omniture

Zenvia Inc. ประกาศราคาเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะครั้งแรก

Zenvia
2021-07-22 19:34 41

เซาเปาโล--22 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Zenvia Inc. ("Zenvia") แพลตฟอร์มการสื่อสารประสบการณ์ลูกค้าที่มอบความสามารถให้แก่ธุรกิจในการสร้างเส้นทางที่ไม่เหมือนใครสำหรับลูกค้าปลายทางตลอดวงจรธุรกิจผ่าน B2C แนวดิ่งที่หลากหลายทั่วทั้งภูมิภาคลาตินอเมริกา ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญประเภท Class A จำนวน 11,538,461 หุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในราคา 13.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ("การเสนอขาย") ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมสูงสุด 1,730,769 หุ้นจาก Zenvia ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ โดยหักส่วนลดของผู้จัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชัน

หุ้นสามัญของ Zenvia ประเภท Class A คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Capital Market ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภายใต้สัญลักษณ์ "ZENV" และคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

ทั้งนี้ Twilio Inc. ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมอีก 3,846,153 หุ้นเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอขาย ซึ่งออกโดย Zenvia สำหรับบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี ค.ศ. 1933 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในราคาเท่ากันที่ 13.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญ Class A เราคาดว่าการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้จะเสร็จสิ้นในไม่ช้าหลังการสิ้นสุดการเสนอขาย

คำชี้แจงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้ได้รับการยื่นและประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สามารถขอรับสำเนาคำชี้แจงการจดทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.gov

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI SA, Itau BBA USA Securities, Inc. และ UBS Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกสำหรับการเสนอขาย ขณะที่ XP Investments US, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย

การเสนอขายหลักทรัพย์เหล่านี้ทำได้ผ่านหนังสือชี้ชวนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น ท่านสามารถรับสำเนาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งดังต่อไปนี้

·  Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, โทรศัพท์: 1-866-471-2526, โทรสาร: 212-902-9316 หรือทางอีเมล์ที่ prospectus-ny@ny.email.gs.com หรือ

·  Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 หรือส่งอีเมลมาที่: prospectus@morganstanley.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชี้ชวน หรือการขายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจดังกล่าว

เกี่ยวกับ Zenvia

Zenvia ขับเคลื่อนโดยจุดประสงค์ในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มแบบครบวงจร Zenvia มอบความสามารถให้บริษัทต่าง ๆ ในการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารกับลูกค้าที่มีอยู่ จากการโต้ตอบทางกายภาพแบบไร้ตัวตนที่ไม่สามารถปรับขนาดได้ ให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงบริบทแบบดิจิทัลที่ปรับขนาดได้สูงตลอดเส้นทางของลูกค้า แพลตฟอร์มการสื่อสาร CX แบบครบวงจรของ Zenvia รวมไว้ซึ่ง (i) SaaS ที่เน้นแคมเปญ ทีมขาย การบริการลูกค้าและการมีส่วนร่วม (ii) เครื่องมือ เช่น อินเทอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือ API แชทบอท มุมมองลูกค้าแบบเดี่ยว ผู้ออกแบบการเดินทาง ผู้จัดทำเอกสาร และการรับรองความถูกต้อง และ (iii) ช่องทางต่าง ๆ เช่น SMS, Voice, WhatsApp, Instagram และ Webchat แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสามารถช่วยเหลือลูกค้าในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการตลาด การสรรหาลูกค้า การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า คำเตือน การบริการลูกค้า การควบคุมการฉ้อโกง การขายแบบไขว้ การรักษาลูกค้า และอื่น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Zenvia ให้บริการลูกค้าที่ยังคงใช้บริการอยู่มากกว่า 10,100 รายทั่วลาตินอเมริกา

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1579181/BRANDMARK_ZENVIA_Logo.jpg?p=medium600

 

 

 

 

Source: Zenvia
Related Stocks:
NASDAQ:ZENV
Keywords: Computer Software Computer/Electronics Telecommunications Offerings