internet of Things) และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ดังกล่าว สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trinasolar.com

Source: Trina Solar Limited
Keywords: Alternative Energies Computer/Electronics Electrical Utilities Electronic Components Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities Awards
Related News