omniture

JA Solar จัดหาโมดูล PERC แบบกระจกสองหน้าให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3MW ในบราซิล

JA Solar Holdings Co., Ltd.
2018-12-19 16:09 474

ปักกิ่ง, 19 ธ.ค. 2561 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงรายใหญ่ของโลก ประกาศว่า บริษัทจะจัดหาโมดูล mono PERC แบบกระจกสองชั้นสองหน้า ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 เมกะวัตต์ของ SolarGrid ในประเทศบราซิล ซึ่งถือเป็นโครงการโซลาร์แบบกระจกสองชั้นสองหน้าโครงการแรกของประเทศ นอกจากนี้ โครงการนี้ยังถือเป็นครั้งแรกของ JA Solar ในการนำโมดูล PERC แบบกระจกสองชั้นสองหน้าเข้าสู่ตลาดบราซิล ซึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ของกำลังไฟฟ้าที่สูงขึ้นและการทนต่อภาระทางกลที่ดีขึ้นนั้น นับได้ว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาพลังงานสีเขียวในบราซิล

โครงการนี้ตั้งอยู่ในรัฐมีนัสเชไรส์ (Minas Gerais) และพัฒนาและก่อสร้างโดยบริษัท SolarGrid Energia ซึ่งเป็นผู้พัฒนาพลังงานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในประเทศบราซิล ด้วยแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือ บราซิลจึงมีความพร้อมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้งในฤดูร้อน ส่งผลให้จำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับประสิทธิภาพของโมดูล PV ซึ่งในฐานะที่ JA Solar เป็นผู้ถือครองสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลัก ๆ หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี PERC ผลิตภัณฑ์โซลาร์ของ JA Solar จึงมีคุณภาพเป็นเลิศและประสิทธิภาพเหนือชั้นในการผลิตไฟฟ้า สำหรับโมดูลที่ใช้ในโครงการนี้ประกอบด้วยเซลล์ PERC แบบสองหน้าประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีโครงสร้างแข็งแกร่งด้วยกระจกสองชั้น เพื่อรับประกันความเสถียรด้านกำลังไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีสภาพภูมิอากาศรุนแรงเช่นนี้

นอกจากนี้ โมดูล PERC แบบกระจกสองชั้นสองหน้าของ JA Solar ที่ใช้ในโครงการนี้ ยังติดตั้งมาพร้อมชุดปรับมุมเอียงตามแสงอาทิตย์พร้อมระบบควบคุมแบบแกนเดี่ยว ซึ่งสามารถชูความได้เปรียบด้านการผลิตฟ้าของโมดูลแบบสองหน้า และเพิ่มกำลังไฟฟ้าของระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้จะผลิตไฟฟ้าได้ 7.1 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (KWh) ต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 5,284 ตันต่อปี โมดูล mono PERC แบบกระจกสองชั้น-สองหน้าของ JA สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่า 9.5% เมื่อเทียบกับโมดูล mono PERC แบบหน้าเดียว ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน

คุณเปาฟาง จิ้น ประธานและซีอีโอของ JA Solar กล่าวว่า "เราเชื่อว่าความร่วมมือกับ SolarGrid และการจัดหาโมดูล mono PERC แบบสองหน้าของเราเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของโครงการ PV โครงการต่อ ๆ ไปในบราซิล นอกจากนี้ การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์โซลาร์ประสิทธิภาพสูงของเราสามารถใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงที่ดีเยี่ยมสำหรับการพัฒนาโครงการในบราซิลและประเทศอื่น ๆ ในลาตินอเมริกา JA Solar จะยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ PV ประสิทธิภาพสูง และให้การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานใหม่ทั่วโลกต่อไป"

JA Solar Holdings Co, Ltd 
http://www.jasolar.com/html/en/

Xiaorui Sun
โทร. +86-10-6361-1888 x1698 
bj.sunxr@jasolar.com

Source: JA Solar Holdings Co., Ltd.
Related Stocks:
NASDAQ:JASO
Keywords: Alternative Energies Computer/Electronics Electronic Components Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities
Related News