omniture

Excelra สนับสนุนคลังข้อมูลเคมีของยาโมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อช่วย Lawrence Livermore National Laboratory พัฒนาแพลตฟอร์มออกแบบยา

Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd
2020-05-19 11:00 64

ไฮเดอราบัด อินเดีย

19 พฤษภาคม 2563

/PRNewswire/ -- Excelra บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำระดับโลก ทำข้อตกลงระยะเวลาสามปี เพื่อให้ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์ (Lawrence Livermore National Laboratory: LLNL) เข้าถึงแพลตฟอร์ม GOSTAR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเคมีของยาโมเลกุลขนาดเล็กที่ให้ความช่วยเหลือโครงการออกแบบยาต่าง ๆ แพลตฟอร์มดังกล่าวจะสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มความร่วมมือ Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine (ATOM) ซึ่งมุ่งลดระยะเวลาในการพัฒนายาจากหกปีให้เหลือหนึ่งปี

Excelra จะให้ LLNL ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือ ATOM สามารถเข้าถึง GOSTAR ได้อย่างเต็มรูปแบบ แพลตฟอร์ม GOSTAR นี้ประกอบด้วยคลังข้อมูลสารประกอบโมเลกุลขนาดเล็กประมาณ 8 ล้านรายการ ตลอดจนยาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาพรีคลินิกและคลินิก รวมทั้งยาที่ได้รับการอนุมัติแล้วราว 40,000 รายการ นอกจากการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำแล้ว Excelra ยังจะให้การสนับสนุนด้านการจัดการและการเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)

GOSTAR เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่รวบรวมข้อมูลเคมีของยาโมเลกุลขนาดเล็ก ครอบคลุมสารประกอบหลายล้านรายการ พร้อมเชื่อมโยงโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และฤทธิ์ทางการรักษาโรค แพลตฟอร์มดังกล่าวมีบทบาทในการสนับสนุนการค้นคว้ายาทั้งในระยะเริ่มต้น และการพัฒนาในระยะต่อ ๆ ไป

Jonathan Allen นักชีวสารสนเทศของ LLNL และหัวหน้าทีมนักวิจัยและพัฒนาของ ATOM กล่าวว่า "ข้อมูลการทดลองที่คัดมาเพื่อใช้สนับสนุนการทำแบบจำลองประมวลผล ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการศึกษาวิจัยยาระยะพรีคลินิกของ ATOM เราตั้งตารอที่จะได้ทำงานโดยใช้ข้อมูลจาก GOSTAR และความเชี่ยวชาญของ Excelra เพื่อยกระดับการทำนายคุณสมบัติของโมเลกุลขนาดเล็กให้ดียิ่งขึ้น

Raveendra Dayam ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเคมี บริษัท Excelra กล่าวว่า "GOSTAR ช่วยให้นักวิจัยสามารถค้นพบปฏิกิริยาเชิงปริมาณของโมเลกุลขนาดเล็กกับเป้าหมายของยาซึ่งครอบคลุมวงการชีววิทยาในวงกว้าง เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ LLNL เพื่อให้การสนับสนุนแพลตฟอร์มการออกแบบยาของ LLNL ที่มีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาในการค้นพบยาให้สั้นลง"

เกี่ยวกับ ATOM

Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine (ATOM) เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีพันธกิจในการพลิกโฉมวงการค้นคว้าวิจัยยา ด้วยการเร่งพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ป่วย เป้าหมายของ ATOM คือทำให้กระบวนการการค้นคว้ายาที่ช้า เป็นลำดับขั้นตอน และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง กลายเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว เบ็ดเสร็จ และให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ATOM บูรณาการการประมวลผลสมรรถนะสูง ข้อมูลทางชีววิทยาที่หลากหลาย และเทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือ (pre-competitive) สำหรับการค้นคว้ายา ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.atomscience.org

เกี่ยวกับ Excelra

Excelra นำเสนอโซลูชั่นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับวงการชีววิทยาศาสตร์ Excelra Edge มาจากการรวมสินทรัพย์ข้อมูล ความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง และวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเร่งผลักดันการค้นคว้าและพัฒนายา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.excelra.com 

ติดต่อ:
Dorothy Paul – Director Marketing
โทร. +91-9908130236
dorothy.paul@excelra.com

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpg

 

Source: Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd
Keywords: Biotechnology Computer/Electronics Health Care/Hospital Medical/Pharmaceuticals Clinical Trials/Medical Discoveries Contracts Data Analytics