omniture

ตระกูลอดานีประกาศบริจาคเงินเพื่อการกุศล 6 แสนล้านรูปี ฉลองวันเกิด 60 ปีของโกตัม อดานี

Adani Enterprise Limited
2022-06-24 16:45 34


เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาทักษะ

อาห์มาดาบัด, อินเดีย, 24 มิถุนายน 2565 /PRNewswire/ -- เนื่องในวาระครบรอบวันเกิด 100 ปีของคุณชรี ชานติลาล อดานี (Shri Shantilal Adani) บิดาของคุณโกตัม อดานี (Gautam Adani) รวมถึงวันเกิดครบรอบ 60 ปีของคุณโกตัม อดานี ตระกูลอดานีได้ประกาศบริจาคเงิน 6 แสนล้านรูปีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม โดยมูลนิธิอดานีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเงินบริจาคส่วนนี้

Gautam Adani interacting with Adani Vidhya Mandir Students
Gautam Adani interacting with Adani Vidhya Mandir Students


เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากความได้เปรียบด้านประชากรของอินเดีย จึงมีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาทักษะ โดยภาวะขาดแคลนในภาคส่วนเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคต่อนโยบาย "อัตมานิรภาร์ ภารัต" หรือ "อินเดียที่พึ่งพาตนเอง" ทั้งนี้ มูลนิธิอดานีมีประสบการณ์มากมายในการทำงานร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการรอบด้านในภาคส่วนเหล่านี้ ซึ่งการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จะช่วยยกระดับความสามารถและศักยภาพด้านการแข่งขันของแรงงานในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ


"นอกจากจะเป็นวาระครบรอบวันเกิด 100 ปีของคุณพ่อผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมแล้ว ปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบวันเกิด 60 ปีของผมด้วย ดังนั้น ครอบครัวของเราจึงตัดสินใจบริจาคเงิน 6 แสนล้านรูปีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทของประเทศเรา" คุณโกตัม อดานี ประธานบริษัท อดานี กรุ๊ป (Adani Group) กล่าว "สำหรับในระดับฐานรากนั้น โครงการที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามด้านนี้ควรได้รับการพิจารณาแบบองค์รวม และหลอมรวมเป็นปัจจัยในการสร้างอินเดียที่มีความเสมอภาคและพร้อมสำหรับอนาคต ประสบการณ์ของเราในการวางแผนและการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการเรียนรู้จากงานของมูลนิธิอดานี จะช่วยให้เราสามารถเร่งดำเนินโครงการเหล่านี้ได้ เงินบริจาคจากตระกูลอดานีจะช่วยรวบรวมบุคคลมากความสามารถที่ต้องการสร้างความแตกต่าง ในขณะที่มูลนิธิอดานีกำลังเดินหน้าเติมเต็มเป้าหมายตามหลักปรัชญา "เติบโตด้วยความดี" ของเรา"


ในโอกาสนี้ คุณอาซิม เปรมจี (Azim Premji) ประธานมูลนิธิอาซิม เปรมจี และประธานผู้ก่อตั้งบริษัท วิปโปร จำกัด (Wipro Limited) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้ใจบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ กล่าวว่า "คุณโกตัม อดานี และครอบครัวของเขามีจิตอันเป็นกุศลซึ่งเป็นแบบอย่างให้เราทุกคนเห็นว่า เราสามารถดำเนินชีวิตตามหลักการเสียสละทรัพย์สินของมหาตมะ คานธี ณ จุดสูงสุดของความสำเร็จทางธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงบั้นปลายชีวิต" พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า "การรับมือกับความท้าทายและความเป็นไปได้ของประเทศเราต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขจัดความแตกต่างด้านฐานะ ศาสนา ชนชั้น สถานที่ และอื่น ๆ ผมขอให้คุณโกตัม อดานี และมูลนิธิของเขาพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในภารกิจระดับชาติที่สำคัญยิ่งนี้"


ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิอดานีได้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน สุขภาพและโภชนาการ การศึกษาสำหรับทุกคน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพลังให้กับผู้หญิง ด้วยการทำงานร่วมกับหลายฝ่ายในระดับรากหญ้า ปัจจุบัน มูลนิธิอดานีให้ความช่วยเหลือประชาชน 3.7 ล้านคน ใน 2,409 หมู่บ้าน ใน 16 รัฐทั่วประเทศอินเดีย

รูปภาพ: https://mma.prnasia.com/media2/1846397/Vidhya_Mandir_Students.jpg?p=medium600
รูปภาพ: https://mma.prnasia.com/media2/1846398/Adani_Vidhya_Mandir_Students.jpg?p=medium600
โลโก้: https://mma.prnasia.com/media2/1716106/Adani_Group_Logo.jpg?p=medium600

Gautam Adani with Adani Vidhya Mandir Students
Gautam Adani with Adani Vidhya Mandir Students

 Source: Adani Enterprise Limited
Keywords: Education Environmental Products & Services Health Care/Hospital Utilities Corporate Social Responsibility Not for profit