omniture

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ลงนามข้อตกลงกับ จอห์นสัน คอนโทรลส์ ในงาน CIIE 2023 ประกาศแผนสร้างห้องปฏิบัติการร่วม มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Shanghai Electric
2023-11-14 20:39 72

เซี่ยงไฮ้--14 พฤศจิกายน 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK: 2727, SSE: 601727) ประกาศลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการร่วม "คาร์บอนและดิจิทัล" ("Carbon & Digital" Joint Laboratory Strategic Cooperation Agreement) ร่วมกับ จอห์นสัน คอนโทรลส์ (Johnson Controls) ในระหว่างงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน ประจำปี 2566 (China International Import Expo หรือ CIIE 2023) ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่จะช่วยเสริมสร้างพลังให้กับทั้งสองบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเมือง ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การเร่งพัฒนาโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยทั้งสองบริษัทจะสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาคพลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพรินต์

Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.
Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.

คุณหลิว ผิง (Liu Ping) ประธานบริษัท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กล่าวว่า "การสร้างห้องปฏิบัติการร่วมจะช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กับ จอห์นสัน คอนโทรลส์ ในการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอนต่ำ และมีความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งพลังงานและโหลดไฟฟ้า รวมทั้งคว้าประโยชน์จากการบูรณาการอย่างราบรื่นของโซลูชันดิจิทัลและโซลูชันอัจฉริยะ เพื่อสำรวจโอกาสความร่วมมือในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เมือง นิคมอุตสาหกรรม ถนน และอาคาร เป้าหมายของเราคือการสร้างโซลูชันแบบบูรณาการและแพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะที่รวมแหล่งพลังงานที่หลากหลาย เช่น ไฟฟ้า ความเย็น ความร้อน และก๊าซ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ"

โดยทั่วไปแล้ว นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนใช้พลังงานสูงและปล่อยคาร์บอนสูง โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 69% ของการใช้พลังงานทั้งหมด และ 31% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในประเทศจีน นับเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนหลักในเขตเมืองที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม แม้ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านคาร์บอนอย่างรุนแรง แต่ศูนย์กลางการผลิตเหล่านี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีมากกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ และมีส่วนช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่า 30%

ด้วยความพยายามร่วมกันในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมหาศาล เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก และ จอห์นสัน คอนโทรลส์ ได้ร่วมมือกันคิดค้นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของบรรดาโรงงานผลิต พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานสำหรับแนวปฏิบัติด้านการประเมินและการวางแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Standard for Zero Carbon Industrial Park Implementation Path Planning and Evaluation Guidelines) ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานที่เข้มแข็งและเอื้อต่อภารกิจการลดคาร์บอนในเขตอุตสาหกรรมของจีน

มาตรฐานดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในมหกรรมอุตสาหกรรมนานาชาติจีน ประจำปี 2566 (China International Industry Fair 2023) โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วย "แพลตฟอร์มดิจิทัลหนึ่งเดียว" สำหรับบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมถึง "9 เส้นทางเทคโนโลยี" ในภาคส่วนสำคัญ ๆ ตลอดจนกลยุทธ์การใช้ระบบพลังงานแบบบูรณาการ "แหล่งพลังงาน-กริดไฟฟ้า-โหลดไฟฟ้า-ระบบกักเก็บพลังงาน" ซึ่งช่วยให้นิคมอุตสาหกรรมสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้สูงสุดด้วยต้นทุนต่ำที่สุด

ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กับ จอห์นสัน คอนโทรลส์ เริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 โดยเป็นความพยายามร่วมกันในด้านเทคโนโลยีคาร์บอนเป็นศูนย์และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสองบริษัทจะสานต่อภารกิจร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมทั้งกระชับความร่วมมือในขณะที่ร่วมกันสำรวจเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับนิคมอุตสาหกรรมและอาคาร ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคต

Source: Shanghai Electric
Related Stocks:
HongKong:2727 OTC:SIELY Shanghai:601727
Keywords: Electrical Utilities Environmental Products & Services Green Technology Utilities Contracts Licensing/marketing agreements Trade show news
Related News