omniture

EDM Council เผยรายงานวิจัยเพื่อจัดการความท้าทายของข้อมูล ESG สำหรับผู้ให้บริการจัดอันดับและผู้รวบรวมข้อมูล

EDM Council
2022-01-27 12:50 36

นิวยอร์ก–6 ม.ค. 2565–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

EDM Council สมาคมการค้าข้ามอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ได้เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับล่าสุด "ESG Data Management: Rating Providers and Data Aggregators" ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่สองในชุดรายงานวิจัยข้อมูล ESG โดยรายงานฉบับนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ESG Data Workgroup ของ EDM Council ซึ่งตรวจสอบความท้าทายที่สำคัญในด้านห่วงโซ่อุปทานข้อมูล ESG และให้คำแนะนำสำหรับ RPDA

RPDA มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลเข้ามา จึงทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถพัฒนาการวิจัย, การจัดอันดับ, การประเมิน และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของภาคองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้าน ESG ทั่วโลกที่เกิดขึ้นใหม่ได้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอโดย ESG RPDAs ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ ESG แต่ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการจัดการและการวิเคราะห์ในชุดข้อมูลของตนเองด้วย

แม้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ ESG มีความหลากหลายแตกต่างกัน แต่โดยแก่นแท้แล้วห่วงโซ่อุปทานข้อมูลสำหรับ RPDA นั้นเหมือนกันทั้งหมด โดยรายงานฉบับนี้อธิบายขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ RPDA 6 ขั้นตอน ซึ่งความท้าทายของข้อมูล ESG จะถูกนำมาประเมินและลำดับความสำคัญผ่านขั้นตอนดังกล่าว จากนั้นรายงานจึงใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้เป็นกรอบการทำงานเพื่อหาความท้าทายด้านลำดับความสำคัญในปัจจุบัน 11 ข้อ และจัดทำข้อเสนอแนะในทางกลยุทธ์ และยุทธวิธีสำหรับแต่ละประเด็นดังนี้:

1.  ความซับซ้อนในการกำหนดมาตรฐาน

2.  การบริหารต้นแบบ (Model Governance)

3.  การจัดทำเอกสารข้อมูลบ่งชี้ถึงสาระสำคัญ

4.  ประสิทธิผลของมาตรวัด ESG

5.  ข้อมูลที่ขาดหายไป

6.  ตัวควบคุมเวอร์ชั่น

7.  การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในข้อมูลแหล่งที่มา

8.  ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

9.  สถานการณ์และต้นแบบ

10. การรับประกันข้อมูล ESG จากภายนอก

11. ข้อกำหนดด้านการจัดการข้อมูล ESG

เอริค บีเกลเซน หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมของ EDM และหัวหน้า ESG Workgroup กล่าวว่า "ด้วยความที่ ESG แพร่หลายมากขึ้น จึงเกิดความท้าทายด้านการจัดการข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดอันดับ และผู้รวบรวมข้อมูลเผชิญอยู่ ดังนั้น เป้าหมายของเรากับรายงานวิจัย ESG ฉบับล่าสุดนี้ก็คือการปรับห่วงโซ่อุปทานข้อมูล ESG ให้เรียบง่ายขึ้น และสร้างกรอบการทำงานร่วมกันที่หน่วยงานเหล่านี้สามารถดำเนินงานภายในกรอบดังกล่าวได้ เราตั้งเป้าหมายที่จะนำความชัดเจนและความเข้าใจมากขึ้นมาให้แก่ส่วนที่กำลังมีการพัฒนานี้ พร้อมกับแสดงให้เห็นประโยชน์ของ ESG ในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน"

รายงาน ESG Rating Providers and Data Aggregators ของ EDM Council เป็นรายงานฉบับที่สองในชุดเอกสารวิจัยที่มีรายละเอียดผลการศึกษาร่วม 9 เดือนเกี่ยวกับความท้าทาย และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูล ESG โดยรายงานฉบับแรกคือ ESG Corporate Reporting Best Practices ที่ EDM Council เผยแพร่ในเดือนพ.ย. 2564

ด้วยความร่วมมือของ ESG Workshop ชุดรายงานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลจากหลากหลายอุตสาหกรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนของภาคองค์กร, ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นหัวข้อ ESG และผู้นำทางธุรกิจอื่น ๆ ตามโครงการที่ครอบคลุมองค์กรที่เข้าร่วมกว่า 80 องค์กร และผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 ราย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดรายงาน ESG Rating Providers and Data Aggregators ของ EDM Council ฉบับสมบูรณ์ได้ที่: https://app.smartsheet.com/b/form/37567c73363a4f839f569bbc88406804

เกี่ยวกับ EDM Council
EDM Council เป็นสมาคมระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงาน EDM Council เป็นผู้สนับสนุนระดับโลกด้านการพัฒนาและการใช้มาตรฐานข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองที่ครอบคลุม EDM Council มีองค์กรสมาชิกกว่า 300 แห่งทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลกว่า 10,000 คนเป็นสมาชิก โดย EDM Council เปิดโอกาสให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลได้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายและสร้างความก้าวหน้าด้านการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลซึ่งเป็นส่วนสำคัญขององค์กร เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ edmcouncil.org และติดตามเราทาง LinkedIn และ Twitter

 

Source: EDM Council
Keywords: Computer/Electronics Survey, Polls & Research Data Analytics
Related News