omniture

หยางกั๋วเฉียง และครอบครัว ติดอันดับ 4 สุดยอดผู้บริจาคเพื่อการกุศลของจีนประจำปี 2564

นับเป็นครั้งที่ 13 ที่ตระกูลหยางติดอันดับสุดยอดผู้ใจบุญของ Forbes China
Country Garden Holdings
2021-07-27 10:00 29

ฝอซาน, จีน--27 กรกฎาคม 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

หยางกั๋วเฉียง ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Country Garden และครอบครัว คือผู้บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของจีนในปี 2564 จากการจัดอันดับสุดยอดผู้บริจาคเพื่อการกุศลแห่งประเทศจีนประจำปี 2564 (2021 China Philanthropy List) โดย Forbes China ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้ก่อตั้งบริษัท Country Garden และครอบครัวบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 2.38 พันล้านหยวน (ประมาณ 357 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และนับเป็นครั้งที่ 13 แล้วที่ตระกูลหยางติดอันดับดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ตระกูลหยาง, บริษัท Country Garden Group และมูลนิธิ Guangdong Guoqiang Public Welfare Foundation บริจาคเงินรวมกันกว่า 9 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนการบรรเทาความยากจน การอาชีวศึกษา การเรียนการสอน และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสมากกว่า 490,000 คนหลุดพ้นจากความยากจน

จากความเชื่อที่ว่าความรู้สามารถเปลี่ยนโชคชะตา ตระกูลหยาง รวมถึงบริษัทและมูลนิธิ จึงได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาความยากจนผ่านการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาตลอด 24 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2540 คุณหยางได้บริจาคเงิน 1 ล้านหยวน (ประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีอยู่ในเวลานั้น เพื่อจัดตั้งโครงการ Zhongming Grant Program ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนดี และอีกครั้งในปี 2545 เขาได้มอบทรัพย์สินสุทธิครึ่งหนึ่ง (260 ล้านหยวน หรือประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อก่อตั้งโรงเรียน Guohua Memorial Middle School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนแห่งเดียวในประเทศจีนที่จัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้ที่พักฟรีแก่นักเรียนยากจนจากทั่วประเทศที่มาเข้าเรียนที่โรงเรียน

ด้วยการเปิดตัวโครงการทุนการศึกษา โรงเรียนการกุศล และกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา เขาได้ช่วยเปลี่ยนโชคชะตาของนักเรียนด้อยโอกาสกว่า 100,000 คนผ่านการศึกษา นอกจากนี้ ตระกูลหยางยังได้ลงทุนมากกว่า 1.1 พันล้านหยวน (ประมาณ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อก่อตั้งโรงเรียนโปลีเทคนิค Guangdong Country Garden Polytechnic และโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ Gansu Linxia Guoqiang Vocational Technical School ซึ่งทั้งสองโรงเรียนช่วยฝึกอบรมทักษะให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน โดยไม่เพียงจัดหาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาชีวศึกษาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทและองค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

ผลการจัดอันดับสุดยอดผู้บริจาคเพื่อการกุศลแห่งประเทศจีนประจำปี 2564 โดย Forbes China
ผลการจัดอันดับสุดยอดผู้บริจาคเพื่อการกุศลแห่งประเทศจีนประจำปี 2564 โดย Forbes China

"ผมเคยเป็นนักเรียนยากจนมาก่อน ผมคงเรียนไม่จบชั้นมัธยมปลายหากไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล" คุณหยางกล่าว "นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของรัฐบาลทำให้ผมมีโอกาสตอบแทนสังคม และผมยึดถือพันธกิจนี้เป็นความรับผิดชอบส่วนตัว"

ในขณะที่ทรัพย์สินของตระกูลหยางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตระกูลหยาง, บริษัท Country Garden Group และมูลนิธิ Guangdong Guoqiang Public Welfare Foundation ก็ได้ทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเช่นกันเพื่อขจัดความยากจน โดยมีการเปิดตัวโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน 57 อำเภอ ทั่ว 16 มณฑลของจีน อีกทั้งยังดำเนินการสำรวจแบบจำลองการบรรเทาความยากจนที่สามารถทำตามได้ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการจ้างงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมกับความพยายามเหล่านี้ และทำงานร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจากความสำเร็จในการบรรเทาความยากจน Country Garden Group จึงได้ขยับเป้าหมายไปที่การฟื้นฟูชนบท โดยมุ่งสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมส่งเสริมการบ่มเพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แบบจำลองดังกล่าวยังช่วยให้เข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการกรุยทางให้องค์กรเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ชนบท

คุณหยาง ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบรรเทาความยากจนในเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ (Mabian Yi Autonomous County) มณฑลเสฉวน
คุณหยาง ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบรรเทาความยากจนในเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ (Mabian Yi Autonomous County) มณฑลเสฉวน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คุณหยางได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติผู้มีคุณูปการในการบรรเทาความยากจน หรือ "National Advanced Individual in Poverty Alleviation" ต่อจากรางวัล China Poverty Eradication Award for Innovation ที่ได้รับในปี 2558 และรางวัล National Poverty Alleviation Award for Outstanding Contribution ในปี 2559 โดยนอกจากตัวของคุณหยางกั๋วเฉียงเองแล้ว ในเดือนตุลาคม 2562 หยางฮุ่ยเหยียน บุตรสาวของเขาซึ่งเป็นประธานร่วมของ Country Garden Group ก็ได้รับรางวัล National Poverty Alleviation Award for Outstanding Contribution ประจำปี 2562 หลังจากที่ได้รับรางวัล China Charity Award for Special Contribution ในปี 2551 และรางวัล China Charity Award for Individuals ในปี 2561

Source: Country Garden Holdings
Related Stocks:
HongKong:2007 OTC:CTRYY
Keywords: Overseas Real Estate (non-US) Real Estate Corporate Social Responsibility