omniture

ซาอุดีอาระเบียปฏิรูปภาคการไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในสเกลระดับโลก

Ministry of Energy
2020-11-19 14:57 146

- การยกเครื่องจะรับประกันความยั่งยืนของเซกเตอร์การไฟฟ้าในระยะยาว

- ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้คือผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือในบริการ ลดการใช้เชื้อเพลิงเหลวในการผลิตไฟฟ้า และสร้างเซกเตอร์ที่มีศักยภาพทางการเงินและยั่งยืนมากขึ้น

ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย

19 พฤศจิกายน 2563

/PRNewswire/ -- กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย ได้จัดการแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อประกาศแผนปฏิรูปเซกเตอร์การไฟฟ้าครั้งใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่าเซกเตอร์ดังกล่าวจะมีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งบรรลุเป้าหมายของราชอาณาจักรซาอุฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision 2030

Table 1 -  SEC ranks 8th in terms of total assets among largest utility companies in G20 countries
Table 1 - SEC ranks 8th in terms of total assets among largest utility companies in G20 countries

การปฏิรูปเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นก้าวย่างสำคัญ ในการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงพลังงานในภาคการไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติอย่าง Vision 2030 อันประกอบด้วย

- การเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตไฟฟ้าในราชอาณาจักรด้วยการผสมผสานพลังงานที่เหมาะสม โดยหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนและแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และ

- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและลดการใช้เชื้อเพลิงเหลวสำหรับการผลิตพลังงาน และ

- เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายการส่งและกระจายของเซกเตอร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของพลังงานหมุนเวียนและการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และ

- ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนของเซกเตอร์ดังกล่าว

มาตรการปฏิรูปที่ครอบคลุมประกอบด้วยการจัดตั้งกลไกข้อกำหนดด้านรายได้สำหรับผู้ให้บริการในเซกเตอร์ และบัญชีปรับสมดุลทางภาษีเพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนในการให้บริการกับกำไรจากภาษี

เจ้าชายอับดุลลาซิซ บิน ซัลมาน บิน อับดุลลาซิส อัล ซาอุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ตรัสว่า:
"การประกาศครั้งนี้คือความสำเร็จก้าวใหญ่สำหรับวิสัยทัศน์ซาอุฯ ปี 2030 และสำหรับเป้าหมายที่ท้าทายของกระทรวงหลังงานในการสร้างเซกเตอร์การไฟฟ้าที่หลากหลาย เชื่อถือได้ และยั่งยืน การปฏิรูปเหล่านี้เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่และครอบคลุมที่สุดในระดับโลก เป็นการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อสร้างเซกเตอร์การไฟฟ้าที่มั่นคงและมีศักยภาพทางการเงินมากขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนตามที่ต้องการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปฏิรูปครั้งใหญ่นี้ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิงเหลวในการผลิตไฟฟ้า และปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

"ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิรูปยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของบริการเครือข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้าของราชอาณาจักร และเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผสมผสานพลังงานที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าของราชอาณาจักร"

ดร. คาลิด บิน ซาเลห์ อัล สุลตาน ประธาน Saudi Electricity Co. กล่าวว่า:
"ด้วยโครงการปฏิรูปที่ครอบคลุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ งบดุลของ SEC จะมั่นคงขึ้น ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของ SEC ในการจัดสรรเงินทุนให้กับโครงการต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อร่วมพัฒนาเซกเตอร์การไฟฟ้าให้มีความหลากหลาย ยั่งยืน และเข้มแข็งยิ่งขึ้น"

สำหรับ Saudi Electricity Co. แล้ว การปฏิรูปถือเป็นการเปิดประตูสำหรับบริษัทในการเข้าถึงกรอบกฎเกณฑ์ ด้วยสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยในทางกลับกัน บริษัทจะได้สิทธิรับอัตราผลตอบแทน 6% (WACC) จากฐานทรัพย์สินควบคุมของทางบริษัท และได้ทุนคืนจากการให้บริการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลการไฟฟ้าและการผลิตร่วม (ECRA) กำหนด และที่สำคัญบริษัทจะสามารถดำเนินงานภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ที่คาดการณ์ได้ มีความโปร่งใส และมั่นคง ด้วยสายสัมพันธ์ทางการค้าที่ชัดเจนภายในกลุ่มผู้เล่นและผู้เข้าร่วมในเซกเตอร์ด้งกล่าว นอกจากนี้การปฏิรูปยังรวมถึงการยกเลิกค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายให้รัฐบาล รวมถึงการลดหนี้สุทธิเดิมกับรัฐบาล และปรับโครงสร้างงบดุล

HSBC ที่ปรึกษาทางการเงินของ Saudi Electricity Co. แสดงความเห็นว่า:
"การสร้างเครื่องมือทางการเงินและกรอบกฎเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล จะช่วยให้ Saudi Electricity Co. รักษาโครงสร้างเงินทุนที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งจากการปรับสมดุลของบัญชี รัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเซกเตอร์การไฟฟ้าและบริษัท Saudi Electricity Co. ได้ต่อไป บนพื้นฐานโครงสร้างที่เป็นระเบียบและโปร่งใสมากขึ้น

"การปฏิรูปเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซกเตอร์ ขณะเดียวกันจะมอบอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรมในเม็ดเงินที่ลงทุนไป ยิ่งไปกว่านั้นการปรับโครงสร้างใหม่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายนโยบายที่สำคัญในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของเซกเตอร์การไฟฟ้า โดยที่จะมีฐานะทางการเงินที่ยั่งยืนและสามารถลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับบริการผู้บริโภคและปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ซึ่งในภาพรวมแล้วคาดว่าการประกาศแผนปฏิรูปครั้งนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนในเซกเตอร์การไฟฟ้า และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Vision 2030"

การปฏิรูปครั้งใหญ่นี้จะสร้างแลนด์มาร์กสำคัญบนมิติต่าง ๆ ได้แก่

- ธุรกรรมการเงินของประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุด ด้วยการออกตราสาร Mudaraba มูลค่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ (ดอกเบี้ย 4.5%) โดยบริษัท Saudi Electricity Co. และการแปลงไปสู่เครื่องมือคล้ายตราสารทุนจากหนี้แบบ non-dilutive ที่ใหญ่ที่สุด

- SEC จะมีฐานสินทรัพย์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการสาธารณูปโภคในภูมิภาค MENA และมีฐานสินทรัพย์ควบคุมที่สามารถเทียบได้กับบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศ G20

- การลดค่าใช้จ่ายในงบดุลทันทีจำนวน 1.28 แสนล้านดอลลาร์ของ Saudi Electricity Co. จากสัดส่วนหนี้ต่อทุนที่ 2.2 เหลือ 0.6 สอดคล้องกับนโยบายปรับระดับหนี้ให้เหมาะสมสำหรับบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภค

Strategy& ธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธ์ระดับโลกในเครือข่าย PwC และผู้ให้คำปรึกษาแก่กระทรวงพลังงานในการปรับโครงสร้างเซกเตอร์การไฟฟ้าของซาอุดีอาระเบีย กล่าวเสริมว่า:
"สิ่งนี้แสดงให้เห็นแนวทางในการปฏิรูปโดยกดปุ่มรีเซ็ต เพื่อยกเครื่องวิธีการที่ตกทอดมานานหลายทศวรรษในการรับมือกับความท้าทายทางการเงินของเซกเตอร์การไฟฟ้า และแทนที่ด้วยกรอบกฎเกณฑ์ที่คงทน โปร่งใส และมั่นคง เพื่อรับประกันความยั่งยืนทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท Saudi Electricity Co. ตลอดจนความสามารถของบริษัทในการทำตามพันธสัญญาทางการค้า ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าเชื้อเพลิง ชำระหนี้ และจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของ Saudi Electricity Co. ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคที่มูลค่าทรัพย์สินใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก ในการระดมทุนตามความจำเป็นเพื่อลงทุนในด้านกริดไฟฟ้า รวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย

"ระบบไฟฟ้าในราชอาณาจักรไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้หากไม่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินของเซกเตอร์และโมเดลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามในทางแยกที่สำคัญนี้ เซกเตอร์พลังงานของซาอุดีอาระเบียจะมีความคาดหวังมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งการปฏิรูปได้สร้างเครื่องมือที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายของบรรดาผู้กำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาความทันสมัยและปฏิรูปเซกเตอร์สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ Vision 2030"

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สมเหตุสมผล ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านี้จะถูกต้องเสมอไป ขณะที่ผลลัพธ์แท้จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่คาดไว้ในข้อความดังกล่าว HSBC ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า หากสถานการณ์ หรือการประเมินหรือความคิดเห็นของฝ่ายบริหารมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นเฉพาะที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับตลาดหลักทรัพย์ โดย HSBC ดำเนินบทบาทเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของ SEC

ออกในนามของกระทรวงพลังงาน ซาอุดีอาระเบีย

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1336998/table_1.jpg?p=medium600

Source: Ministry of Energy
Keywords: Electrical Utilities Environmental Products & Services Oil/Energy Utilities