omniture

Tacora Resources Inc. ประกาศเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ

Tacora Resources Inc.
2021-05-12 19:15 48

มอนทรีออล, 12 พฤษภาคม 2564 /PRNewswire/ -- Tacora Resources Inc. ("Tacora" หรือ "บริษัท") ประกาศเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (senior secured notes) ดอกเบี้ย 8.250% ทำยอดเงินต้นรวมกันได้ 175 ล้านดอลลาร์ โดยครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 ("หุ้นกู้") หุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนก่อน

 


 

รายได้สุทธิจากหุ้นกู้หลังชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะนำไปใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิของบริษัท และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

"กลยุทธ์การรีไฟแนนซ์ของเราคือการลดต้นทุนการกู้ยืมของเรา ทำให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอ และให้ความยืดหยุ่นทางการเงินแก่ธุรกิจ" Joe Broking รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กล่าว "โครงสร้างใหม่จะช่วยให้ Tacora มีเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการลงทุนอย่างต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการพิจารณาการเติบโตที่ยั่งยืน"

"ความสำเร็จของโครงการจัดหาเงินทุนนี้ ช่วยให้บริษัทและพนักงานที่มุ่งมั่นของเราอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้เงินทุนในการบรรลุเป้าหมายการผลิตที่ Scully Mine และผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ การปรับปรุงงบดุลคือขั้นตอนแรกในการบรรลุกลยุทธ์เป้าหมายของเรา ซึ่งรวมถึงการพัฒนากำลังการผลิตและทางเลือกการเติบโตที่ Scully Mine ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเริ่มต้น Sydvaranger Mine ใหม่อีกครั้ง" Thierry Martel ประธานและซีอีโอของบริษัทกล่าว

บริษัท Jefferies LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดสรรแต่เพียงผู้เดียว ขณะที่บริษัท Clarksons Platou Securities AS ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการเสนอขายครั้งนี้

เกี่ยวกับ Tacora Resources Inc. 

Tacora คือบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แร่เหล็กระดับสูงและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตเหล็ก บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินงานเหมือง Scully Mine ในเมืองแวบุช รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งผลิตหัวแร่เหล็กได้ปีละ 6 ล้านตัน และเป็นเจ้าของเหมือง Sydvaranger Mine ที่ตั้งอยู่ที่เซอร์-วาแรงเกอร์ ในนอร์เวย์ ซึ่งปัจจุบันหยุดการผลิตโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อขยายกำลังการผลิตหัวแร่เหล็กให้ถึง 4 ล้านตันต่อปี นักลงทุนในหุ้นบริษัทประกอบด้วยกองทุนที่บริหารโดย Proterra Investment Partners LP, Aequor Holdings LLC, Cargill, Inc. ไปจนถึงกองทุนที่บริหารโดย Orion Mine Finance, Titlis Mining AS และ MagGlobal LLC ทั้งนี้ 100% ของสินแร่จาก Scully Mine จะถูกซื้อและจำหน่ายทั่วโลกโดยบริษัทลูกของ Cargill Inc. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.tacoraresources.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่อยู่ในลักษณะคาดการณ์ล่วงหน้า โดยประกอบด้วยการคาดการณ์ ความเชื่อ และความตั้งใจของเรา ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความที่อาจถือได้ว่าเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ Tacora จะเชื่อว่าความคาดหวังในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่บนการประเมินอย่างมีเหตุผล แต่ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว และข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการประเมินที่อาจเกิดผลลัพธ์ต่างไปจากคาดการณ์ของเรา ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงความคาดหวังของ Tacora ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากวันดังกล่าว Tacora ไม่มีเจตนาหรือข้อผูกมัดที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือเชิญชวนให้ซื้อหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิของ Tacora หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิของ Tacora เสนอขายต่อผู้ซื้อภาคสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ของสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") และแก่บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐภายนอกสหรัฐที่อยู่ภายใต้ Regulations S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิของ Tacora ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของที่ใด ดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐหรือแก่บุคคลของสหรัฐ ยกเว้นได้รับการยกเว้น หรืออยู่ในการทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

Thierry Martel
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร – (418) 409-9416
อีเมล – thierry.martel@tacoraresources.com

Joe Broking
รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
โทร – (218) 398-0079
อีเมล – joe.broking@tacoraresources.com

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1507883/tacora_logo_blue_copper_rgb_01.jpg?p=medium600

Source: Tacora Resources Inc.
Keywords: Mining Mining/Metals Offerings
Related News