omniture

มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ CIFF Guangzhou ประกาศจัดงานรูปแบบใหม่

China International Furniture Fair (Guangzhou)
2021-02-09 12:50 61

กว่างโจว, จีน--9 กุมภาพันธ์ 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ China International Furniture Fair (Guangzhou) หรือ CIFF Guangzhou ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยจะมุ่งเน้นที่ "เทรนด์การออกแบบ การค้าระดับโลก ห่วงโซ่อุปทานครบวงจร" เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน CIFF Guangzhou จะเดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมการออกแบบ ตลอดจนรักษาสมดุลระหว่างกิจกรรมการส่งออกกับการกระตุ้นยอดขายในประเทศ

Connecting more than 4300 quality brands with 300,000 professional visitors from across the industry, the 47th CIFF Guangzhou is scheduled to be held between March 18-21 and March 28-31, 2021 in Canton Fair Complex and PWTC Expo, Guangzhou.
Connecting more than 4300 quality brands with 300,000 professional visitors from across the industry, the 47th CIFF Guangzhou is scheduled to be held between March 18-21 and March 28-31, 2021 in Canton Fair Complex and PWTC Expo, Guangzhou.

 

The CIFF Guangzhou has announced a repositioning anchored in “design trend, global trade, full supply chain”, in response to domestic and international developments as well as the current state of the industry.
The CIFF Guangzhou has announced a repositioning anchored in “design trend, global trade, full supply chain”, in response to domestic and international developments as well as the current state of the industry.

CIFF Guangzhou มุ่งมั่นผลักดันการพลิกโฉมอุตสาหกรรมผ่านการออกแบบดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ โดยในการจัดงานครั้งที่ 45 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 ได้มีการจัดงาน "Design Spring" Contemporary Chinese Furniture Design Fair ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อบูรณาการศิลปะ การออกแบบ และวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน ซึ่งนำไปสู่การสำรวจและสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์แบบจีนร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ โดย CIFF Guangzhou จัดงานดังกล่าวและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น 2030+ International Future Office ครั้งปฐมฤกษ์ เพื่อส่งเสริมสถานะใหม่ของงาน 

ในปี 2021 มหกรรม CIFF Guangzhou จะให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อกระตุ้นยอดขายในประเทศและยอดส่งออก โดยทั้งสองส่วนจะเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน สำหรับในประเทศนั้น จะมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยการดึงแบรนด์ชั้นนำมารวมตัวกัน นำเสนอเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมและลักษณะเฉพาะของตลาด เชื่อมโยงงานแสดงสินค้ากับร้านค้า ตลอดจนยกระดับการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์การตลาดที่ตรงจุด นอกจากนั้นจะมีการมุ่งเน้นไปที่สามแนวทางหลักในการส่งเสริมการค้าโลก ได้แก่ อีคอมเมิร์ซข้ามแดน โปรแกรมพันธมิตร CIFF Global Partners และแพลตฟอร์มจัดแสดงสินค้าออนไลน์

ในฐานะมหกรรมเฟอร์นิเจอร์งานเดียวในโลกที่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม มหกรรม CIFF Guangzhou จะเดินหน้าใช้สถานะอันโดดเด่นนี้ในการบูรณาการอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีแผนสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงร้านค้า ผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่าย และผู้จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ในหลายเมือง ผนวกรวมผู้ซื้อกับช่องทางจำหน่าย ส่งเสริมชื่อเสียงด้านการสร้างสรรค์ จัดโร้ดโชว์และอีเวนต์เพื่อเชื่อมโยงนักออกแบบกับสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนยกระดับสถานะของงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

มหกรรม CIFF Guangzhou ครั้งที่ 47 พร้อมเชื่อมโยงแบรนด์คุณภาพเยี่ยมกว่า 4,300 แบรนด์ กับผู้เข้าชมงานระดับมืออาชีพ 300,000 คนจากทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยงานนี้จะจัดระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม และ 28-31 มีนาคม 2021 ณ Canton Fair Complex และ PWTC Expo ในนครกว่างโจว โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมคุณค่าของการออกแบบและรวมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมและเสริมสร้างพลังในการพัฒนาบริษัทในประเทศยุคหลังโควิด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.ciff-gz.com/en/visitors/pre-register 

Source: China International Furniture Fair (Guangzhou)
Keywords: Art Entertainment Furniture & Furnishings Household/Consumer/Cosmetics Trade show news