omniture

Deloitte ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระบวนการขายและชักชวนให้ลงทุนแก่บริษัท BlackRock ในแคนาดา

Deloitte Restructuring Inc.
2022-01-14 19:00 199

มอนทรีออล—14 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Deloitte Restructuring Inc. ("Deloitte") ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท ("CCAA") สำหรับ


BlackRock Metals Inc., BlackRock Mining Inc., BlackRock Metals LP และ BRM Metals GP Inc. (เรียกรวมกันว่า "BlackRock")

ได้เปิดกระบวนการขายและชักชวนให้ลงทุน ("SISP") เพื่อขายธุรกิจ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และภาระงานต่าง ๆ ของบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโลหะพิเศษสัญชาติแคนาดาที่มีแผนร่วมสร้างโปรโจกต์โลหะผสมเหล็กที่ใช้โลหะหลายชนิด โดย BlackRock พิจารณาแผนในการพัฒนาและสร้างเหมือง โรงงานแปรรูป และโรงแยกโลหะออกจากแร่ ในรัฐควิเบกของแคนาดา เจาะจงละแวกชิบูกาโมและซากูเนย์เป็นพิเศษ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ SISP และ CCAA ได้ที่เว็บไซต์ของผู้ดูแล www.insolvencies.deloitte.ca/blackrockmetals

ผู้ที่สนใจขอรายละเอียดเกี่ยวกับ BlackRock จำเป็นต้องลงนามในสัญญารักษาความลับ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการ CCAA และ SISP ได้ทางอีเมล blackrockmetals@deloitte.ca โดยส่งหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพันตามที่กำหนดไว้ใน Phase 1 Bid Deadline ของ SISP ได้จนถึงเวลา 17:00 น. (เวลาตะวันออก) ของวันที่ 9 มีนาคม 2565

DELOITTE RESTRUCTURING INC.
ในฐานะผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล
ที่อยู่: 1190 avenue des Canadiens-de-Montréal
Suite 500, Montreal QC  H3B 0M7
Canada

โทร: 514-393-5349
แฟกซ์: 514-390-4103
อีเมล: blackrockmetals@deloitte.ca

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1726284/Deloitte_Restructuring_Inc__SALE_AND_INVESTMENT_SOLICITATION_PRO.jpg?p=medium600

Source: Deloitte Restructuring Inc.
Keywords: Mining/Metals Oil/Energy Utilities
Related News