omniture

PQE Group ยกปี 2564 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ประกาศทำลายลำดับชั้นในองค์กรพร้อมแผนจ้างพนักงานใหม่ 550 คน

PQE Group
2021-04-30 13:40 55

ฟลอเรนซ์, อิตาลี

30 เมษายน 2564

/PRNewswire/ -- PQE Group บริษัทที่ปรึกษาในภาคเภสัชกรรมและชีวการแพทย์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี และสำนักงานย่อย 26 แห่งทั่วโลก ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในช่วงสิ้นปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดทั่วโลก ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้บริษัทเติบโตได้โดยการขยายจำนวนพนักงานและเปิดสำนักงานใหม่ในต่างประเทศ และความเปลี่ยนแปลงของบริษัทมิได้มีเพียงเท่านี้

Gilda D'Incerti ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง PQE Group ได้แจ้งข่าวที่แท้จริงให้พนักงานทราบในเดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเปิดตัวแผนผังองค์กรใหม่ด้วยแนวทางฮิวริสติกที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันและมีส่วนร่วมจากข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง

โครงสร้างใหม่ของบริษัทเรียกว่า "องค์กรสีทีล (Teal Organization)" ซึ่งคำว่าทีลมีความหมายมากกว่าแค่สี การบริหารดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะด้วยรูปแบบองค์กรที่มีความเป็น "วิวัฒนาการ" ที่ลำดับชั้นแบบดั้งเดิมจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและให้พื้นที่เพื่อความเป็นอิสระมากขึ้นภายในองค์กร แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน รูปแบบองค์กรใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่บุคคลทั้งในแง่มุมการทำงานและมุมมองมนุษย์ทั่วไป รวมถึงการมองพวกเขาในฐานะสมาชิกของส่วนรวม

แนวคิด "องค์กรสีทีล" มาจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอเมริกา 4.0 ทั้งยังเป็นผลจากการเร่งเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด เพราะแนวคิดดังกล่าวปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว โครงสร้างองค์กรใหม่นี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรใหม่ ที่จะเข้ามารองรับการจัดการนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอาร์เจนตินา ซึ่งแผนการสรรหาบุคลากรได้คาดการณ์ว่าจะมีพนักงานใหม่ประมาณ 250 คนในอิตาลี และ 300 คนในบริษัทสาขาอื่น ๆ

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานมากกว่า 900 คนทั่วโลก ซึ่งพนักงาน 150 คนในจำนวนนั้นได้รับการว่าจ้างในไตรมาสแรกของปี 2564 พนักงานเหล่านี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ เคมี ชีววิทยา และเภสัชศาสตร์ และหลายคนมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี

ยิ่งไปกว่านั้น แผนพัฒนานี้ยังสนับสนุนพันธกิจขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ้างคนจำนวนมากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีจริยธรรม ซึ่งความหลากหลายเป็นจุดแข็งที่แท้จริงและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1332110/PQE_Group_Logo.jpg?p=medium600

 

Source: PQE Group
Keywords: Computer/Electronics Health Care/Hospital Medical Equipment Medical/Pharmaceuticals Workforce Management/Human Resources Accounting news, issues Personnel announcements Data Analytics
Related News