omniture

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ซื้อกิจการ Ci:z Holdings Co., Ltd. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Johnson & Johnson
2019-01-17 20:00 275

นิวบรันส์วิก, นิวเจอร์ซีย์--17 มกราคม 2562--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

การซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ความงามเดอร์โมคอสเมติกของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (NYSE:JNJ) ซื้อกิจการบริษัท Ci:z Holdings Co., Ltd. (TYO: 4924) (หรือ "บริษัท") เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยมูลค่าราว 2.30 แสนล้านเยน ผ่านการทำธุรกรรมหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเสนอซื้อหุ้น "บริษัท" ที่ประชาชนทั่วไปถือครองอยู่ด้วยเงินสดทั้งหมดในราคา 5,900 เยนต่อหุ้น นอกจากนี้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยังมีแผนซื้อหุ้นที่เหลือของ "บริษัท" ซึ่งไม่ได้เสนอซื้อในรอบแรกผ่านการรวบรวมหุ้นตามกฎหมายของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 พร้อมกับดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อนำ "บริษัท" ออกจากตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

"บริษัท" ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์แบรนด์ DR. CI:LABO, LABO LABO และ GENOMER จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

คุณ Jorge Mesquita ประธานทั่วโลกบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ กล่าวว่า "การได้ครอบครองแบรนด์ DR. CI:LABO, LABO LABO และ GENOMER จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับไลน์ผลิตภัณฑ์ความงามของเราด้วยนวัตกรรมเดอร์โมคอสเมติก เรายินดีอย่างยิ่งที่ทำธุรกรรมครั้งสำคัญเสร็จเรียบร้อย และหวังว่าจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่อิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามทั่วโลก"

ทั้งนี้ ผลกระทบจากการทำธุรกรรมที่มีต่อกำไรต่อหุ้นจะได้รับการกล่าวถึงในส่วนของทิศทางธุรกิจปี 2562 ในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4/2561 ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

เกี่ยวกับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่สดใส ชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง และอนาคตที่ก้าวหน้า ตลอดระยะเวลากว่า 130 ปีที่ผ่านมา เราจึงมุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต ปัจจุบัน เราเป็นบริษัทเฮลธ์แคร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในโลก และจะใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป เรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาย่อมเยาและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์ชุมชนที่มีสุขภาพดีกว่าเดิม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่วโลกได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมที่ดี เราใช้หัวใจ วิทยาศาสตร์ และความรอบรู้ ในการเปลี่ยนแปลงวิถีสุขภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต" ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กับ "บริษัท" ผู้อ่านไม่ควรยึดถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตมากเกินไป เพราะข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบัน หากข้อสันนิษฐานไม่ถูกต้อง หรือความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบมาก่อนเกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ที่แท้จริงก็อาจจะแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์และการประมาณการณ์ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ "บริษัท" ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวมีอยู่มากมาย เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปิดการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมตามกฎระเบียบ การเสนอซื้อหุ้นของ "บริษัท" ในจำนวนที่จำเป็น ความเป็นไปได้ที่การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะไม่เสร็จสมบูรณ์ในกรอบเวลาที่คาดไว้หรือไม่เสร็จสมบูรณ์เลย ความเป็นไปได้ที่ประโยชน์และโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมนี้จะไม่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ความไม่แน่นอนด้านความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ความยากลำบากและความล่าช้าในการผลิต สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การแข่งขัน ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิทธิบัตรที่คู่แข่งได้ไป การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะนำมาบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภาษีและการปฏิรูปการดูแลสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ การฟ้องร้องหรือการดำเนินการของรัฐบาลที่สร้างความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จ่าย หรือภาวะความยากลำบากทางการเงินของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ และแนวโน้มในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ เมื่อการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของเครือบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ในการผนวกรวมผลิตภัณฑ์ พนักงาน และการดำเนินงานของ "บริษัท" รวมทั้งความสามารถในการรับประกันผลประกอบการหรือการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ของ "บริษัท" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ สามารถอ่านได้ในเอกสารที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ โดยสำเนาของเอกสารดังกล่าวและเอกสารที่ยื่นในภายหลัง มีการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่านทาง www.sec.gov, www.jnj.com หรือสามารถขอได้จากจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทั้งนี้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นในอนาคต

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/403394/Johnson_and_Johnson_Logo.jpg

ติดต่อ: Media Contacts: Ernie Knewitz, (732) 524-6623, (917) 697-2318 (M), eknewitz@its.jnj.com; Mel Tyndale-Biscoe, +65 8798 2475 (Singapore), MTYNDALE@its.jnj.com; Donna Lorenson, (410) 258-8571, dlorens@its.jnj.com; Investor Contact: Lisa Romanko, (732) 524-2034, LRomank3@its.jnj.com

Source: Johnson & Johnson
Related Stocks:
NYSE:JNJ Tokyo:4924
Related Links:
Keywords: Cosmetics & Personal Care Health Care/Hospital Household/Consumer/Cosmetics Acquisitions, mergers, takeovers