omniture

Tetra Pak เปิดตัวนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

Tetra Pak
2021-01-27 19:47 17

โลซาน, สวิตเซอร์แลนด์, 27 มกราคม 2564 /PRNewswire/ -- Tetra Pak เปิดตัวโมเดลนวัตกรรมความร่วมมือร่วมกับบรรดาผู้ผลิตกระดาษแข็งชั้นนำ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ขณะนี้โมเดลการดำเนินงานแบบเดิมอย่างห่วงโซ่อุปทานแบบเส้นตรงได้เปลี่ยนไปแล้ว และโมเดลระบบนิเวศความร่วมมือแบบใหม่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งทั่วทั้งอุตสาหกรรมจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และบริษัทสตาร์ทอัพ โดยทุกฝ่ายจะผนึกกำลังเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ผลวิจัยล่าสุดระบุว่า

 ระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วน 26% ของทั้งหมดทั่วโลก ขณะที่อาหารราว 1 ใน 3 ของทั้งหมดต้องสูญเสียไปหรือกลายเป็นขยะ ณ จุดใดจุดหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต้องเลิกผลิตบรรจุภัณฑ์โดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และต้องปรับปรุงวิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังผ่านการใช้งาน

Laurence Mott รองประธานบริหารฝ่ายการพัฒนาและวิศวกรรมของ Tetra Pak กล่าวว่า "เราผนึกกำลังกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และผู้ผลิตกระดาษแข็งเพื่อหาทางออกร่วมกัน การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงมีความเป็นไปได้ แต่เราต้องทำให้ปลอดภัย และถ้าหากไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้ เราก็ไม่สามารถลดขยะอาหารและรองรับประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งมาก"

คุณ Mott กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากระดับของความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นั้น บรรดาผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่คุณค่าต้องรวมพลังกันพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

บรรดาผู้ผลิตกระดาษแข็งชั้นนำได้ผนึกกำลังลดการปล่อยคาร์บอน และตั้งเป้าว่าจะสร้างสรรค์อนาคตที่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

Hannu Kasurinen รองประธานบริหารฝ่ายบรรจุภัณฑ์ 

บริษัท 

Stora Enso

 ผู้นำด้านโซลูชันหมุนเวียนระดับโลก กล่าวว่า "เราเชื่อใจกัน เราแบ่งปันกัน เราเรียนรู้ร่วมกัน นักนวัตกรรมที่ดีที่สุดของเราทำงานร่วมกัน เราก้าวไปข้างหน้าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน บางครั้งเราล้มเหลว แต่เราก็เรียนรู้จากความล้มเหลวและเติบโตไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพราะเรามีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เหมือนกัน นั่นคือ การมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้คนและโลกของเรา"

Francisco Razzolini ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม ความยั่งยืน และโปรเจค บริษัท Klabin ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ที่สุดในบราซิล กล่าวว่า "เราเล็งเห็นว่าสังคมและผู้บริโภคต้องการให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ มีความยั่งยืนมากขึ้น การตอบสนองความต้องการเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากบริษัทต่าง ๆ โดยการแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ไอเดีย และความก้าวหน้า จะช่วยให้เราสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น"

Malin Ljung Eiborn หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนและกิจกรรมสาธารณะ

 บริษัท 

BillerudKorsnas

 ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์จากเส้นใย กล่าวว่า "เป้าหมายของเราคือการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเส้นใย 100% ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลาสติกและอลูมิเนียมอีกต่อไป เรายังต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเพื่อให้แนวคิดทางเทคนิคกลายเป็นรูปธรรม และเราก็ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะวิธีเดียวที่จะบรรลุเป้าหมายคือการร่วมมือกัน"

ความท้าทายที่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารกำลังเผชิญอยู่ประกอบด้วยการเลิกใช้ชั้นพลาสติกและอลูมิเนียมบาง ๆ ในบรรจุภัณฑ์ และแทนที่ด้วยวัสดุประเภทเส้นใยจากพืชหรือไม้ การพัฒนาวัสดุหมุนเวียนทางเลือกแทนที่หลอดพลาสติก และการเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ โดยวัสดุหมุนเวียนจากพืชที่จัดหามาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารสามารถลดการใช้งานวัสดุจากฟอสซิลให้เหลือน้อยที่สุด

ความท้าทายเหล่านี้และความท้าทายอื่น ๆ คือสิ่งที่ทำให้ Tetra Pak และพันธมิตรมารวมตัวกันภายใต้โมเดลนวัตกรรมความร่วมมือใหม่นี้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

 มีความปลอดภัยสำหรับใช้บรรจุอาหาร และลดผลกระทบที่มีต่อโลกของเรา

ภาพวาด Doodle

เส้นทางการพัฒนานวัตกรรมของ Tetra Pak:

https://files.symbal.com/_48G1Zv5EIYBNE

พัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน: https://app.frame.io/presentations/11f4d407-20b3-4099-b4cf-245f9e338e01 

 

generated by system

generated by system

generated by system

generated by system

generated by system

 

Farmer in Wheat Field
Farmer in Wheat Field

Farmer in Pineapple Field
Farmer in Pineapple Field

Laurence Mott, Tetra Pak Executive VP Development and Engineering
Laurence Mott, Tetra Pak Executive VP Development and Engineering

Sugar Cane Plantation
Sugar Cane Plantation

Tetra Pak Lund Headquarters
Tetra Pak Lund Headquarters

Source: Tetra Pak
Keywords: Computer/Electronics Environmental Products & Services Green Technology Household/Consumer/Cosmetics Office Products Retail Transportation Joint ventures New products/services