omniture

UMITRON ร่วมกับ Tokyo Tech ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสาธิตการใช้งานดาวเทียมของ JAXA ในภารกิจสำรวจข้อมูลทางทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

UMITRON
2020-06-25 13:00 394

โตเกียว, 25 มิ.ย. 2020 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- UMITRON K.K. (ประธาน: เคน ฟูจิวาระ, ต่อจากนี้เรียกว่า "Umitron") ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการสาธิตการใช้งานดาวเทียมเชิงนวัตกรรมขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และพันธมิตรรายอื่นๆ โดยจะมีการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กในปี 2022 เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทางทะเลสำหรับนำไปใช้ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสังเกตการณ์จะใช้คลื่นความถี่สูงและภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง สำหรับเก็บข้อมูลระดับแพลงก์ตอนและอาหาร ซึ่งจะสนับสนุนผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา และสาหร่ายในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

UMITRON PULSE คือบริการข้อมูลดาวเทียมทางทะเลสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
UMITRON PULSE คือบริการข้อมูลดาวเทียมทางทะเลสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกลายเป็นส่วนสำคัญในระบบการผลิตอาหารทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกัน ท้องทะเลทั่วโลกก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสี่ยงและความท้าทายนานัปการแก่ผู้เพาะเลี้ยงในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การเจริญเติบโตของสาหร่ายเซลล์เดียวอาจเป็นสาเหตุให้ปลาตายได้ง่าย การเพิ่มจำนวนของหอยอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหาร ด้วยเหตุนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวและสร้างความมั่นคงให้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเล อาทิ การกระจายตัวของแพลงก์ตอนและอาหาร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ UMITRON จึงได้ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มนักวิจัย นำโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่สูงและภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ซึ่งช่วยให้เก็บรายละเอียดในการสำรวจข้อมูลแถบชายฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ดียิ่งขึ้น โดย UMITRON ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัยนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบการสาธิตการใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเพื่องานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ก่อนที่จะริเริ่มโครงการวิจัยนี้ UMITRON ได้ดำเนินงานเพื่อให้บริการข้อมูลทางทะเลสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีชื่อว่า UMITRON PULSE โดยมีกำหนดเปิดตัวในช่วงต้นเดือนก.ค. 2020 หลังจากนั้น UMITRON จะจัดสัมมนาออนไลน์เว็บเกี่ยวกับบริการ UMITRON PULSE ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเว็บบินาร์ UMITRON PULSE https://umitron.com/pulse.html

เกี่ยวกับ UMITRON

UMITRON เป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง (deeptech) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์และญี่ปุ่น บริษัทมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกด้วยการเพิ่มศักยภาพให้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยี เราสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้งานง่ายโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) การสำรวจข้อมูลระยะไกลผ่านดาวเทียม และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีของเราช่วยให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปรับปรุงประสิทธิภาพของฟาร์ม จัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มรายได้ทางธุรกิจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ pulse@umitron.com

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200623/2838563-1?lang=0

Source: UMITRON
Related Links:
Keywords: Aerospace/Defense Computer/Electronics Environmental Products & Services Food/Beverages Internet Technology Contracts Environmental Issues New products/services Future Events
Related News