omniture

Cole Haan Umum Penyerahan Sulit Draf Kenyataan Pendaftaran Untuk Cadangan Penawaran Awam Awal

Cole Haan
2019-10-21 20:03 97

NEW YORK, 21 Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Cole Haan, Inc. hari ini mengumumkan it telah menyerahkan secara sulit sebuah draf kenyataan pendaftaran pada Borang S-1 dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa ("SEC") berkaitan cadangan penawaran awam awal saham biasanya.

Bilangan saham biasa yang akan ditawarkan dan julat harga bagi cadangan penawaran ini belum ditentukan.  Penawaran awam awal dijangka bermula selepas SEC melengkapkan proses semakan, tertakluk kepada keadaan pasaran dan lain-lain.

Siaran akhbar ini bukan merupakan tawaran untuk menjual, atau mendapatkan tawaran untuk membeli, sebarang sekuriti.  Sebarang tawaran, permintaan atau penawaran untuk membeli, atau sebarang jualan sekuriti akan dibuat mengikut keperluan pendaftaran Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda ("Akta Sekuriti").  Pengumuman ini dikeluarkan selaras dengan Peraturan 135 di bawah Akta Sekuriti.

Kimry Blackwelder, Cole Haan, Inc.
+1 (212) 763-3060
kimry.blackwelder@colehaan.com

 

Source: Cole Haan
Keywords: Fashion Household/Consumer/Cosmetics Retail Offerings Public Safety