omniture

CRISIL คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่แปลงสภาพวงเงิน 36.5 พันล้านรูปีของ Embassy Office Parks REIT ที่ 'CRISIL AAA / Stable'

Embassy Office Parks REIT
2020-05-19 16:43 187

บังคาลอร์ อินเดีย,

19 พฤษภาคม 2563

/PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 บริษัท CRISIL ได้ยืนยันอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ (NCDs) วงเงิน 36.5 พันล้านรูปีของ Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT') ที่ 'CRISIL AAA' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ('CRISIL AAA/Stable') 

Mike Holland ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Embassy REIT กล่าวว่า "Embassy REIT เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกและแห่งเดียวของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การคงอันดับเครดิตในครั้งนี้เป็นการประเมินจุดแข็งของ Embassy REIT อาทิ อัตราส่วน LTV ที่อยู่ในระดับต่ำ รายได้ที่มั่นคง สภาพคล่องที่เพียงพอ และประวัติการส่งมอบงาน โดยจุดขายหลักของเรา ซึ่งได้แก่ กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้และการจ่ายผลตอบแทนรายไตรมาส ที่ได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเช่าที่ต่อเนื่อง จากอานิสงส์ของฐานผู้เช่าคุณภาพสูง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ ได้ส่งผลให้เราได้รับการยืนยันอันดับเครดิตที่ AAA/Stable จาก CRISIL ในครั้งนี้"

CRISIL ระบุในคำชี้แจงเหตุผลการให้อันดับเครดิตว่า "อันดับเครดิตครั้งนี้ยังคงสะท้อนถึงอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (loan-to-value หรือ LTV) ที่พอเหมาะของ Embassy REIT อันเป็นผลมาจากหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำและเกณฑ์ชี้วัดการป้องกันภาระหนี้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้แรงหนุนจากเพดานจำกัดเงินกู้ส่วนเพิ่ม (incremental borrowing) และรายได้ที่มั่นคงจากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูง อัตราการเช่าพื้นที่ที่อยู่ในระดับสูง และการกระจายการลงทุนทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ดี จุดแข็งเหล่านี้ถูกหักลบบางส่วนจากความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ไม่แน่นอนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่มีความผันผวน"

คำเตือน 

การจัดอันดับไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ (NCDs) หรือหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ของ Embassy REIT ผู้ลงทุนควรตัดสินใจด้วยตัวเอง การจัดอันดับพิจารณาจากสมมติฐานที่แน่นอน และอาจจะมีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจัดอันดับเครดิตได้ทุกเมื่อ

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("ผู้จัดการ") (ในนามผู้จัดการของ Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT")) และ Embassy REIT ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมทั้งไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ผู้รับสารจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประเมินตลาด และสถานะในตลาดของกองทรัสต์ Embassy REIT ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งจัดทำขึ้นตามความเชื่อ ความคิดเห็น และสมมติฐาน ณ ปัจจุบันของผู้จัดการกองทรัสต์ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่รู้และไม่รู้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผลการดำเนินงาน สภาวการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการ หรือผลสำเร็จที่แท้จริงของ Embassy REIT หรือผลดำเนินงานของอุตสาหกรรม แตกต่างออกไปอย่างมากจากผลการดำเนินงาน สภาวการณ์ทางการเงิน ผลประกอบการ หรือผลสำเร็จที่แสดงออกหรือแสดงเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ให้สะท้อนเหตุการณ์หรือพัฒนาการในอนาคต หรือสะท้อนผลกระทบของเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถชี้ชัดได้ เช่น โควิด-19

เกี่ยวกับ Embassy REIT  

Embassy Office Parks เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แห่งแรกและแห่งเดียวของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน Embassy REIT มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จและให้เช่าได้รวม 26.2 ล้านตารางฟุตทั่วอินเดีย รวมถึงมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 7.1 ล้านตารางฟุต ทำให้มีพื้นที่ในพอร์ตการลงทุนรวมทั้งสิ้น 33.3 ล้านตารางฟุต ครอบคลุมอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 7 แห่ง และอาคารสำนักงานใจกลางเมือง 4 แห่ง ในตลาดสำนักงานที่มีผลประกอบการดีที่สุดของอินเดีย ซึ่งได้แก่ บังคาลอร์ มุมไบ ปูเน่ และเขตกรุงเดลีและปริมณฑล (National Capital Region (NCR)) พื้นที่สำนักงานในพอร์ตของ Embassy REIT ถูกเช่าโดยบริษัทระดับบลูชิพกว่า 160 แห่ง และประกอบไปด้วยอาคาร 78 แห่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึง โรงแรมที่สร้างสมบูรณ์แล้ว 2 แห่ง โรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง และโซลาร์พาร์คขนาด 100MW(AC) ที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนให้แก่ผู้เช่าพื้นที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Ritwik Bhattacharjee
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
อีเมล: ir@embassyofficeparks.com 
โทรศัพท์: +91-80-3322-2222

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks_Logo.jpg

 

Source: Embassy Office Parks REIT
Related Stocks:
Bombay:542602 Bombay:EMBASSY.BO India:EMBASSY
Keywords: Banking/Financial Service Commercial Real Estate Overseas Real Estate (non-US) Real Estate Accounting news, issues Bond/stock ratings