omniture

"มาร์ส" ให้คำมั่นในการดำเนินการด้านสภาพอากาศครั้งใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

Mars, Incorporated
2021-10-06 12:09 36
 • บริษัทตั้งเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศตามหลักวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สุทธิเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดภายในปี 2593 รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมอื่น ๆ (Scope 3) ทั้งหมด (ตามที่ SBTi กำหนด) เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมและซัพพลายเออร์ ไปจนถึงการปล่อยมลพิษจากผู้บริโภคที่ใช้แบรนด์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัท เช่น Ben's Originals, M&M's และ Royal Canin
 • คำมั่นสัญญาครั้งใหม่ช่วยเร่งเป้าหมายระยะยาวในปัจจุบันของมาร์สให้ลดการปล่อยมลพิษจากธุรกิจทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ยุติการตัดไม้ทำลายป่าจากห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ซึ่งค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเชื่อมโยงอย่างมากกับการดำเนินการด้านสภาพอากาศ และซัพพลายเออร์กว่า 20,000 รายในห่วงโซ่คุณค่าของมาร์สได้รับการกระตุ้นให้เร่งดำเนินการและกำหนดพันธกิจของตนเอง
 • Grant F. Reid ซีอีโอของมาร์ส กล่าวว่า ความพยายามในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์นั้นจะ "เหมาะสมตามวัตถุประสงค์" ได้ด้วยการครอบคลุมฟุตปรินท์ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเท่านั้น และเตือนอุตสาหกรรมว่า เป้าหมายระยะยาวจะต้องไม่เป็นข้อแก้ตัวสำหรับ "การไม่ลงมือทำและความล่าช้า"
 • Royal Canin แบรนด์ขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัท มุ่งมั่นที่จะได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2568 โดยเริ่มดำเนินการตามโครงการริเริ่มใหม่ครั้งสำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและดำเนินการป้องกันสภาพอากาศในทันที

แม็คลีน, เวอร์จิเนีย--5 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด (Mars, Incorporated) ประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดภายในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของความตกลงปารีส ที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

 

ความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปตามผลการค้นคว้าในรายงาน Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ในเดือนก.ค. ซึ่งตอกย้ำความเร่งด่วนในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลก เพื่อป้องกันผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมสภาพอากาศ COP26 ในเดือนหน้าที่กลาสโกว์ โดยมาร์สได้เข้าร่วมในคำปฏิญาณ Business Ambition for 1.5C pledge ของโครงการ Science Based Targets Initiative (SBTi) และ Race to Zero ในขณะที่บริษัทได้เร่งดำเนินการเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยมุ่งเน้นที่

 • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในฟุตปรินท์ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมอื่น ๆ (Scope 3) ทั้งหมด เช่น การปล่อยมลพิษทางอ้อม (เช่น การเดินทางเพื่อธุรกิจ การปล่อยมลพิษของลูกค้ารายย่อย การใช้ผลิตภัณฑ์ และสินค้าหมดอายุ) และการตั้งเป้าหมาย 5 ปีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการและติดตามความคืบหน้า
 • การยุติการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัตถุดิบหลักที่มีผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษมากที่สุด
 • การเชื่อมโยงค่าตอบแทนผู้บริหารเข้ากับการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามห่วงโซ่คุณค่า
 • กระตุ้นซัพพลายเออร์กว่า 20,000 รายในห่วงโซ่คุณค่าของมาร์ส เพื่อดำเนินการด้านสภาพอากาศและกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ

Grant F. Reid ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมาร์ส กล่าวว่า "ระดับการแทรกแซงทั่วโลกจะต้องชัดเจนและเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อโลกและชีวิตของผู้คนแล้ว

"วิทยาศาสตร์บอกเราว่าเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ต้องเข้าถึงในวงกว้าง ดักจับการปล่อยมลพิษทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด และแผนการต่าง ๆ ต้องมีทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายระหว่างทาง เพื่อบรรเทาภัยคุกคามที่แน่ชัดและแท้จริง เพราะเราไม่สามารถรอหลายสิบปีเพื่อดูความคืบหน้าได้

"อย่างไรก็ตาม มีบ่อยครั้งที่เป้าหมายไม่ได้เป็นไปตามนั้น และช่องว่างของพันธกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์มีความเสี่ยงที่จะบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขา และที่สำคัญกว่านั้นคือการเคลื่อนไหวของการดำเนินการด้านสภาพอากาศ ซึ่งเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้

"เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ครอบคลุมฟุตปรินท์ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของเรา ตั้งแต่วิธีการจัดหาวัสดุไปจนถึงวิธีที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญและมั่นใจว่าเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และเรากำลังขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดของเราให้ดำเนินการทันทีและบรรลุเป้าหมายระหว่างทางทุก ๆ 5 ปี

"นี่จะเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ และเราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้หากปราศจากความร่วมมือจากบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้บริโภค และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เนื่องจากการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับและการเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

"เราจำเป็นต้องยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนธุรกิจระดับโลก และยุติการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนที่มีความสำคัญในขณะนี้

เราไม่สามารถใช้ความมุ่งมั่นระยะยาวเป็นข้ออ้างของการไม่ลงมือทำและความล่าช้า"

มาร์สได้ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษมานานกว่าทศวรรษ ด้วยเป้าหมายปัจจุบันซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2552 ในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในการดำเนินงานโดยตรงภายในปี 2583

การประกาศในวันนี้เป็นการต่อยอดจากแผน Sustainable in a Generation Plan ปัจจุบันของบริษัท เพื่อก้าวไปข้างหน้าตามคำมั่นเดิมที่จะลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดลง 67% ภายในปี 2593 และตอกย้ำเป้าหมายระยะสั้นที่มุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดลง 27% ภายในปี 2568

มาร์สได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด 7.3% ตั้งแต่ปี 2558 แม้ธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ตาม สำหรับการปฏิบัติงานโดยตรงนั้น มาร์สได้ลดการปล่อยมลพิษไปแล้ว 31% และกำลังดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายระหว่างทางภายในปี 2568 (ลดลง 42%)

Royal Canin แบรนด์ขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัท เป็นผู้นำระดับโลกในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงผ่านโภชนาการ Royal Canin จะดำเนินการเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับธุรกิจทั้งหมดของบริษัทในปี 2568 ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์แรกที่มีเป้าหมายเพื่อรับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2565 โดยจะสำเร็จได้ผ่านแนวทางต่าง ๆ ได้แก่ โครงการที่ได้รับทุนจากราคาคาร์บอนภายใน ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคำนวณฟุตปรินท์คาร์บอนของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ การยึดมั่นในมาตรฐาน PAS 2060 สำหรับความเป็นกลางทางคาร์บอน แนวทางร่วมกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำที่สุด และโดยการสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ยังหลงเหลืออยู่

Reid กล่าวเสริมว่า "แบรนด์ของเรามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงปัญหานี้กับผู้บริโภค ผมยินดีที่เราสามารถกำหนดความมุ่งมั่นนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้คน สัตว์เลี้ยง และโลกใบนี้"

การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ฉบับสมบูรณ์จะพัฒนาและเผยแพร่ในปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎของโครงการ Science-Based Target Initiative ที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับพันธกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งคาดว่าจะมีภายในสิ้นปี 2564

ส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มจำนวนมากที่มาร์สดำเนินการเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ได้แก่

 • การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน 100% มาร์สมีความก้าวหน้าอย่างมากต่อความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานโดยตรงภายในปี 2583 (รวมถึงโรงงาน สำนักงาน และแนวปฏิบัติด้านสัตวแพทย์) ปัจจุบัน บริษัทใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% สำหรับการดำเนินงานโดยตรงทั้งหมดของบริษัทใน 11 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 54% ของความต้องการไฟฟ้าที่บริษัทต้องใช้ทั่วโลก และมีแผนจะเปลี่ยนการดำเนินงานในอีก 8 ประเทศภายในปี 2568 ซึ่งรวมถึงการเติบโตของธุรกิจ เช่น การดำเนินการในสหรัฐที่มาร์สเพิ่งประกาศข้อตกลงซื้อขายพลังงานใหม่กับ Ford Ridge Wind Farm ในรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งจะไม่ได้ครอบคลุมเพียงการพัฒนาครั้งล่าสุดของธุรกิจ Mars Veterinary Health ในสหรัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ 2 รายในสหรัฐด้วย

 • ออกแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่อย่างเร่งด่วนเพื่อหยุดการตัดไม้ทำลายป่า มาร์สกำลังออกแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่เพื่อช่วยหยุดการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศธรรมชาติสำหรับวัตถุดิบหลัก 5 รายการ ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ โกโก้ เนื้อวัว น้ำมันปาล์ม เยื่อและกระดาษ และถั่วเหลือง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากการซื้อส่วนผสมโดยพิจารณาจากต้นทุนเพียงอย่างเดียว โดยจะเน้นเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ มาร์สได้สร้างห่วงโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า ลดจำนวนโรงงานปาล์มจาก 1,500 โรง เหลือไม่ถึง 90 โรงในปีนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวดและการตรวจสอบผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าให้สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อป่าไม้ทั้งหมด (เนื้อวัว น้ำมันปาล์ม เยื่อและกระดาษ และถั่วเหลือง) และโกโก้จะปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี 2568

 • ขยายขอบเขตความคิดริเริ่มในการเกษตรที่ยั่งยืนและรูปแบบใหม่ มาร์สจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการร่วมกับเกษตรกร เพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่การเกษตรรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการทำงานกับเกษตรกรและซัพพลายเออร์เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้น สนับสนุนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน และสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การวิจัยจีโนมิกส์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงวิธีการผลิตพืชผลที่ยืดหยุ่นและให้ผลผลิตมากขึ้น นอกจากนี้ มาร์สจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสุขภาพของดิน เพื่อปลดล็อกศักยภาพผลผลิตและมอบประโยชน์อื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการ Cool Soil Initiative ที่สนับสนุนความยืดหยุ่นในการผลิตข้าวสาลีในออสเตรเลีย, Sustainable Dairy Partnership ที่กำลังขยายความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์นมกับผู้ซื้อทั่วโลก และ Oryzonte โครงการปรับปรุงการปลูกข้าวในสเปน ที่จะลดทั้งการใช้น้ำและการปล่อยก๊าซมีเทน

 • กระตุ้นซัพพลายเออร์ 20,000 รายให้ดำเนินการด้านสภาพอากาศ มาร์สให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านห่วงโซ่คุณค่าเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ Pledge for Planet และ Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT) ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์คำนวณฟุตปรินท์ก๊าซเรือนกระจกและกำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ของตนเอง โครงการนี้ให้การฝึกอบรมและการสร้างความสามารถด้วยความพยายามผลักดันให้แบรนด์อื่น ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมและขยายโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

Barry Parkin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนและการจัดซื้อจัดจ้างของมาร์ส กล่าวว่า การระดมการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ขยายตัวจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดการปล่อยมลพิษในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เขากล่าวว่า "สามในสี่ของผลกระทบที่เราสร้างขึ้นนั้นมาจากวัสดุที่เราซื้อ ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนสิ่งที่ซื้อหรือสถานที่ซื้อ หรือสิ่งสำคัญกว่านั้นอาจจะเป็นวิธีการซื้อ

"เป็นที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรเพิ่มเติม เราจะผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ผ่านการเกษตรแบบปฏิรูป และเราต้องเร่งดำเนินการ ควบคู่ไปกับความร่วมมือกับซัพพลายเออร์อย่างลึกซึ้งและประสานกันมากขึ้น ตลอดจนขอบข่ายงานของรัฐบาลที่หนักแน่นขึ้น ซึ่งจะจูงใจให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน"

ขณะเดียวกัน มาร์สยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าการปล่อยก๊าซใด ๆ ที่เหลืออยู่ที่ธุรกิจไม่สามารถลดให้ถึงระดับศูนย์จะถูกทำให้เป็นกลางทางคาร์บอนด้วยคาร์บอนเครดิต (carbon credit) ที่แท้จริง คงทน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยอิงตามการกำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Net Zero Foundations ของ SBTi การดำเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการสร้างและลงทุนในโครงการที่เน้นผลกระทบทางนิเวศ สังคม และคาร์บอนสูงสุด เช่น การลงทุนครั้งล่าสุดในกองทุนคาร์บอน Livelihoods Carbon Fund 3 มูลค่า 150 ล้านยูโร ร่วมกับนักลงทุนและบริษัทอื่น ๆ 13 แห่ง

Parkin กล่าวเสริมว่า "แผนงานของเราในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราอย่างชัดเจน แต่ก็มีการยอมรับในชุมชนวิทยาศาสตร์ว่า ภาคการเกษตรจะบรรลุการลดการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดได้ยาก ดังนั้น เครดิตการกำจัดคาร์บอน (carbon removal credits) จะต้องมีส่วนช่วยให้เราบรรลุความเป็นกลางในการปล่อยมลพิษที่เหลืออยู่ โดยเราจะใช้ระดับความเข้มงวดสูงเพื่อที่เครดิตที่เราซื้อจะกำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศ และติดตามด้วยการตรวจสอบดูแลและวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง"

ทั้งนี้ การทำให้โลกร้อนขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม รัฐบาล และสังคมในวงกว้าง มาร์สจะยังคงสนับสนุนนโยบายเพื่อช่วยบรรลุความพยายามของความตกลงปารีส ตัวอย่างเช่น มาร์สจะสนับสนุนราคาคาร์บอนที่เรียบง่าย ชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้อาจทำให้ธุรกิจมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และผลักดันให้มีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยมลพิษอย่างจริงจัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน Sustainable in a Generation Plan และพันธกิจด้านสภาพอากาศได้ที่ www.mars.com/sustainability-plan

เกี่ยวกับ MARS, INCORPORATED
กว่าหนึ่งศตวรรษที่ Mars, Incorporated ดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อว่าโลกแบบที่เราอยากเห็นในวันข้างหน้า เป็นผลของสิ่งที่เราทำในวันนี้ แนวคิดนี้จึงเป็นหัวใจที่ขับเคลื่อนให้เราเป็นธุรกิจครอบครัวระดับโลกอย่างที่เป็นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน วันนี้ Mars กำลังเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ และพัฒนาไปบนวิถีทางที่ยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกรอบตัวเรา

กลุ่มธุรกิจขนม อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีความหลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเรานั้นมีผู้ร่วมงานรวม 133,000 คนที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน เราผลิตแบรนด์ยอดนิยมของโลกที่ทำยอดขายได้ปีละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เช่น DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® และ 5™ รวมทั้งดูแลสัตว์เลี้ยงครึ่งหนึ่งของโลกผ่านบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง ได้แก่ AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus และ VCA™

เราตระหนักดีว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อพันธมิตรและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยนั้นประสบความสำเร็จเช่นกัน Mars จึงดำเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรมห้าประการ ได้แก่ คุณภาพ ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ร่วมกัน ประสิทธิภาพ และเสรีภาพ ซึ่งหลักห้าประการนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงานของเราในทุกๆ วัน เพื่อช่วยสร้างโลกในวันพรุ่งนี้ที่ซึ่งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยและเติบโตได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mars กรุณาเยี่ยมชม www.mars.com หรือติดตามเราทาง FacebookTwitterLinkedInInstagram และ YouTube

Mars sets new science-based climate target to achieve net zero greenhouse gas (GHG) emissions across its full value chain by 2050, including all scope 3 emissions (as defined by SBTi) such as those created by agriculture and suppliers, through to emissions from consumers using its iconic household brands such as Ben’s Originals, M&M’s & Royal Canin.
Mars sets new science-based climate target to achieve net zero greenhouse gas (GHG) emissions across its full value chain by 2050, including all scope 3 emissions (as defined by SBTi) such as those created by agriculture and suppliers, through to emissions from consumers using its iconic household brands such as Ben’s Originals, M&M’s & Royal Canin.

 

The pledge accelerates the existing long-term goals Mars set reducing absolute emissions from its entire business footprint, eliminating deforestation from its supply chain, and transitioning to 100% renewable energy. Executive pay will be strongly linked to climate action and the 20,000+ suppliers in the Mars value chain are being challenged to step up and set their own commitments.
The pledge accelerates the existing long-term goals Mars set reducing absolute emissions from its entire business footprint, eliminating deforestation from its supply chain, and transitioning to 100% renewable energy. Executive pay will be strongly linked to climate action and the 20,000+ suppliers in the Mars value chain are being challenged to step up and set their own commitments.

 

Mars CEO Grant F. Reid says net zero ambitions can only be “fit for purpose” by covering the entire GHG footprint – warns industry that long-term targets must not be an excuse for “inaction and delay.”
Mars CEO Grant F. Reid says net zero ambitions can only be “fit for purpose” by covering the entire GHG footprint – warns industry that long-term targets must not be an excuse for “inaction and delay.”

 

The announcement comes as the company’s largest brand, Royal Canin, commits to become certified carbon neutral by 2025, embarking on a major new initiative to reduce greenhouse gas emissions and take immediate climate protection action.
The announcement comes as the company’s largest brand, Royal Canin, commits to become certified carbon neutral by 2025, embarking on a major new initiative to reduce greenhouse gas emissions and take immediate climate protection action.

วิดีโอ - https://mma.prnasia.com/media2/1652538/Mars_Net_Zero.mp4
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1652485/Moy_Wind_Farm.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1652544/climate_action.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1652488/Mars_Netherlands_Factory.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1652489/Mars_Veterinary_Services.jpg?p=medium600  

Source: Mars, Incorporated
Related Links:
Keywords: Beverages Computer/Electronics Food/Beverages Health Care/Hospital Retail Transportation Animals/Pets Environmental Issues