omniture

ผลวิจัยยก อสม. มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสุขภาพและความเสมอภาคในชุมชน ทั้งในภาวะโรคระบาดและยามปกติ

Orb Media
2020-08-13 19:05 324

วอชิงตัน, 13 ส.ค. 2563 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- ออร์บ มีเดีย (Orb Media) เปิดเผยรายงานฉบับใหม่จากการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของเด็กใน 160 ประเทศ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. (Community Health Workers: CHWs) บทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับสุขภาพของชุมชน

แบบจำลองทางสถิติเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทที่เกินคาดคิดของอสม.
แบบจำลองทางสถิติแบบใหม่ของออร์บ มีเดีย ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของเด็กในประเทศหนึ่ง ๆ ด้วยการเทียบอัตราการตายที่แท้จริงกับอัตราที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและการเงิน

จากการตรวจสอบแนวปฏิบัติของประเทศที่มีค่าสถิติผิดปกติ ออร์บ มีเดีย พบว่า อสม.ทั่วโลกสามารถช่วยให้สังคมมีสุขภาพดีขึ้นและเสมอภาคมากขึ้น

อสม. พลังสนับสนุนภาคสาธารณสุขที่ใครหลายคนอาจไม่เห็นคุณค่า
อสม. คือกลุ่มคนที่มาจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกจากอสม.ด้วยกันเอง ตลอดจนรัฐบาล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และ/หรือ NGOs เพื่อมาทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่มีความสำคัญแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ อสม.สามารถรวมตัวและกระจายกำลังกันในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไปพบปะกับคนในหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พวกเขาสามารถเข้าถึงชาวบ้านที่ด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การให้บริการที่ยืดหยุ่นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
    ผลวิจัยของออร์บ มีเดีย แสดงให้เห็นว่า อสม. สามารถปรับตัวและเก่งทั้งในเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพจิตและการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพฤติกรรม ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันในระดับโลกถึงแนวทางที่จะทำให้อสม. กระจายกำลังได้ดีที่สุดเพื่อการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การให้บริการสุขภาพที่มีความสำคัญแก่ประชาชนด้อยโอกาส
    ข้อได้เปรียบที่สำคัญของอสม. คือ พวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่พวกเขาให้บริการ อสม.จึงมีความเข้าใจปัญหาหรือความยากลำบากที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่ได้มากกว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากชุมชนเดียวกัน พวกเขาทั้งสามารถรับฟังและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่พวกเขาดูแลด้วยวิธีการที่คนนอกชุมชนไม่สามารถเข้าใจได้ แม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากแค่ไหนก็ตาม

รายงานฉบับนี้นำเสนอโอกาสในการระดมกำลังและเดินหน้าปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส อาทิ ชุมชนผู้อพยพและแรงงานต่างด้าวในประเทศต่าง ๆ ที่ยังคงมีช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ

รับชมรายงานฉบับเต็มได้ที่ Orbmedia.org

ออร์บ มีเดีย มีความยินดีที่ได้เผยแพร่เรื่องราวนี้ร่วมกับบรรดาสมาชิกของเครือข่ายออร์บ มีเดีย (Orb Media Network) ซึ่งเป็นกลุ่มสื่อมวลชนที่มีการกำหนดวาระหรือประเด็นทางสังคมในการนำเสนอและรายงานข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก โดยสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ BBCCBCDie ZeitSVTTempo.coYLEDhaka TribuneFolha de S.PauloThe HinduJagran New MediaThe Express Tribune และอีกมากมาย

เกี่ยวกับ ออร์บ มีเดีย

ออร์บ มีเดีย (Orb Media) เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้โลกของเรามีอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เราใช้วิชาชีพนักข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่าย เพื่อเปลี่ยนประเด็นด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาระยะยาวระดับโลก ให้กลายเป็นข้อมูลที่นำไปปฏิบัติได้ในระดับท้องถิ่น

 

Source: Orb Media
Related Links:
Keywords: Health Care/Hospital Infectious Disease Control Children-related news Public Safety Survey, Polls & Research
Related News