omniture

Venturis Therapeutics ยื่นจดสิทธิบัตรการรักษา 4 ใบด้านการสร้างหลอดเลือดใหม่ เพื่อรักษาอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และไวรัสอื่น ๆ

Venturis Therapeutics, Inc.
2020-05-07 12:29 212

ดัลลัส--6 พ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Venturis Therapeutics, Inc. ("VT") ประกาศยื่นจดสิทธิบัตรชั่วคราว 4 ฉบับ ด้านการรักษาและ/หรือการป้องกันอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงไวรัสอื่น ๆ สิทธิบัตรที่ยื่นขอเหล่านี้ครอบคลุมในด้านความเสียหายต่ออวัยวะหัวใจ และโรคหลอดเลือดที่เกิดจากไวรัส โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ภาวะผิดปกติของระบบลำไส้หรือความเสียหายของเซลล์เยื่อบุลำไส้ และภาวะผิดปกติของระบบไตหรือไตล้มเหลว

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทีมงาน VT ได้ศึกษารายงานและข้อมูลขั้นต้นจำนวนมากจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลก เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของเซลล์เยื่อบุและเนื้อเยื่อในหลอดเลือดขนาดเล็กโดยมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ความเสียหายเหล่านี้พบเจอได้ในผู้ป่วยหลายกลุ่มอายุทั้งในช่วงก่อนและหลังการฟื้นตัวจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงผู้ป่วยที่มีประวัติการแสดงอาการขั้นรุนแรงหรือเพียงเล็กน้อย การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสอาจครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การเกิดโรคหลอดเลือด อวัยวะล้มเหลว การเกิดพังผืด การแข็งตัวของเลือดแบบฉับพลัน และภาวะการขาดเลือดหล่อเลี้ยงในเซลล์และเนื้อเยื่อ VT มีประสบการณ์หลายปีด้านการสร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อการรักษาและฟื้นฟูเซลล์จากภาวะการขาดเลือดหล่อเลี้ยง และ/หรือความเสียหายต่อเซลล์และเนื้อเยื่อประเภทเยื่อบุและที่พบในหลอดเลือดขนาดเล็ก

VT คาดว่าสิทธิบัตรใหม่เหล่านี้ เมื่อรวมกับสิทธิบัตรอื่นของ VT เช่น สิทธิบัตรการรักษาโรคหลอดเลือดที่มีอยู่เดิม จะทำให้ VT สามารถขยายการพัฒนาวิธีและการรักษาทั้งเก่าและใหม่เพื่อเอาชนะอาการเจ็บป่วยที่กำลังคุกคามและน่ากังวลใจนี้ซึ่งพบเจอในผู้ป่วยจำนวนมาก ด้วยสิทธิบัตรที่ยื่นเสนอใหม่นี้และสิทธิบัตรที่มีอยู่เดิม VT มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำภาคเอกชนในการต่อสู้กับผลของโรคที่ร้ายแรงเหล่านี้

เกี่ยวกับ VENTURIS THERAPEUTICS
Venturis Therapeutics, Inc เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่พัฒนาตัวอย่างยาโปรตีนเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ เช่น แผลจากโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดรุนแรง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โรคหลอดเลือด หมอนรองกระดูกเสื่อม และโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของเซลล์เยื่อบุและเนื้อเยื่อในหลอดเลือดขนาดเล็กที่เกิดจากไวรัส สารผสมที่ใช้ในการผลิตยา (API) ในตัวอย่างยาของเราคือ FGF-1 ซึ่งเป็นโปรตีนในร่างกายมนุษย์ที่กระตุ้นการเติบโตของหลอดเลือดใหม่ ส่งผลให้ปริมาณการสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ขาดเลือดเพิ่มสูงขึ้น

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความในลักษณะคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ผลลัพธ์และสิ่งที่ได้จริงอาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่กล่าวหรือคาดการณ์ไว้ ตัวอย่างเช่น ข้อความซึ่งระบุถึงความคาดหมายของงานวิจัยใหม่ ความคืบหน้าในการทดลองทางคลินิกหรือโครงการธุรกิจในอนาคต ล้วนแต่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง การอนุมัติตัวยาของ Venturis โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) การตอบรับผลิตภัณฑ์ Venturis โดยผู้บริโภคในตลาด ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม ผลประกอบการในอนาคต รายจ่ายในอนาคต ส่วนต่างกำไรในอนาคต การใช้จ่ายเงินสด และประสิทธิภาพทางการเงิน นอกจากนี้ จนกว่า Venturis จะมีกระแสเงินสดเป็นบวกจากการประกอบการ บริษัทจะยังคงต้องพึ่งพาการระดมทุนเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่มีการรับประกันว่า Venturis จะสามารถระดมทุนที่จำเป็นได้เมื่อมีความต้องการ

Source: Venturis Therapeutics, Inc.
Keywords: Health Care/Hospital Medical/Pharmaceuticals Pharmaceuticals