omniture

Synova ผนึกกำลัง Technip Energies สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกขั้นสูง

Synova
2021-03-17 11:34

มาสลุยส์, เนเธอร์แลนด์--16 มีนาคม 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Synova และ Technip Energies บรรลุข้อตกลงความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นโอเลฟินของ Synova ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการแตกสลายโมเลกุลด้วยไอน้ำ (steam cracking) ของ Technip Energies

เทคโนโลยีรีไซเคิลด้วยกระบวนการทางเคมีความร้อนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ Synova ช่วยอุดช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานพลาสติก ด้วยการนำขยะพลาสติกหลากหลายประเภทมาสลายเป็นหน่วยโครงสร้าง (building block) เช่น โอเลฟิน โมโนเมอร์ และผลิตภัณฑ์ร่วม เพื่อผลิตพลาสติกหมุนเวียน โดยกระบวนการดังกล่าวปล่อยคาร์บอนต่ำ ไม่จำเป็นต้องใช้พอลิเมอร์บริสุทธิ์ และไม่จำเป็นต้องคัดแยกขยะพลาสติกอย่างละเอียด

เทคโนโลยีดังกล่าวคิดค้นโดย Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO) องค์กรวิจัยอิสระในเนเธอร์แลนด์ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จากนั้นได้มีการผนึกกำลังกับ Synova เพื่อพัฒนา ทดสอบ และนำร่องใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวตลอดระยะเวลา 15 ปี

ส่วนทางด้าน Technip Energies ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดและทำให้บริสุทธิ์โดยใช้ไฮโดรคาร์บอน รวมถึงประสบการณ์อันเหนือชั้นด้านการออกแบบ สร้าง และอัปเกรดอุปกรณ์ steam cracker มาเติมเต็มความร่วมมือกับ Synova ในครั้งนี้ โดยบริษัทจะร่วมมือกับ Synova ในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกดังกล่าว

"การรีไซเคิลทางเคมีจะเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ และเรามีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในด้านนี้" Van Morris ซีอีโอของ Synova กล่าว "การสร้างความร่วมมือกับ Technip Energies เป็นการนำความเชี่ยวชาญ ทักษะ และชื่อเสียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงพาณิชย์ และเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น"

Stan Knez รองประธานอาวุโสของ Technip Energies Process Technology กล่าวว่า "Technip Energies ก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม การร่วมมือกับ Synova ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าวของเราด้วยการช่วยให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ผลิตพลาสติกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้โมโนเมอร์รีไซเคิลจากขยะพลาสติกที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ การผสานความรู้ด้าน steam cracker ของ Technip Energies เข้ากับเทคโนโลยีของ Synova จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการได้อย่างครอบคลุม"

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้นำไปสู่การนำเสนอโซลูชันการเปลี่ยนขยะเป็นโอเลฟิน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และลดมลพิษจากพลาสติกที่หมดอายุการใช้งาน ด้วยการอุดช่องว่างในวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน กระบวนการดังกล่าวช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคสามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทั้งยังสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปได้ เพราะมีกระบวนการรีไซเคิลรองรับ

เกี่ยวกับ SYNOVA
Synova คือบริษัทรีไซเคิลขั้นสูงที่มุ่งอุดช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานพลาสติก โดยเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นเคมีของบริษัทถือเป็นการรีไซเคิลทางเคมีขั้นสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ

Synova มุ่งยกระดับการใช้พลาสติกหมุนเวียน พร้อมกับช่วยเหลือบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและปิโตรเคมีในการบรรลุเป้าหมายลดขยะและใช้พลาสติกรีไซเคิลให้มากขึ้น

เทคโนโลยีอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ Synova ซึ่งพัฒนาโดย TNO สถาบันวิจัยชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ มีศักยภาพในการอุดช่องว่างในห่วงโซ่คุณค่าพลาสติก โดยสามารถแปรรูปขยะมูลฝอย ซึ่งรวมถึงขยะพลาสติกหลากหลายประเภท นอกจากนั้นยังมีระบบทำความสะอาดที่ดีที่สุด โดยสามารถกำจัดน้ำมันดินที่ไม่ต้องการได้ 99.9% และสร้างกระบวนการประสิทธิภาพสูงที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ผลลัพธ์ที่ได้คือก๊าซที่มีโมเลกุลมูลค่าสูงและสามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึงโอเลฟิน (หน่วยโครงสร้างของพลาสติกใหม่) BTX และเชื้อเพลิงหมุนเวียน ทั้งนี้ เทคโนโลยีของ Synova ผ่านการทดสอบรับรองหลายระดับมากกว่า 7,000 ชั่วโมง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ synovatech.com หรือ https://www.linkedin.com/company/synova-tech

เกี่ยวกับ TECHNIP ENERGIES
Technip Energies คือบริษัทเทคโนโลยีและวิศวกรรมซึ่งเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยเป็นผู้นำด้านก๊าซแอลเอ็นจี ไฮโดรเจน และเอทิลีน และกำลังเติบโตในด้านพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวและสีน้ำเงิน เคมียั่งยืน และการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทได้รับประโยชน์จากโมเดลการส่งมอบโครงการที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการอันครอบคลุม

บริษัทดำเนินธุรกิจใน 34 ประเทศ โดยพนักงาน 15,000 คนมุ่งมั่นสานต่อโครงการของลูกค้าให้กลายเป็นความจริง รวมถึงก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

Technip Energies จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris โดยมีใบรับรอง American depositary receipts (ADRs) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.technipenergies.com

Source: Synova
Keywords: Chemical Environmental Products & Services Gas Green Technology Utilities Conservation/Recycling Joint ventures
Related News