omniture

รัฐบาลแองโกลาประกาศประกวดราคานานาชาติ สำหรับบริการจัดการสาธารณะ และการสำรวจท่าเรือเอนกประสงค์ของท่าเรือลูอันดา

The Government of Angola (Ministry of Transportation)
2019-12-18 15:13 336

เมืองลูอันดา ประเทศแองโกลา, 17 ธ.ค. 2019 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมานี้ รัฐบาลแองโกลาได้เริ่มดำเนินการประกวดราคาสาธารณะระดับนานาชาติ (International Public Tender) สำหรับสัมปทานและการดำเนินงานท่าเรือเอนกประสงค์ของท่าเรือลูอันดา (Port of Luanda Multipurpose Terminal) เป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าวคือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเรือผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการเอกชนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้

Angolan Government launches international public tender for the grant of the public management service and exploration of the Port of Luanda Multipurpose Terminal
Angolan Government launches international public tender for the grant of the public management service and exploration of the Port of Luanda Multipurpose Terminal

การประกวดราคาครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัทหรือกลุ่มของบริษัททั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในการดำเนินงานตามที่ระบุ หรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโครงการและข้อกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถเสนอราคาได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2020

บริษัทที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-  มีผลกำไรไม่น้อยกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ยี่สิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐ)

-  มีรายได้เฉลี่ยต่อปีใน 3 ปีงบการเงินที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)

-  มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิไม่ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)

-  ในกรณีกลุ่มของบริษัท ข้อกำหนดข้างต้นนี้จะใช้ตัวชี้วัดจากการมีส่วนร่วมของแต่ละบริษัทในกลุ่ม

-  บริษัทที่เข้าประกวดจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 25% ในสัมปทานท่าเรืออย่างน้อย 3 แห่งใน 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ และการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งแห่งต้องมีสัดส่วน 50% ขึ้นไป โดยมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ไม่น้อยกว่า 250,000 TEUs (สองแสนห้าหมื่นทีอียู)

ผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทท่าเรือลูอันดา (Luanda Port Company) ในวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น. ที่ห้องประชุม Administration B

ท่าเรือเอนกประสงค์ของท่าเรือลูอันดา คือโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือที่ออกแบบมาเพื่อการดำเนินการสินค้าบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทั่วไปในเวลาเดียวกัน โดยมีตอม่อขนาด 610 เมตร มีความลึก 12.5 เมตร โดยมีพื้นที่รวม 181,070 ตารางเมตร และมีความจุในการรองรับสินค้า 2.6 ล้านตันต่อปี

ในการประกวดราคาครั้งนี้ ขอเชิญสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

www.concursos-mintrans.ao 

info@concursos-mintrans.ao   

เมืองลูอันดา 16 ธันวา 2019

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

Source: The Government of Angola (Ministry of Transportation)
Keywords: Maritime/Shipbuilding Transportation Contracts