omniture

การคาดการณ์ธุรกิจสำหรับปี 2565: ผู้บริหารทั่วโลกเชื่อเศรษฐกิจแข็งแกร่ง

YPO
2021-12-16 09:41 85

นิวยอร์ก, 16 ธันวาคม 2564 พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ -- ผลสำรวจฉบับล่าสุดของ YPO ระบุว่า ผู้บริหารระดับโลกกว่า 80% ใน 44 อุตสาหกรรมต่างเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2565 แม้เผชิญความไม่แน่นอนในระดับสูง

ผลสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 พ.ย. – 5 ธ.ค. โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสมาชิกของ YPO จำนวน 1,700 คน จาก 101 ประเทศเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ผลสำรวจ YPO Global Pulse Survey พบว่า:

สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นสำหรับบริษัทจำนวนมากในแง่ของการเติบโตด้านรายได้และการจ้างงาน

-  ผู้ตอบแบบสอบถาม 37% รายงานว่า รายได้เพิ่ม 20% ขึ้นไปนับตั้งแต่ต้นปี 2564 และมีเพียง 17% เท่านั้นที่รายได้ลดลง 10% ขึ้นไปนับตั้งแต่ต้นปีนี้

การจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 38% จ้างพนักงานเพิ่ม 10% ขึ้นไปนับตั้งแต่ต้นปี 2564 อย่างไรก็ดี บริษัท 45% เปิดเผยว่าพนักงานในบริษัทมีจำนวนพอ ๆ กับเมื่อช่วงต้นปี 2564 และ 16% เปิดเผยว่าการจ้างงานลดลง

ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ (71%) รู้สึกวิตกอย่างยิ่งหรือค่อนข้างวิตกเกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟ้อที่มีต่อธุรกิจของพวกเขาในปีหน้า โดยบรรดาผู้นำธุรกิจในสหรัฐ (77%) วิตกต่อภาวะเงินเฟ้อมากกว่าผู้บริหารในประเทศอื่น ๆ

ความวิตกเรื่องเงินเฟ้ออาจเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้บริโภค โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแวดวงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (74%), การผลิต (73%) และค้าปลีกและค้าส่ง (62%) ต่างวางแผนขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ

ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานไม่มีแนวโน้มที่จะยุติในเร็ววัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 2% เชื่อว่าปัญหานี้จะคลี่คลายลงในช่วงต้นปี 2565 ขณะที่ 39% เชื่อว่าปัญหาจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นปี 2565 และอีก 38% คาดว่าปัญหาจะยุติในปี 2566 หรือหลังจากนั้น

ภาวะขาดแคลนแรงงานทั่วโลกยืดเยื้อ โดยผู้เข้าร่วมการทำผลสำรวจ 67% เปิดเผยว่าการเฟ้นหาพนักงานทั่วไปเป็นเรื่องค่อนข้างยากหรือยากอย่างยิ่ง และ 57% ระบุว่าการเฟ้นหาพนักงานระดับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นเรื่องค่อนข้างยากหรือยากอย่างยิ่ง

แม้มีผู้บริหารเพียง 1% ที่เชื่อว่าพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานที่บ้าน แต่ผู้นำธุรกิจถึง 74% เชื่อว่าการจัดสรรการทำงานแบบยืดหยุ่นจะกลายเป็นแนวทางที่ใช้กันถาวร

แรงกดดันจากโรคระบาดทำให้ธุรกิจบางแห่งตัดสินใจพัฒนาสวัสดิการด้านสุขภาพจิต โดย 35% เปิดเผยว่าได้ทุ่มงบลงทุนด้านสุขภาพจิตบางประเภทสำหรับพนักงาน และ 16% วางแผนว่าจะดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขณะมุ่งสู่ปี 2565 สมาชิก YPO มองว่าผู้นำธุรกิจทุกคนควรให้ความสนใจเรื่อง:

-  การพัฒนาความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรและวัฒนธรรมการทำงาน

-  มองหากระแสเงินทางเลือก/ปกป้องกระแสเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

-  เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือเงินเฟ้อ

-  วางแผนรับมือปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

-  ทำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

ระเบียบวิธีดำเนินการสำรวจ YPO Global Pulse:
การสำรวจ YPO Global Pulse ดำเนินการโดย YPO ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 ผ่านการสอบถามความคิดเห็นสมาชิก YPO ทั้งสิ้น 1,700 คนจาก 101 ประเทศผ่านทางออนไลน์ โดยค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างอยู่ที่บวกหรือลบ 2.3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

เกี่ยวกับ YPO:
YPO คือองค์กรผู้นำระดับโลกที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารกว่า 30,000 คน ใน 142 ประเทศ ซึ่งมีความเชื่อร่วมกันว่าโลกต้องการผู้นำที่ดียิ่งขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ypo.org

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1065220/YPO_Logo.jpg?p=medium600 

Source: YPO
Keywords: Workforce Management/Human Resources Not for profit Survey, Polls & Research Public Interest
Related News