omniture

Xinhua Silk Road: เปิดตัวดัชนีราคาแพะแคชเมียร์ซินหัว-เค่อหลาน ในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน

Xinhua Silk Road
2022-07-04 09:53 37

ปักกิ่ง--1 กรกฎาคม 2565--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ดัชนีราคาแพะแคชเมียร์ซินหัว-เค่อหลาน (Xinhua-Kelan Cashmere Goat Price Index) เปิดตัวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในอำเภอเค่อหลาน มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะแคชเมียร์ในอำเภอเค่อหลาน


ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีราคาแพะแคชเมียร์ดัชนีแรกของประเทศจีน โดยสะท้อนข้อมูลราคาทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะแคชเมียร์ในอำเภอเค่อหลานอย่างครอบคลุมและถูกต้อง พร้อมให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการกำหนดราคาในตลาด และส่งเสริมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือดิจิทัล

อำเภอเค่อหลานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลซานซี และมีจุดแข็งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา อำเภอเค่อหลานค่อย ๆ วางระบบการแปรรูปแพะแคชเมียร์ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตหนังแพะ ขนแพะ ผ้าขนแพะ ไปจนถึงเนื้อแพะ

ณ สิ้นปี 2564 อำเภอเค่อหลานเลี้ยงแพะเกือบ 660,000 ตัว ในจำนวนนี้เป็นแพะแคชเมียร์ 550,000 ตัว โดยมีการผลิตผ้าขนแพะ 136 ตัน และขนแพะ 306 ตัน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะของอำเภอเค่อหลานมีมูลค่าผลผลิตต่อปี 252 ล้านหยวน คิดเป็น 60% ของมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในอำเภอเค่อหลาน  

ดัชนีดังกล่าวร่วมกันพัฒนาโดยสำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS) และอำเภอเค่อหลาน เพื่อสะท้อนแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนในตลาด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะและหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจ

คุณเมิ่ง หงปิน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเค่อหลาน กล่าวว่า ดัชนีดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญสำหรับอำเภอเค่อหลานในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับภาคการเกษตรด้วยคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นมาตรการสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะในท้องถิ่น

คุณจาง จ้าวซิน นักวิจัยจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจชนบท (RCRE) กล่าวว่า ดัชนีราคาแพะจะช่วยให้ตลาดมีการหมุนเวียนอย่างราบรื่นมากขึ้น ช่วยส่งเสริมมูลค่าแบรนด์ให้ดีขึ้น ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรม และช่วยให้อุตสาหกรรมแพะแคชเมียร์ในท้องถิ่นบรรลุการพัฒนาคุณภาพสูง

ทั้งนี้ CEIS คือผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีนในเครือสำนักข่าวซินหัว โดยมีแพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสารหลายแพลตฟอร์ม ได้แก่ Xinhua Finance แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารการเงิน, Xinhua Silk Road แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง, Xinhua Credit แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารเครดิต และ Xinhua Indices แพลตฟอร์มบริการรวบรวม จัดทำ เผยแพร่ และส่งเสริมดัชนีต่าง ๆ อย่างครอบคลุม

 

Source: Xinhua Silk Road
Keywords: Banking/Financial Service Publishing/Information Service New products/services