omniture

เตรียมพบกับงานประกาศรางวัล International Truck of the Year Award 2021

The International Truck of the Year Jury
2020-11-20 15:49 90

มิลาน

20 พฤศจิกายน 2563

พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

/PRNewswire/ -- ทุกปี คณะกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งประกอบด้วยผู้สื่อข่าวยานยนต์เชิงพาณิชย์จากทั่วยุโรปรวม 24 คน จะทำการคัดเลือกผู้ชนะรางวัล "International Truck of the Year" เพื่อยกย่องรถบรรทุกที่ไม่ธรรมดาและสร้างคุณูปการให้แก่การขนส่งทางบกในภาพรวม

Announcement International Truck of the Year
Announcement International Truck of the Year

รางวัล "International Truck of the Year" (IToY) ริเริ่มขึ้นในปี 1977 โดยแพต เคนเนตต์ ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษและบรรณาธิการนิตยสาร Truck ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินรางวัลประกอบด้วยตัวแทน 24 คนจากนิตยสารยานยนต์เชิงพาณิชย์ชั้นนำทั่วยุโรป และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ รางวัล IToY ได้ขยายอิทธิพลด้วยการแต่งตั้งสมาชิกสมทบในตลาดรถบรรทุกที่กำลังเติบโต ได้แก่ จีน อินเดีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย บราซิล ญี่ปุ่น อิหร่าน และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ นิตยสารทั้ง 24 ฉบับในยุโรป รวมถึงสมาชิกสมทบอีก 8 รายในตลาดที่กล่าวถึงข้างต้น มีผู้อ่านรวมกันมากกว่า 1 ล้านคน

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1338773/international_truck_of_the_year.jpg?p=medium600

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1338046/International_Truck_of_the_Year_Logo.jpg?p=medium600

เว็บไซต์: www.truck-of-the-year.com

 

 

Source: The International Truck of the Year Jury
Keywords: Computer/Electronics Railroads and Intermodal Transportation Transportation Awards