omniture

กระทรวงคมนาคมแองโกลา เปิดให้ทั่วโลกร่วมประกวดราคาเพื่อคว้าสิทธิบริหารสถานีตู้คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์และสินค้าทั่วไปของท่าเรือโลบิโต โดยให้สัมปทาน 20 ปี

The Government of Angola (Ministry of Transportation)
2021-06-23 18:46 67

โลบิโต, แองโกลา—23 มิ.ย.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

สิทธิในการคว้าสัมปทานบริหารสถานีตู้คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์และสินค้าทั่วไปของท่าเรือโลบิโต ยังคงเปิดรับการเสนอราคาจากทั่วโลก การประกวดราคาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาผู้บริหารจัดการ แสวงหาประโยชน์ และลงทุนในการขยายขีดความสามารถของสถานีตู้คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์และสินค้าทั่วไปประจำท่าเรือโลบิโต อันเป็นท่าเรือที่มีพื้นที่รวมกัน 241 , 540.94 ตารางเมตร รองรับสินค้าที่ไม่ได้บรรทุกในคอนเทนเนอร์ได้กว่า 1 ล้านตัน และ 250 , 000 TEU

การเสนอราคาครั้งนี้จะเปิดรับจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่บริษัทต่างชาติหรือสมาคมธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการทำงานสายนี้ หรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในโครงการดังกล่าว

บริษัทที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคา จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • ทุนชำระแล้วเกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ยี่สิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • ยอดธุรกิจเฉลี่ยรายปีในรอบ 3 ปีการเงินล่าสุดเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หนี่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • ในแง่ของขีดความสามารถทางเทคนิค บริษัทที่สนใจประกวดราคาจำเป็นต้องมีส่วนแบ่งเกิน 25% จากการรับสัมปทานบริหารสถานีท่าเรืออย่างน้อย 3 แห่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้ทำโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งอย่างน้อย 50% ในที่ใดที่หนึ่ง ด้วยปริมาณทราฟฟิกเฉลี่ยรายปีเกิน 250,000 TEU ในรอบ 3 ปีล่าสุด (สองแสนห้าหมื่น TEU)

ผู้สนใจเสนอราคาจำเป็นต้องส่งคำขอเป็นเอกสารจริง โดยส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของ Empresa Portuária do Lobito ระบุห้อง Concessions ซึ่งตั้งอยู่ในอาคาร Lobito Port Container Terminal, 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, ในเวลา 9.00-17.00 น. และต้องจ่าหน้าถึง Comissão de Avaliação das Concessões

 


 

การประกวดราคาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงขอเชิญชวนให้แผนกสื่อสารสังคมของท่านร่วมแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ผู้ที่สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

www.concursos-mintrans.ao  

www.mintrans-tenders.ao  

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1536943/govt_angola_transportation.jpg?p=medium600

 

 

 

 

Source: The Government of Angola (Ministry of Transportation)
Keywords: Construction/Building Maritime/Shipbuilding Transportation
Related News