omniture

Cole Haan ประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง)

Cole Haan
2019-10-21 20:07 187

นิวยอร์ก, 21 ต.ค. 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Cole Haan, Inc. ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง) แบบ S-1 (Form S-1) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ของสหรัฐ

จำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายและช่วงราคาขายหุ้นนั้นยังไม่มีการกำหนด โดยคาดว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ SEC ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชี้ชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด การเสนอหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จะทำตามข้อกำหนดเรื่องการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 (Securities Act of 1933) ฉบับประมวล ("กฎหมายหลักทรัพย์") ทั้งนี้ การประกาศฉบับนี้เป็นไปตามระเบียบข้อ 135 (Rule 135) ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

ติดต่อ: Kimry Blackwelder

บริษัท Cole Haan, Inc.
โทร. +1 (212) 763-3060
อีเมล: kimry.blackwelder@colehaan.com

 

Source: Cole Haan
Keywords: Fashion Household/Consumer/Cosmetics Retail Offerings Public Safety