omniture

ผลสำรวจ Global Pulse Survey on Trust ใหม่ของ YPO พบผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่มองความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ แต่ขาดแผนสร้างความไว้ใจกับพนักงาน

YPO
2020-01-14 01:01 267

ประธานบริหารเกือบ 3,000 คนจาก 115 ประเทศ ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำคัญของความไว้วางใจในองค์กรธุรกิจ

นิวยอร์ก--14 ม.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

YPO ชุมชนผู้บริหารระดับโลกกว่า 28,000 คนจาก 135 ประเทศ ร่วมทำแบบสำรวจของสมาชิกที่ออกแบบมาเพื่อให้มุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับความสำคัญของความไว้วางใจระหว่างพวกเขากับผู้ถือผลประโยชน์ โดยวัดจากสิ่งที่ปฏิบัติและความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมความเชื่อใจภายในองค์กรของพวกเขา และมุมมองเกี่ยวกับบทบาททางสังคมในการสร้างความวางไว้ใจกับผู้ถือผลประโยชน์

รายงานสำรวจ Global Pulse Survey on Trust ฉบับปี 2020 ของ YPO ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2019 และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,960 คน พบว่าสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้นำธุรกิจทั่วโลก แต่ก็มีช่องว่างที่ห่างระหว่างความคิดของผู้นำภาคธุรกิจกับการปฏิบัติจริง โดยผลสำรวจพบว่า:

  • 96% ของผู้บริหารยกให้การสร้างและรักษาความไว้วางใจกับผู้ถือผลประโยชน์เป็นความสำคัญลำดับแรก ๆ และเกือบครึ่งหนึ่ง (42%) ระบุว่าการสร้างความไว้วางใจกับผู้ถือผลประโยชน์มีความสำคัญมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

  • มีเพียง 40% ของผู้บริหารพบว่าการสร้างความไว้วางใจกับพนักงานเป็นเรื่องง่าย และพวกเขายังพบว่ามีความท้าทายมากขึ้นที่จะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของพวกเขา (36%)

  • ถึงแม้ผู้นำธุรกิจทั่วโลกส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาสำคัญที่พวกเขารู้สึกว่าต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่กว่า 60% ก็ยังไม่เคยวัดความไว้วางใจของพนักงานภายในองค์กร และมีเพียง 1 ใน 3 (34%) ที่มีแผนชัดเจนในองค์กรในการสร้าง/รักษาความไว้วางใจของพนักงาน

  • ผู้บริหารส่วนใหญ่เข้าใจน้ำหนักในบทบาทพวกเขา โดยมีถึง 89% ที่เห็นด้วยว่าพวกเขามีแรงกดดันในการผนวกรวมค่านิยมขององค์กรเข้าไปในการปฏิบัติ

  • 77% ของผู้นำธุรกิจเห็นด้วยว่าพวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันในการสร้างความเปลี่ยนแปลง มากกว่ารอให้รัฐบาลดำเนินมาตรการ

  • ผู้นำภาคธุรกิจส่วนใหญ่ (71%) เห็นด้วยว่าธุรกิจของพวกเขาสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ขณะเดียวกันก็มีผู้นำธุรกิจที่เห็นด้วยว่าการลงมือแก้ปัญหาทางสังคมจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจของพนักงาน (56%) หรือสังคม (57%)

วิธีจัดทำแบบสำรวจ Global Pulse Survey on Trust 2020 ของ YPO

รายงานสำรวจ Global Pulse Survey on Trust 2020 จัดทำโดย YPO ในช่วงระหว่างวันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2019 ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ มีสมาชิก YPO 2,960 คนที่ตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกจาก 115 ประเทศ มีความคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน 1.84% ด้วยระดับความน่าเชื่อถือ 95%  

เกี่ยวกับ YPO:

YPO คือองค์กรผู้นำระดับโลกที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารกว่า 28,000 คน ใน 135 ประเทศ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าโลกต้องการผู้นำที่ดียิ่งขึ้น สมาชิกแต่ละรายของเราล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำเมื่ออายุยังน้อย และเมื่อผนึกกำลังกันแล้ว พวกเขารับหน้าที่นำธุรกิจและองค์กรที่สร้างรายได้ต่อปีรวมกันถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสมาชิก YPO สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านการแบ่งปันความคิดและประสบการณ์อันล้ำค่าอย่างเปิดกว้างและไว้เนื้อเชื่อใจกันในชุมชนที่มีความหลากหลาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ypo.org

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

Source: YPO
Keywords: Workforce Management/Human Resources Survey, Polls & Research