omniture

เมืองหลู่เหลียง มณฑลซานซี มุ่งพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมถ่านโค้กคุณภาพสูง

The People's Government of Lvliang City
2019-07-15 17:45 198

หลู่เหลียง, จีน, 15 ก.ค. 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- รัฐบาลเมืองหลู่เหลียง มณฑลซานซี จัดงาน Belt and Road Seminar ครั้งที่สอง ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินโค้กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมืองหลู่เหลียง ซึ่งเป็นฐานการผลิตถ่านโค้กที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน ได้เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมถ่านโค้กสู่การพัฒนาคลัสเตอร์คุณภาพสูง ในฐานะที่เป็นแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นเสาหลักของเมือง ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในเมืองเสี่ยวอี้ มณฑลซานซี

รายงานที่มีการเผยแพร่ในงานสัมมนาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตถ่านโค้กในเมืองหลู่เหลียงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของผลผลิตทั้งหมดในมณฑลซานซี โดย ณ สิ้นปี 2561 จำนวนบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับถ่านโค้กในเมืองหลู่เหลียงได้ลดลงเหลือ 19 แห่ง และมีกำลังการผลิตถ่านโค้กรวมทั้งสิ้น 47.45 ล้านตัน นอกจากนี้ บริษัทถ่านโค้กทุกแห่งในเมืองหลู่เหลียงยังปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เพื่อให้การพัฒนาคลัสเตอร์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเคร่งครัด เมืองหลู่เหลียงจึงได้สร้างฐานการผลิตเคมีถ่านหินขนาด 10 ล้านตันจำนวนสามแห่ง และ 5 ล้านตันจำนวนหนึ่งแห่ง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมเคมีถ่านหินเสี่ยวอี้ เป็นหนึ่งในฐานการผลิตดังกล่าว และเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทมากกว่า 90 แห่ง ที่สร้างผลผลิตรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20.273 ล้านหยวนต่อปี

หวัง ลี่เหว่ย นายกเทศมนตรีเมืองหลู่เหลียง กล่าวว่า เมืองหลู่เหลียงจะยังคงเดินหน้าขยายอุตสาหกรรมถ่านหินโค้กไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเคมีถ่านหินสมัยใหม่ 19 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 4.7 หมื่นล้านหยวน และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเคมีถ่านหินสมัยใหม่ มูลค่า 5 หมื่นล้านหยวน

 

Source: The People's Government of Lvliang City
Keywords: Banking/Financial Service Mining Mining/Metals Oil/Energy Utilities Survey, Polls & Research