omniture

หัวเว่ยชูประเด็น "Paradigm Shift for Greater Value" ผนึกกำลังพันธมิตร สร้างสรรค์โซลูชันการใช้งาน 100 แบบ

Huawei
2020-09-23 19:34 163

เซี่ยงไฮ้--23 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ในงาน HUAWEI CONNECT 2020 Peng Zhongyang คณะกรรมการและประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "Paradigm Shift for Greater Value" (การเปลี่ยนแปลงมิติใหม่เพื่อคุณค่าที่ดีกว่า) โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติใหม่สำหรับการพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัลในอุตสาหกรรม ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อพัฒนาสู่สังคมอัจฉริยะในอนาคต ซึ่งการจะขับเคลื่อนความเป็นดิจิทัลในอุตสาหกรรมและสร้างมิติใหม่ให้เกิดขึ้นได้นั้น เราต้องให้ความสำคัญกับความต้องการและความใฝ่ฝันของลูกค้า แล้วจึงสร้างมิติใหม่โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีทั้ง 5 แขนง เพื่อสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ก่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยอาศัยการร่วมมือกัน อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ    

Peng Zhongyang คณะกรรมการและประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "Paradigm Shift for Greater Value" ที่งาน HUAWEI CONNECT 2020
Peng Zhongyang คณะกรรมการและประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "Paradigm Shift for Greater Value" ที่งาน HUAWEI CONNECT 2020

 เทคโนโลยีล้ำสมัย องค์ความรู้ในอุตสาหกรมม และแนวทางปฏิบัติ

ปี 2020 นี้เป็นปีที่พิเศษกว่าปีใดๆ โดยสามารถมองเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการพลิกโฉมในอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัลนั้นยังคงมีศักยภาพอันมหาศาลที่รอการปลดล็อก ซึ่งต้องอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีทั้ง 5 แขนง ได้แก่ การเชื่อมต่อ, คลาวด์คอมพิวติง, AI และแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจาก 5G ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

หัวเว่ยประสบความสำเร็จในการสร้าง Digital twin ซึ่งช่วยให้ธุรกิจการทำเหมืองข้อมูลมีความเป็นดิจิทัลและชาญฉลาด ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการแบบเดิมไปสู่โครงสร้างดิจิทัลที่ครอบคลุมกว่า 10 สถานการณ์การใช้งาน

ที่นิคมอุตสาหกรรม Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park หัวเว่ยได้ร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำวิดีโอในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การถ่ายทำ, การแก้ไขการสตรีม ไปจนถึงการจัดเก็บและดูแลรักษา ซึ่งช่วยย่นระยะในวงจรการทำงานลงได้ 30% และลดค่าใช้จ่ายลง 20%    

หัวเว่ยยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า เมื่อปี 2018 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของหัวเว่ยในเมืองตงกวนได้ผ่านการพลิกโฉมซึ่งใช้เวลาราวครึ่งปี โดยอาศัยอุปกรณ์อัตโนมัติและอัลกอริทึมอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบ (ปริมาณสินค้าที่ส่งมอบต่อคน) ให้สูงขึ้นถึง 67% และช่วยร่นระยะเวลาการส่งมอบลงได้กว่า 50%      

Peng กล่าวว่า "การพัฒนาสถานการณ์การใช้งานให้เป็นดิจิทัลมี 3 ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ปัจจัยแรกคือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการผสมผสานเทคโนโลยี ICT เข้ากับรูปแบบการใช้งานหลักๆ ขณะที่ปัจจัยที่สองคือ องค์ความรู้ในอุตสาหกรรมซึ่งช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมและทำความเข้าใจความรู้ในอุตสาหกรรม และปัจจัยสุดท้ายคือ การลงมือทำ โดยนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง เปลี่ยนทฤษฎีให้เห็นผลจริง จากการแสวงหาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง"

การพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัลในมิติใหม่

ระบบนิเวศทางดิจิทัลที่หัวเว่ยสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างอนาคตทางดิจิทัลที่มั่งคั่ง

ในยุคดิจิทัล หัวใจสำคัญของธุรกิจคือ การเพิ่มส่วนแบ่งที่มากขึ้น พร้อมกับให้ผลตอบแทนที่ทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์ แทนการแข่งขันแบบตัดสินแพ้-ชนะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ หัวเว่ยได้เสนอให้จัดสร้าง "ลูกบาศก์ระบบนิเวศด้านดิจิทัล" โดยพิจารณาจากมิติทั้ง 3 ประการ โดยประการแรกคือ การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตที่มีความเป็นดิจิทัล การเก็บเกี่ยวข้อมูลเชิงลึกจากความต้องการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจ ซึ่งจะรับประกันได้ถึง "ส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้น"  ประการที่สองคือ การผสมผสานความสามารถหลากหลายด้านของพันธมิตรและนำมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้ได้ส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นตามมา และประการสุดท้ายคือ การพัฒนาแนวทางการร่วมมือให้ครอบคลุมหลายด้านและรูปแบบทางธุรกิจ  ตลอดจนการพยายามที่ตระหนักถึงการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน ทั้งหมดนี้คือ พลังขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนที่จะผลักดันให้เกิดการขยายตัวของตลาดอย่างไม่หยุดยั้ง

ยกตัวอย่างเช่น สนามบินเซินเจิ้น ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรโซลูชันชั้นนำของอุตสาหกรรม และอาศัยหลักการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีทั้ง 5 ประเภทที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง การจัดการข้อมูล และแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม หัวเว่ยได้พัฒนาโซลูชันตามสถานการณ์ที่หลากหลายและแบ่งตามส่วน เช่น การกำหนดเที่ยวบิน การแบ่งช่องจอดเครื่องบิน และการสนับสนุนทางภาคพื้นดิน ซึ่งในปี 2019 โซลูชันเหล่านั้นได้ช่วยลดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้รถรับส่งจากสนามบินลงประมาณ 2.6 ล้านคน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความปลอดภัย 60% จนทำให้สนามบินแห่งนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว

ปัจจุบัน หัวเว่ยมีโซลูชันตามสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้นมาถึง 100  แบบ เพื่อสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับพันธมิตรให้มากขึ้น

"คุณไม่สามารถหาดินแดนใหม่ด้วยแผนที่เก่าได้" Peng กล่าว พร้อมเรียกร้องให้ลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างตัวอย่างใหม่ของพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

ที่งาน HUAWEI CONNECT 2020 บริษัท ICT ชั้นนำของโลกยังได้เชิญลูกค้าที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ความเป็นดิจิทัล มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในงานนี้ด้วย

Chen Jinzu ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มสนามบินเซินเจิ้นกล่าวว่า สนามบินเซินเจิ้นคือผู้บุกเบิกในด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยการเข้าไปมีส่วนในการสร้างสนามบินพลเรือนอัจฉริยะโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของเมืองแห่งนี้

Tang Shaojie ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มรถไฟใต้ดินเซินเจิ้นกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมือง รถไฟใต้ดินเซินเจิ้นจะอำนวยความสะดวกในการรวมสถานีกับเมือง พร้อมจัดให้มีรูปแบบการขนส่งที่หลากหลายทั่วพื้นที่ของเมืองและภูมิภาค และเข้าร่วมในก่อสร้าง "Greater Bay Area on the track" ภายใต้โครงการริเริ่มในการสร้างเมืองอัจฉริยะ

เพื่อเป็นการขอบคุณพันธมิตรทั่วโลกสำหรับความพยายามในการขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจและความสำเร็จร่วมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้มอบรางวัลพันธมิตรที่โดดเด่นประจำปี 2020 ในหลากหลายประเภท ได้แก่ พันธมิตรช่องทางระดับโลกยอดเยี่ยม, พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกยอดเยี่ยม, ผู้จัดจำหน่ายระดับโลกยอดเยี่ยม, พันธมิตรโซลูชันอุตสาหกรรมระดับโลกยอดเยี่ยม, พันธมิตรระบบนิเวศความสามารถพิเศษระดับโลกยอดเยี่ยม และพันธมิตรช่องทาง HUAWEI CLOUD ยอดเยี่ยม ขณะเดียวกัน หัวเว่ยยังได้ประกาศเปิดระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันเพื่อความสำเร็จร่วมกันในอนาคตระหว่างงานนี้ด้วย

HUAWEI CONNECT 2020 เป็นงานใหญ่ประจำปีที่หัวเว่ยจัดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม ICT ทั่วโลก งานปีนี้ได้ถูกจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ในระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน HUAWEI CONNECT คือแพลตฟอร์มแบบเปิดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนำทางการเปลี่ยนแปลงแก่ลูกค้าและพันธมิตร แบ่งปันประสบการณ์ และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ ในงานปีนี้ เราจะสำรวจแนวโน้มและโอกาสในการผลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัล ด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยี ICT ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันชั้นสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของนวัตกรรมความร่วมมือ และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในยุคการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล เป้าหมายสำคัญที่สุดของเราคือการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมแบบเปิดและยอดเยี่ยมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและสร้างมูลค่าใหม่สำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200923/2926017-1?lang=0

Source: Huawei
Keywords: Computer Hardware Computer Networks Computer Software Computer/Electronics Internet Technology Telecommunications Telecommunications Equipment