omniture

การประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์เผยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการวิจัยโรคอัลไซเมอร์และการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

Alzheimer's Disease and Related Disorders Association- Greater Illinois Chapter
2020-07-30 21:33 301

ชิคาโก--30 กรกฎาคม 2563--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกก่อให้เกิดอุปสรรคมากมายต่อการดำเนินชีวิตในทุกแง่มุม ซึ่งรวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลก โดยการแพร่ระบาดของโรค การกักตัว ความวิตกกังวล และการปลีกตัวจากสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหามากมายตามมา แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน แม้ว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย แต่เรายังต้องเร่งสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม เราจึงต้องหาทางกลับมาทำการวิจัยทางคลินิกอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อเดินหน้าทำการศึกษาบางส่วนต่อไปด้วยความปลอดภัย

สมาคมโรคอัลไซเมอร์เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุและผู้ดูแลในบ้านพักคนชราทั่วอเมริกากำลังเผชิญวิกฤต เนื่องจากขาดความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงการทดสอบที่จำเป็นและข้อมูลที่แม่นยำ โดยจากการประเมินพบว่า ผู้สูงอายุและผู้ดูแลกว่า 59,000 คนต้องเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา ด้วยเหตุนี้ สมาคมโรคอัลไซเมอร์จึงมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผ่านข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ในการประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ หรือ Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2020 บรรดาผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคอัลไซเมอร์, University of Kentucky College of Medicine, Rush University Medical Center และ University of Texas Health San Antonio ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 • ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อการวิจัยโรคอัลไซเมอร์
 • ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อสมองและการรับรู้เท่าที่เราทราบ
 • ผลกระทบอย่างรุนแรงที่มีต่อผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในสถานดูแลผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวจากสมาคมโรคอัลไซเมอร์
 • ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพในระดับสูงอันเป็นผลมาจากโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและครอบครัว

นอกจากนี้ สมาคมโรคอัลไซเมอร์ได้ประกาศเปิดตัวการศึกษาวิจัยครั้งใหม่ เพื่อติดตามและทำความเข้าใจผลกระทบระยะยาวที่มีต่อสมอง อันเป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19

"สมาคมโรคอัลไซเมอร์ภูมิใจที่ได้ประกาศเปิดตัวการศึกษาวิจัยครั้งใหม่ในระดับนานาชาติ เพื่อติดตามและทำความเข้าใจผลกระทบระยะยาวของการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีต่อสมอง รวมถึงการรับรู้ พฤติกรรม และการทำงานของสมอง" ดร.มาเรีย ซี คาร์ริลโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ กล่าว "นักวิทยาศาสตร์จากกว่า 30 ประเทศต้องการมีส่วนร่วมกับการศึกษาครั้งนี้ ขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อให้ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ดำเนินต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการวิจัย เราจะเก็บข้อมูลและวัดผลด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาที่มีอยู่แล้ว เช่น การศึกษา Framingham Heart Study รวมถึงสอดคล้องกับแพทย์ทั่วโลก ขณะเดียวกัน เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อสมองให้มากขึ้น เราจะสร้างความร่วมมือเพื่อทำการศึกษาข้ามภาคส่วนด้วย"

ดร.มาเรีย ซี คาร์ริลโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ กล่าวเสริมว่า

"เท่าที่เราทราบ ภาวะสมองเสื่อมไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับที่ภาวะสมองเสื่อมไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อม การไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย อายุที่เพิ่มมากขึ้น และเงื่อนไขด้านสุขภาพที่มักมาพร้อมกับภาวะสมองเสื่อม อาจทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นในการติดเชื้อโควิด-19"

"มีปัจจัยทางพฤติกรรม สังคม ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมมากมายที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพ และปัจจัยดังต่อไปนี้จะทำให้ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รุนแรงขึ้น"

 • การเข้าไม่ถึงการคมนาคมและที่พักอาศัยที่มั่นคง รวมถึงทรัพยากรที่ช่วยยกระดับสุขภาพ ซึ่งทำให้เป็นการยากที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หรือเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
 • ประเภทของงานและนโยบายของที่ทำงานมีผลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยพนักงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างเมื่อหยุดงานมีแนวโน้มที่จะทำงานต่อทั้งที่มีอาการป่วย ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อไวรัสอื่น ๆ
 • การเข้าไม่ถึงประกันสุขภาพและการรักษาในราคาที่จ่ายไหว

"การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงก่อให้เกิดความท้าทายต่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม รวมถึงครอบครัวและผู้ดูแล โดยบ้านพักคนชราได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ จากการประเมินพบว่า ผู้สูงอายุและผู้ดูแลกว่า 59,000 คนต้องเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา ด้วยเหตุนี้ สมาคมโรคอัลไซเมอร์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายบังคับใช้นโยบายใหม่ที่สามารถจัดการกับปัญหาระยะสั้นและระยะยาวที่ส่งผลกระทบต่อสถานดูแลผู้สูงอายุท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 "

การอภิปรายแบบคณะว่าด้วยผลกระทบของโควิด-19 และการแพร่ระบาดทั่วโลกที่มีต่อการวิจัยโรคอัลไซเมอร์ การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และสมอง ที่จัดขึ้นระหว่างการประชุม AAIC 2020 ประกอบด้วยการอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

 • ดร.มาเรีย ซี คาร์ริลโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์
 • ดร.นพ.เกรกอรี เอ จิชา จาก University of Kentucky College of Medicine ผู้อำนวยการของ Alzheimer's Disease Center Clinical Trials Unit และรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการด้านคลินิกของ UK Alzheimer's Disease Center 
 • พญ.นีลัม ที อัคราวาล นักประสาทวิทยาอาวุโสจาก Rush Alzheimer's Disease Center Clinical Core และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Rush Heart Center for Women at Rush University Medical Center
 • เบธ คาลไมเยอร์ รองประธานฝ่ายดูแลและสนับสนุนของสมาคมโรคอัลไซเมอร์
 • ดร.นพ.กาเบรียล เอ เดอ เอรอสควิน จาก Long School of Medicine, UT Health San Antonio ผู้ดำรงตำแหน่ง Zachry Foundation Distinguished Professor of Neurology ของ The Glenn Biggs Institute of Alzheimer's & Neurodegenerative Disorders

ลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 จากสมาคมโรคอัลไซเมอร์

การประชุมนานาชาติของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ (AAIC) เป็นการประชุมเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ โดยนักวิจัยจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม รวมถึงให้การสนับสนุนชุมชนนักวิจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

โฮมเพจของ AAIC 2020: www.alz.org/aaic/

ห้องข่าวของ AAIC 2020: www.alz.org/aaic/pressroom.asp

แฮชแท็ก AAIC 2020: #AAIC20

สมาคมโรคอัลไซเมอร์อุทิศตนให้กับการกำจัดโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมให้หมดไป ด้วยการสนับสนุนการวิจัยระดับโลก การลดความเสี่ยงของการเกิดโรค การวินิจฉัยโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษา วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่ปราศจากโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.alz.org หรือโทรสายด่วน 800.272.3900 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1219566/AAIC_2020_Logo.jpg?p=medium600

ติดต่อ: Alzheimer's Association Media Line, 312-335-4078, media@alz.org; AAIC 2020 Press Office, aaicmedia@alz.org

 

Source: Alzheimer's Disease and Related Disorders Association- Greater Illinois Chapter
Keywords: Health Care/Hospital Infectious Disease Control Medical/Pharmaceuticals Mental Health Trade show news