omniture

SmartKem, Inc. ระดมทุนได้ 24.6 ล้านดอลลาร์ และเสร็จสิ้นการซื้อกิจการแบบย้อนกลับ

SmartKem
2021-02-24 20:00 20

- ผู้นำด้านการพัฒนาวัสดุเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์แห่งอนาคตสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่น ปิดการซื้อกิจการและระดมเงินทุนได้สำเร็จ

แมนเชสเตอร์, อังกฤษ

24 กุมภาพันธ์ 2564

/PRNewswire/ -- SmartKem, Inc. (บริษัท) ผู้บุกเบิกการพัฒนาวัสดุและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตวัสดุเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์สำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่น ประกาศเสร็จสิ้นการระดมเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนเฉพาะกลุ่มมูลค่า 24.6 ล้านดอลลาร์ โดยก่อนหน้านี้ SmartKem Limited (SmartKem) ได้บรรลุการทำธุรกรรมซื้อกิจการแบบย้อนกลับร่วมกับ Parasol Investments Corporation (Parasol) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในรัฐเดลาแวร์ โดยที่ SmartKem กลายเป็นบริษัทในเครือของ Parasol และหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Parasol ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SmartKem, Inc. และจะดำเนินธุรกิจที่มีมายาวนานของ SmartKem ต่อไป คณะกรรมการของ SmartKem ได้แก่ Ian Jenks, Robert Bahns, ดร. Simon King, Klaas de Boer และ Barbra Keck ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทของบริษัทแห่งใหม่ และมีคุณ Ian Jenks ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Robert Bahns ได้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท

Ian Jenks ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "ความสำเร็จของการระดมทุนครั้งนี้เกินความคาดหมายของเรา และเราเชื่อว่านั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีทั้งต่อ SmartKem รวมถึงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ การดึงลูกค้าในปัจจุบัน และโอกาสทางการตลาดของเรา การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยให้เราขยายการผลิตหมึก truFLEX® รวมถึงเครื่องมือออกแบบระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ และขยายบริการ Foundry ของเราต่อไปได้"

เทคโนโลยี truFLEX® ของ SmartKem ใช้หมึกออร์แกนิกลงบนวัสดุพิมพ์ที่อุณหภูมิต่ำถึง 80 องศาเซลเซียส ทำให้ผู้ผลิตสามารถใช้พื้นผิวพลาสติกยืดหยุ่นต้นทุนต่ำได้หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ สแต็กทรานซิสเตอร์ของ SmartKem มีความยืดหยุ่น โค้งงอและสวมใส่ได้ รวมถึงมีน้ำหนักเบาและสามารถใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น จอแสดงผลสมาร์ทโฟนแบบโค้งงอได้ โน๊ตบุ๊คแบบพับได้ ไฟพื้นหลังโทรทัศน์ จอแสดงผลแบบโค้งสำหรับยานยนต์ หน้าจอ ePaper แบบสี อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์ตรวจจับลายนิ้วมือและเอ็กซ์เรย์ และไบโอเซนเซอร์แบบพิมพ์

GP Nurmenkari, Inc. (ตามคำปรึกษาของ Intuitive Venture Partners) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายในการจัดหานักลงทุนเฉพาะกลุ่ม และ Montrose Capital Partners เป็นผู้สนับสนุนในการทำธุรกรรมครั้งนี้

หลักทรัพย์ที่ออกตามข้อตกลงซื้อขายกิจการและขายให้แก่นักลงทุนเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ของสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถขายต่อได้โดยไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว หรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจนั้น

เกี่ยวกับ SmartKem

SmartKem เป็นผู้นำระดับโลกด้านวัสดุอินทรีย์ในการใช้งานรูปแบบเฉพาะสำหรับแบ็คเพลนทรานซิสเตอร์ฟิล์มบางชนิดอินทรีย์ (OTFT) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม SmartKem มุ่งเน้นการออกแบบ การพัฒนา การทำให้เป็นอุตสาหกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์สารละลายอุณหภูมิต่ำสำหรับแบ็คเพลนทรานซิสเตอร์

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่มิใช่ข้อมูลในอดีตถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับตำแหน่งทางการตลาดและโอกาสทางการตลาด ความคาดหวังและแผนการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การผลิตและการขาย และความสัมพันธ์กับคู่ค้าและนักลงทุน ข้อความเหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อมูลในอดีต แต่เป็นการคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันของ SmartKem Inc. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น "อาจ" "จะ" "อาจได้" "น่าจะ" "ควร" "คาดการณ์" "ประมาณการ" "มีแนวโน้ม" "ดำเนินการต่อ" "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "แผน" "คาด" "เชื่อ" "ประมาณ" และข้อความอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกัน จะถูกใช้เพื่อบ่งบอกการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดไม่ได้มีคำเหล่านี้เสมอไปก็ตาม ผู้อ่านไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานทั้งที่ทราบและไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ และอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทในบางกรณี ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลในข้อความคาดการณ์นี้ที่จะสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตแม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ก็ตาม

www.smartkem.com

 

Source: SmartKem
Keywords: Banking/Financial Service Computer/Electronics Semiconductors Accounting news, issues Acquisitions, mergers, takeovers Financing agreements
Related News