omniture

YPO เผยผลสำรวจผู้บริหารทั่วโลก ชี้โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ แนะวางแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

YPO
2020-03-17 13:40 443

นิวยอร์ก--17 มีนาคม 2563--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ผู้บริหารกว่า 2,750 คน จาก 110 ประเทศ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจที่สำคัญนี้

YPO องค์กรผู้นำระดับโลกที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารกว่า 29,000 คน ใน 130 ประเทศ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อให้เห็นภาพรวมผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของบรรดาผู้บริหาร

การสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่วโลก YPO Chief Executive Global Survey จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 และมีผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 2,750 คน โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ระบุว่า ธุรกิจได้รับผลกระทบเชิงลบจากโควิด-19 แล้ว ขณะที่ผู้บริหารจำนวนมากคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะแย่ลงในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะดีขึ้น โดยข้อมูลสำคัญที่ได้จากการสำรวจมีดังนี้

  • ผู้บริหารส่วนใหญ่ระบุว่า 3 ส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโควิด-19 คือ การเดินทางทำธุรกิจ (87%) การพัฒนาธุรกิจใหม่ (62%) และรายได้ (58%)
  • ผู้บริหารเกือบทั้งหมด (82%) คาดการณ์ว่ารายได้จะลดลงในช่วง 6 เดือนข้างหน้า แต่ผู้บริหารกว่าครึ่งหนึ่ง (54%) คาดการณ์ว่าในอีก 1 ปีข้างหน้า โควิด-19 จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อรายได้แล้ว
  • ผู้บริหาร 95% ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับโควิด-19 เช่น การสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น (68%) การใช้มาตรการใหม่ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (67%) การยกเลิกจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ (64%) และการระงับการเดินทางทำธุรกิจ (53%)
  • เมื่อถูกถามว่าอยากแนะนำอะไรกับผู้บริหารคนอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากระบุว่า เวลานี้ทุกคนต้องมีสติ สนใจเฉพาะความจริง สื่อสารกับพนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ คาดการณ์และวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสร้างเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทาน

ระเบียบวิธีสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่วโลกว่าด้วยผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจ

การสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่วโลกว่าด้วยผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจ จัดทำขึ้นโดย YPO ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วยสมาชิกของ YPO รวม 2,754 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างของสมาชิก YPO จาก 110 ประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 25-93 ปี โดยราวครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจมาจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกหรือลบ 1.8 จุดเปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

เกี่ยวกับ YPO

YPO คือองค์กรผู้นำระดับโลกที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารกว่า 29,000 คน ใน 130 ประเทศ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าโลกต้องการผู้นำที่ดียิ่งขึ้น สมาชิกแต่ละคนล้วนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเป็นผู้บริหารธุรกิจและองค์กรที่สร้างรายได้ต่อปีรวมกันสูงถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สมาชิกของ YPO สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านการแบ่งปันความคิดและประสบการณ์อันล้ำค่าในชุมชนที่เปิดกว้างและไว้เนื้อเชื่อใจกัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ypo.org

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

Source: YPO
Related Links:
Keywords: Banking/Financial Service Workforce Management/Human Resources Economic news, trends, analysis Not for profit Survey, Polls & Research