omniture

กองทุนโอเปกจัดการประชุมเพื่อการพัฒนาครั้งแรก มุ่งจัดสรรเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาทั่วโลก

OPEC Fund for International Development
2022-06-27 13:05 35

เวียนนา, 27 มิถุนายน 2565 /PRNewswire/ -- พันธมิตรด้านการพัฒนาตบเท้าเข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาของกองทุนโอเปก (OPEC Fund Development Forum) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเร่งด่วนทั่วโลก ด้วยการให้คำมั่นสัญญาครั้งใหม่ในการสนับสนุนด้านการเงิน พร้อมกับลงนามข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับ

OPEC Fund and the Republic of Kosovo signed the "Framework Agreement for Private Sector Operations." Pictured from left to right: Tareq Alnassar, Assistant Director-General, Private Sector & Trade Finance Operations; Hekuran Murati, Minister of Finance, Labor and Transfers of the Republic of Kosovo; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General; Violet Onyemenam, General Counsel OPEC Fund.
OPEC Fund and the Republic of Kosovo signed the "Framework Agreement for Private Sector Operations." Pictured from left to right: Tareq Alnassar, Assistant Director-General, Private Sector & Trade Finance Operations; Hekuran Murati, Minister of Finance, Labor and Transfers of the Republic of Kosovo; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General; Violet Onyemenam, General Counsel OPEC Fund.

การลงนามและการประกาศมีดังนี้

  • กองทุนโอเปกและสาธารณรัฐคอซอวอได้ลงนามใน "กรอบข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานของภาคเอกชน" ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเอกชนในคอซอวอ โดยมุ่งเน้นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อ พลังงาน และน้ำ ทั้งนี้ ดร. อับดุลฮามิด อัลคาลิฟา (Abdulhamid Alkhalifa) ผู้อำนวยการใหญ่ของกองทุนโอเปก ได้เดินทางเยือนคอซอวอในเดือนมิถุนายน และแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
  • กองทุนโอเปกและธนาคารพัฒนาเอเชียได้จัดตั้งกองทุนทรัสต์เพื่อยกระดับความพร้อมของโครงการในประเทศกำลังพัฒนา โดยกองทุนโอเปกประเดิมด้วยการมอบเงิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ากองทุน เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการปรับปรุงโครงการลงทุนต่าง ๆ ผ่านการเตรียมความพร้อม การออกแบบ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • กองทุนโอเปกและธนาคารพัฒนาอเมริกาใต้ฟอนปลาตา (FONPLATA) ได้ลงนาม "ข้อตกลงความร่วมมือ" เพื่อขยายขอบเขตและกระชับความร่วมมือผ่านการร่วมกันสนับสนุนทางการเงินในโครงการเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนซึ่งฟอนปลาตาดำเนินงานอยู่
  • กองทุนโอเปกผนึกกำลังกับกองทุนเพื่อการพัฒนาทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) และองค์กรพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อทุกคน (Sustainable Energy for All หรือ SEforALL) เพื่อออกแบบและนำเสนอศูนย์กลางนวัตกรรมพลังงานและการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance and Energy Innovation Hub) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) ที่ประเทศอียิปต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มด้านการเงินและนโยบายแบบครบวงจรระดับโลก และใช้พลังของนวัตกรรมทางการเงินเพื่อจัดหา ปลดล็อก ลดความเสี่ยง และขยายขนาดการลงทุนในด้านการเข้าถึงพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน นอกจากนี้ กองทุนโอเปกยังตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของการทำครัวโดยใช้พลังงานสะอาด (clean cooking) จึงจัดสรรเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาดากัสการ์ มาลาวี และรวันดา
  • กองทุนโอเปกและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงโซลูชันทางการเงินที่ทันสมัย ปลดล็อกการลงทุน และสนับสนุนโครงการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนช่วยให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืน

ดร. อับดุลฮามิด อัลคาลิฟา ผู้อำนวยการใหญ่ของกองทุนโอเปก กล่าวว่า "คำมั่นสัญญาและการลงนามใหม่เหล่านี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของเราในการรวมพลังกันเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเราจำเป็นต้องลงมือทำอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมาย และร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าถึงพลังงาน และการจัดหาอาหาร เราได้รับกำลังใจอย่างมากจากความสำเร็จและพลังบวกที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง"

การประชุมเพื่อการพัฒนาของกองทุนโอเปกซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ "ขับเคลื่อนความยืดหยุ่นและความเสมอภาค" ได้รวบรวมผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกกองทุนโอเปกและประเทศพันธมิตร หัวหน้าสถาบันหลายแห่งในกลุ่มประสานงานอาหรับ เจ้าหน้าที่อาวุโสของบรรดาธนาคารเพื่อการพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชน ภายในงานประกอบด้วยการอภิปรายแบบคณะในหัวข้อ "ความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศกับความต้องการด้านพลังงาน - มุมมองการพัฒนา" "นวัตกรรมเพื่ออนาคตพลังงานอัจฉริยะ" และ "การเปลี่ยนความมุ่งมั่นสาธารณะสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ" ปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ "การร่วมกันสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาใต้-ใต้"

กำหนดการของการประชุมเพื่อการพัฒนาของกองทุนโอเปก ประจำปี 2566 จะมีการประกาศในเร็ว ๆ นี้

เกี่ยวกับกองทุนโอเปก

กองทุนโอเปกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC Fund for International Development หรือ OPEC Fund) เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่จัดหาเงินทุนจากประเทศสมาชิกให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกโดยเฉพาะ องค์กรทำงานร่วมกับพันธมิตรประเทศกำลังพัฒนาและชุมชนการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางทั่วโลก กองทุนโอเปกก่อตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกโอเปกในปี 2519 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนา เสริมสร้างชุมชน และส่งเสริมผู้คน งานของเราเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็น เช่น อาหาร พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การจ้างงาน (โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) น้ำสะอาดและสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ และการศึกษา จนถึงปัจจุบัน กองทุนโอเปกได้มอบเงินทุนมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการพัฒนาในกว่า 125 ประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 187,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ฟิทช์ (Fitch) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนโอเปกไว้ที่ AA+/Outlook Stable ขณะที่เอสแอนด์พี (S&P) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนโอเปกไว้ที่ AA/Positive Outlook ในปี 2564 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นความจริงสำหรับทุกคน

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1847057/OPEC_Fund_1.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1847058/OPEC_Fund_2.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1847059/OPEC_Fund_3.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1847060/OPEC_Fund_4.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1847061/OPEC_Fund_5.jpg?p=medium600
รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/1847062/OPEC_Fund_6.jpg?p=medium600
โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/1584526/OPEC_Fund_Logo.jpg?p=medium600

 

The Asian Development Bank and the OPEC Fund launched a trust fund to improve project readiness in developing countries. Pictured from left to right: Ahmed M. Saeed, ADB Vice-President for the East Asia Department, the Southeast Asia Department, and the Pacific Department; Eugene Zhukov ADB Director General for Central and West Asia; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General; Violet Onyemenam, General Counsel OPEC Fund.
The Asian Development Bank and the OPEC Fund launched a trust fund to improve project readiness in developing countries. Pictured from left to right: Ahmed M. Saeed, ADB Vice-President for the East Asia Department, the Southeast Asia Department, and the Pacific Department; Eugene Zhukov ADB Director General for Central and West Asia; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General; Violet Onyemenam, General Counsel OPEC Fund.

 

The OPEC Fund and the regional South American development bank FONPLATA. Pictured from left to right: Mr. Juan Enrique Notaro Fraga, Executive President FONPLATA; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General.
The OPEC Fund and the regional South American development bank FONPLATA. Pictured from left to right: Mr. Juan Enrique Notaro Fraga, Executive President FONPLATA; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General.

 

 

 

The OPEC Fund, UNCDF & SEforALL announce the launch of a Climate Finance and Energy Innovation Hub at the OPEC Fund Dev Forum. Pictured from left to right: Shaimaa Al-Sheiby, OPEC Fund Senior Director, Strategic Planning & Economic Services; Damilola Ogunbiyi, CEO of SEforALL; Preeti Sinha, Executive Secretary UNCDF; Lerato Mbele, Journalist.
The OPEC Fund, UNCDF & SEforALL announce the launch of a Climate Finance and Energy Innovation Hub at the OPEC Fund Dev Forum. Pictured from left to right: Shaimaa Al-Sheiby, OPEC Fund Senior Director, Strategic Planning & Economic Services; Damilola Ogunbiyi, CEO of SEforALL; Preeti Sinha, Executive Secretary UNCDF; Lerato Mbele, Journalist.

 

International Renewable Energy Agency (IRENA) and the OPEC Fund signed a Memorandum of Understanding. Pictured from left to right: Francesco La Camera, IRENA Director-General; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General.
International Renewable Energy Agency (IRENA) and the OPEC Fund signed a Memorandum of Understanding. Pictured from left to right: Francesco La Camera, IRENA Director-General; Dr. Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund Director-General.

 

OPEC Fund Development Forum, Hofburg, Vienna.
OPEC Fund Development Forum, Hofburg, Vienna.

 

 

 

Source: OPEC Fund for International Development
Keywords: Banking/Financial Service Oil/Energy Utilities Environmental Issues Environmental Policy
Related News