omniture

Global Hygiene Council เผยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่าการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันมีความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

The Global Hygiene Council
2020-05-08 07:01 363

 

ลอนดอน--8 พ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เอกสารแสดงจุดยืนใหม่ที่เผยแพร่ผ่านวารสาร American Journal of Infection Control ออนไลน์ ได้กล่าวถึงการปรับปรุงวิถีปฏิบัติด้านสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เช่น การล้างมือ ว่ามีส่วนช่วยทำให้ความเสี่ยงของการติดเชื้อทั่วไปลดลง โดยมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า การทำเช่นนั้น สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้มากถึง 50% ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของ Global Hygiene Council (GHC) จึงออกมาเรียกร้องให้มีการใส่ใจกับการยกระดับพฤติกรรมการรักษาสุขอนามัยทั้งในบ้านและชุมชนให้มากขึ้น เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

Evidence shows hand hygiene and surface disinfection reduce the spread of infection.
Evidence shows hand hygiene and surface disinfection reduce the spread of infection.

เอกสารแสดงจุดยืนฉบับนี้ซึ่งจัดทำขึ้นในนามของ GHC ได้ทำการสำรวจหลักฐานที่มาจากการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยภายในบ้านและชุมชนในชีวิตประจำวัน (รวมถึง สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ขนส่งสาธารณะ และระหว่างการซื้อสินค้า ตลอดจนการทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ) และพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการควบคุมและชะลออันตรายจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้โรค โดยมีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า แบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตรายส่วนมากสามารถส่งผ่านจากผู้ติดเชื้อไปยังผู้อื่นได้ผ่านทางมือและพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยครั้ง และอยู่รอดเป็นจำนวนมากพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้

การล้างมือและฆ่าเชื้อบนผิวสัมผัสเป็นประจำนั้นถูกจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของมาตรการด้านสุขอนามัยที่สามารถช่วยลดระดับของจุลินทรีย์บนมือและพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยครั้งได้ ดังนั้น การรักษาความสะอาดในบ้านเรือน ตลอดจนระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันของเรา จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อในเวลาและสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อมากที่สุด

Jean-Yves Maillard ศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ซึ่งเป็นผู้เขียนหลัก ระบุว่า "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน และหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ชี้ให้เห็นว่า นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าที่เคยสำหรับเราทุกคนที่จะตระหนักถึงบทบาทของสุขอนามัยชุมชนเพื่อลดการแพร่ระบาดให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ การทำเช่นนั้นยังช่วยให้เราสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ และช่วยให้สามารถรับมือกับการดื้อยาด้วยเช่นกัน"

ในช่วงเวลาที่มีแต่ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเช่นทุกวันนี้ GHC จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญในการแนะนำประชาชนให้เห็นความจำเป็นของการรักษาความสะอาดในบ้านเรือนและชุมชนของพวกเขาเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้น้อยที่สุด

GHC ได้รับการสนับสนุนจาก RB ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสุขอนามัย

อ้างอิง:

1. Curtis V, Cairncross S. Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk in the community: a systematic review. Lancet Infect Dis. May 2003; 3 (5): 275-81

2. Staniford LJ, Schmidtke KA. A systematic review of hand-hygiene and environmental-disinfection interventions in settings with children. BMC Public Health 20, 195 (2020). Available at: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8301-0

3. International Scientific Forum on Home Hygiene. Containing the burden of infectious diseases is everyone's responsibility. October 2018. Available from: https://www.ifh-homehygiene.org/sites/default/files/publications/IFH%20White%20Paper-10-18.pdf  Accessed April 6, 2020.

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1163611/Global_Hygiene_Council.jpg

 

 

ติดต่อ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, การอ้างอิงแบบเต็ม และเพื่อนัดสัมภาษณ์กับผู้เขียนเอกสารแสดงจุดยืนและผู้เชี่ยวชาญจาก Global Hygiene Council โปรดติดต่อ: Polly Cooper, โทร.: +44 (0) 7946618584, อีเมล: polly@spinkhealth.com หรือ Jamie Wilkes โทร.: +44 (0) 7871774786, อีเมล: Jamie@spinkhealth.com

 

 

Source: The Global Hygiene Council
Keywords: Education Health Care/Hospital Infectious Disease Control Medical/Pharmaceuticals Pharmaceuticals Publishing/Information Service New products/services Survey, Polls & Research