omniture

Tom Golisano มอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Special Olympics เพื่อขยายบริการสุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั่วโลก

Special Olympics
2021-09-17 21:41 33

วอชิงตัน--17 กันยายน 2564--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Special Olympics ได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 53 ปีขององค์กร โดยคุณ Tom Golisano ผู้ก่อตั้งบริษัท Paychex ซึ่งเป็นนักการกุศลและพ่อของลูกชายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะมอบเงิน 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการบริจาคครั้งใหญ่ครั้งที่สามให้แก่ Special Olympics เพื่อนำไปขยายการดำเนินโครงการ Special Olympics Healthy Communities เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั่วโลก ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ขาดการดูแลอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาดในขณะนี้

Tom Golisano, Paychex founder, philanthropist and father of a son with intellectual disability, gifts $30 million to Special Olympics to Expand Critical Health Services Globally for People with Intellectual Disabilities. Tom Golisano and Golisano Foundation Executive Director Ann Costello observe an eye screening at an event before the pandemic.
Tom Golisano, Paychex founder, philanthropist and father of a son with intellectual disability, gifts $30 million to Special Olympics to Expand Critical Health Services Globally for People with Intellectual Disabilities. Tom Golisano and Golisano Foundation Executive Director Ann Costello observe an eye screening at an event before the pandemic.

ตลอดห้าปีที่ผ่านมา โครงการ Healthy Communities ของ Special Olympics ได้ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพนักกีฬา 700,000 คน เพิ่มขึ้นสองเท่าจากห้าปีก่อนหน้านั้น รวมทั้งให้บริการติดตามรักษาในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งตัวรักษาลงถึงครึ่งหนึ่ง ขณะเดียวกัน Healthy Communities ได้รับนักกีฬา 150,000 คนเข้าสู่โครงการส่งเสริมความแข็งแรงและสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความดันโลหิตลดลง สุขภาพดีขึ้น และอายุขัยยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพกว่า 150,000 คนยังได้รับการฝึกอบรมใน 60 ประเทศ และโรงเรียนฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพ 130 แห่งได้บรรจุหลักสูตรการดูแลผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วย ทั้งนี้ Special Olympics ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง ทั้งมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และองค์กรการกุศล เพื่อสนับสนุนโครงการ Healthy Communities 

"การที่คุณ Golisano สนับสนุนโครงการ Healthy Communities จะช่วยให้เราสามารถขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ใหม่หลายร้อยแห่งทั้งในประเทศและทั่วโลก" Dr. Alicia Bazzano ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพของ Special Olympics กล่าว "การบริจาคครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับชุมชนทั่วโลกของเรา เนื่องจากเราพบว่ามีการละเลยความสำคัญของประชากรกลุ่มนี้ในช่วงวิกฤตโรคระบาด"

ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีอายุขัยน้อยกว่าคนทั่วไปเฉลี่ย 16-20 ปี และในหลายกรณี การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสามารถป้องกันได้และมักเป็นผลมาจากอาการที่รักษาได้ เช่น อาการท้องผูก การชัก และโรคหัวใจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาโรคโควิด-19 และทรัพยากรสำคัญอย่างเครื่องช่วยหายใจและวัคซีน 

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst ในปีนี้พบว่า ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีแนวโน้มเสียชีวิตจากโควิดสูงกว่าคนทั่วไปเกือบหกเท่า วิกฤตโรคระบาดนี้จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ที่ผ่านมาผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเสมอภาค 

ตลอดห้าปีนับจากนี้ไป Special Olympics จะผลักดันให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าถึงการดูแลรักษามากขึ้น ด้วยการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ เช่น:

  • ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งในสถานที่จริงและทางออนไลน์สำหรับ 3 ล้านคน ในกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งให้บริการติดตามรักษา
  • ยกระดับสุขภาพและความแข็งแรงโดยรวมของนักกีฬา 600,000 คน
  • เข้าถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 650,000 คนและครอบครัว เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เริ่มเดิน วิ่ง กระโดด และเล่นได้เร็วขึ้น
  • จัดตั้งมหาวิทยาลัยออนไลน์ Golisano Virtual University เพื่อให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ 100,000 คน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดูแลรักษาผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  • จัดทำรายงานสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Global Report on the Health of People with Intellectual Disabilities) เพื่อประเมินความแตกต่างของระบบสาธารณสุขในที่ต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มในประเทศเป้าหมาย

Special Olympics คือผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยผลักดันให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา คุณ Tom Golisano และมูลนิธิของเขาได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยก่อนหน้านี้ได้บริจาคเงินรวม 37 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั่วโลก เริ่มต้นด้วยโครงการ Special Olympics Healthy Communities 

"ผมยินดีที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานด้านสุขภาพที่ไม่ธรรมดาของ Special Olympics ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมบูรณ์มากขึ้น" คุณ Golisano กล่าว "ผมรู้สึกประทับใจกับผลลัพธ์ที่มีต่อสุขภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่นเดียวกับกลยุทธ์ของ Special Olympics ในการสานต่อความสำเร็จเหล่านี้ในหลายปีข้างหน้า การให้ความสำคัญกับการวัดผล การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ การวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ การฝึกอบรมบุคลากร และระบบสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ Special Olympics สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพ" 

"ตลอดสิบปีที่ผ่านมา การบริจาคเงิน 67 ล้านดอลลาร์ของคุณ Tom ช่วยให้เราสามารถขยายโครงการด้านสุขภาพจากการให้บริการในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคไปสู่ชุมชนสุขภาพกว่า 120 แห่งในปัจจุบัน" Dr. Timothy Shriver ประธานของ Special Olympics กล่าว "คุณ Tom และคุณ Ann Costello กรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่มีสมรรถภาพแตกต่างกัน พวกเขายึดมั่นและให้ความสำคัญกับสุขภาพทางกายภาพและทางอารมณ์-สังคมของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เราขอขอบคุณพวกเขาสำหรับความเป็นผู้นำ ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นในการทำให้การดูแลรักษาสุขภาพมีความเสมอภาคยิ่งขึ้นสำหรับประชากรกลุ่มนี้"

Special Olympics Health ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Golisano Foundation และดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาโดยร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา กำลังสร้างโลกที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีโอกาสที่จะมีสุขภาพดี รวมถึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการและบริการสุขภาพเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทั้งนี้ Special Olympics ได้ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีแก่คน 2.5 ล้านคน ใน 146 ประเทศ และฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพเกือบ 350,000 คน นอกจากนั้นยังลงทุนในแนวทางที่ครอบคลุมตลอดชีวิต ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนด้านสุขภาพสำหรับทุกคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตลอดชีวิต 

เกี่ยวกับ Special Olympics

Special Olympics ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ในฐานะกิจกรรมระดับโลกเพื่อยุติการแบ่งแยกผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เราส่งเสริมการยอมรับทุกคนโดยอาศัยพลังของกีฬาและกิจกรรมด้านการศึกษา สุขภาพ และความเป็นผู้นำ Special Olympics มีนักกีฬาและคู่ยูนิฟายด์กว่า 6 ล้านคน ในกว่า 190 ประเทศและดินแดน รวมถึงโค้ชและอาสาสมัครกว่า 1 ล้านคน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬากว่า 30 ชนิด รวมกว่า 100,000 ครั้งทุกปี ติดตามเราได้ทาง Twitter, FacebookYouTubeInstagramLinkedIn และ บล็อกของเราทาง Medium หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.SpecialOlympics.org 

เกี่ยวกับ Tom Golisano และ Golisano Foundation 

Tom Golisano คือผู้ประกอบการ นักการกุศล ผู้นำการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริษัท Paychex, Inc. ผู้นำระดับประเทศด้านโซลูชันบัญชีเงินเดือน ทรัพยากรบุคคล และการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยมีพนักงานกว่า 14,000 คน และสำนักงานกว่า 100 สาขาทั่วประเทศที่ให้บริการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่าครึ่งล้านแห่ง โดยวิสัยทัศน์ ความอุตสาหะ และการลงมือทำจริงของคุณ Tom ได้สร้างผลกระทบที่ไม่อาจลบเลือนได้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ทั้งในด้านธุรกิจ การดูแลสุขภาพ การศึกษา นโยบาย การเมือง และการปฏิรูปภาษี เขาบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ รวมกว่า 330 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม และใช้จิตวิญญาณของนักบุกเบิกในการก่อตั้งมูลนิธิ Golisano Foundation เพื่อช่วยสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการ โดยมูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 และปัจจุบันเป็นมูลนิธิเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งสนับสนุนโครงการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการโดยเฉพาะ ด้วยสินทรัพย์รวม 45 ล้านดอลลาร์ ทางมูลนิธิได้บริจาคเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านโครงการ "Imagining the Possibilities" เพื่อสนับสนุนหลายครอบครัวในการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในชุมชนของตนเอง 

รูปภาพhttps://mma.prnasia.com/media2/1627025/Ann_Costello_and_Tom_Golisano.jpg?p=medium600

 

 

Source: Special Olympics
Keywords: Health Care/Hospital Handicapped/Disabled Not for profit Public Interest