omniture

สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติเรียกร้องทั่วโลกเพิ่มงบประมาณและยกระดับการฝึกอบรมพยาบาล เพื่อช่วยรับมือวิกฤตโรคเบาหวานทั่วโลก

International Diabetes Federation
2020-11-14 08:00 16

เนื่องในปีแห่งการพยาบาลและผดุงครรภ์ และวันเบาหวานโลก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานฟรี

บรัสเซลส์, 14 พฤศจิกายน 2563  /PRNewswire/ -- เนื่องในวันเบาหวานโลกปีนี้ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานในการทำความเข้าใจและจัดการกับอาการของตนเอง

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 460 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 578 ล้านคนภายในปี 2573 โดยในปี 2562 ปีเดียว โรคเบาหวานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 4.2 ล้านคน และก่อให้เกิดรายจ่ายด้านสุขภาพกว่า 7.6 แสนล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดทั่วโลก ผลกระทบของโรคเบาหวานเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในปีนี้ เนื่องจากพบว่าในบางภูมิภาคของโลก ครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน

พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานให้เข้าใจและสามารถจัดการกับอาการของตนเอง รวมถึงช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ปัจจุบัน ความชุกของโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก จึงจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงอาการที่อาจเป็นอันตราย เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต การสูญเสียการมองเห็น และการถูกตัดขา พร้อมกับส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่า ทั่วโลกขาดแคลนพยาบาลมากถึง 5.9 ล้านคน และผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ต้องเพิ่มขึ้น 8% ต่อปีจึงจะมีพยาบาลเพียงพอภายในปี 2573

สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพิ่มจำนวนพยาบาลให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับบทบาทของพยาบาล ด้วยการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

ศาสตราจารย์ แอนดรูว์ โบลตัน ประธานสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กล่าวถึงสถานการณ์การขาดแคลนพยาบาลในปัจจุบันว่า "พยาบาลคือหัวใจของการดูแลสุขภาพทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน แต่น่าเสียดายที่จำนวนพยาบาลมีไม่มากพอ การลงทุนกับพยาบาลในตอนนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตเป็นสิ่งที่ผู้จัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพมองข้ามไป บ่อยครั้งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจเตะถ่วงจนไม่ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น การประหยัดตอนนี้แล้วไปจ่ายทีหลังเป็นวิธีที่ล้มเหลว รัฐบาลทุกวันนี้กำลังใช้งบประมาณไปกับความล้มเหลวของรัฐบาลชุดก่อน ๆ ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเราจำเป็นต้องลงมือจัดการอย่างเร่งด่วน รัฐบาลต้องเพิ่มจำนวนพยาบาลและการจัดฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการโรคเบาหวานของผู้ป่วย และการป้องกันอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน พยาบาลสามารถสร้างความแตกต่างได้"

จูดิธ เมนเดซ พยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศเบลีซ ที่ซึ่งประชากรราว 20% ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งรวมถึงตัวเธอเอง กล่าวว่า "พยาบาลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเบลีซ รวมถึงประเทศอื่นที่มีขนาดและเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานมีไม่เพียงพอต่อการยกระดับการป้องกันโรคเบาหวาน รวมถึงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้ และสนับสนุนผู้ป่วย"

"ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มักได้รับคำแนะนำให้กินยาและระวังเรื่องอาหาร ซึ่งเปรียบได้กับวัวหายล้อมคอก ผู้ป่วยมักขอความช่วยเหลือจากพยาบาลมากกว่าเรื่องการดูแลรักษา บ่อยครั้งผู้ป่วยไว้ใจพยาบาลมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เรารับฟังผู้ป่วยอย่างเห็นอกเห็นใจ และเป็นที่พึ่งให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยามต้องการความเชื่อเหลือ จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นกำลังกดดันให้ระบบสาธารณสุขถึงจุดแตกหัก รัฐบาลต้องลงทุนกับพยาบาลตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและลดแรงกดดัน"

เนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2563 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติสนับสนุนให้พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการเปิดหลักสูตรออนไลน์ IDF School of Diabetes ซึ่งได้รับการรับรองจาก European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) โดยเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานอย่างมีมาตรฐานสูงและมีหลักฐานอ้างอิงแก่บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองสำเร็จการศึกษาและใบรับรองจาก EACCME

วันเบาหวานโลกปี 2563 สนับสนุนโดย AstraZeneca, Lilly Diabetes, Merck, Pfizer-MSD Alliance, Novo Nordisk และ Sanofi

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

- ในปี 2562 มีผู้ใหญ่ 463 ล้านคน (1 ใน 11) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

- จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 578 ล้านคนภายในปี 2573

- ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1 ใน 2 ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย (232 ล้านคน) โดยส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

- ผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 3 ใน 4 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในเมือง และ 3 ใน 4 อยู่ในวัยทำงาน

- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 ใน 5 (136 ล้านคน) มีอายุมากกว่า 65 ปี

- ในบางภูมิภาคของโลก 50% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน

- โรคเบาหวานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4.2 ล้านคนในปี 2562

- โรคเบาหวานก่อให้เกิดรายจ่ายด้านสุขภาพกว่า 7.6 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดทั่วโลก

เกี่ยวกับสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ

สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ คือองค์กรแม่ข่ายที่ประกอบด้วยสมาคมโรคเบาหวานระดับประเทศกว่า 240 แห่ง ในกว่า 160 ประเทศและดินแดน ซึ่งดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางสหพันธ์เป็นผู้นำชุมชนโรคเบาหวานทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2493 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.idf.org

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1333291/International_Diabetes_Federation_English.pdf

Source: International Diabetes Federation
Keywords: Education Health Care/Hospital New products/services Not for profit
Related News