omniture

Alliance to End Plastic Waste จับมือยูเอสเอด ร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

The Alliance to End Plastic Waste
2020-06-11 15:34 301

สิงคโปร์--11 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ความร่วมมือครั้งใหม่ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาในเมืองต่าง ๆ ที่กำลังขยายตัวในเอเชีย

วันนี้ Alliance to End Plastic Waste (The Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา หรือยูเอสเอด (United States Agency for International Development: USAID) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลทั่วโลก โดยเน้นการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นตามเมืองต่าง ๆ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชีย การตกลงร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างบริษัท 40 แห่งทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ The Alliance บวกกับจุดแข็งของโครงการ "Clean Cities, Blue Ocean" ซึ่งเป็นโครงการระดับเรือธงโครงการใหม่ของยูเอสเอดที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล       

นายจาคอบ ดูเออร์ ประธานและซีอีโอของ Alliance to End Plastic Waste กล่าวว่า "การทำงานร่วมกับยูเอสเอดจะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของ The Alliance ให้เดินหน้าตามกรอบความร่วมมือในการพัฒนา บ่มเพาะ และจัดตั้งโครงการในเมืองและชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อยุติปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม" พร้อมเสริมว่า "ความร่วมมือในลักษณะนี้ทำให้เราสามารถระบุและเร่งหาหนทาง ที่ช่วยปลดล็อกการลงทุนที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาขยะพลาสติก"

เพื่อยับยั้งปริมาณขยะพลาสติกที่ไหลออกสู่ท้องทะเลปีละกว่า 8 ล้านตัน จำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางในระดับชุมชน โดย The Alliance จะทำงานผ่านทางโครงการ "Clean Cities, Blue Ocean" ของยูเอสเอดเพื่อหาแนวทางให้กับชุมชนท้องถิ่นและนำไปสู่การลงมือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อลดและป้องกันปัญหาพลาสติกจากบนบกไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองและท้องทะเล โดยมุ่งเป้าไปยังเมืองที่กำลังขยายตัวในภูมิภาคเอเชีย           

ขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วย:

  • นำความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การลงทุนระดับโลก และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นระดับชุมชน มาสร้างตลาดรองรับและแรงจูงใจเพื่อจัดตั้งแหล่งรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ซ้ำ
  • กำหนดขอบเขตและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และรูปแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิภาค ซึ่งสามารถลดและบรรเทาปัญหาการจัดการและรีไซเคิลขยะในเมืองและชุมชนต่าง ๆ
  • กระตุ้นการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในพื้นที่ ธุรกิจในชุมชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และ
  • สนับสนุนการพัฒนาและการนำนโยบาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อแสวงหาโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยให้กับกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานด้านการจัดการขยะและสุขอนามัย 

# # #

เกี่ยวกับ Alliance to End Plastic Waste

Alliance to End Plastic Waste เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร NGO ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม การศึกษา และการกำจัดขยะผ่านโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2563 The Alliance มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก 47 แห่งซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.endplasticwaste.org

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200611/2826525-1LOGO?lang=0

Source: The Alliance to End Plastic Waste
Keywords: Environmental Products & Services Green Technology Environmental Issues Licensing/marketing agreements Not for profit