omniture

ทรินาโซลาร์ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Trina Solar Co., Ltd
2024-05-23 01:12 31

ฉางโจว จีน, 23 พ.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

เนื่องในโอกาสวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) ในวันที่ 22 พฤษภาคม เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) เป็นที่สนใจอีกครั้งสำหรับความสามารถในการลดการปล่อยคาร์บอนและฟื้นฟูระบบนิเวศ ในฐานะที่ทรินาโซลาร์ (Trinasolar) เป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะ บริษัทฯ จึงอยู่ในแนวหน้าของการจัดการกับประเด็นเหล่านี้

ทรินาโซลาร์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างแข็งขันมาเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานใหม่สู่อนาคตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังชูโมเดล "PV+" ซึ่งเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ ในการทำให้เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานแสงอาทิตย์ในเกษตรกรรม: มอบพลังสนับสนุนการเกษตรยั่งยืน

โครงการ Kohirā Solar Farm Project ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ซึ่งใช้โมดูล Trinasolar Vertex Series และระบบติดตามแสงอาทิตย์ TrinaTracker Vanguard 2P แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จของการพัฒนามนุษย์และระบบนิเวศธรรมชาติ

โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่คิดมาเป็นอย่างดีทำให้แน่ใจได้ว่าการเพาะปลูกพืชและปล่อยสัตว์แทะเล็มหญ้าไม่ได้รับผลกระทบขณะปกป้องพื้นที่เพาะปลูก โดยที่ยังควบคุมการเติบโตของพืชพรรณและให้ปุ๋ยออร์แกนิกสำหรับดิน

พลังงานแสงอาทิตย์นอกชายฝั่ง: ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล

พลังงานแสงอาทิตย์นอกชายฝั่งเป็นหนึ่งสภาวการณ์ประยุกต์ใช้งานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในแง่นี้ โมดูล Vertex ของทรินาโซลาร์เป็นรายแรกที่ได้รับการรับรองพลังงานแสงอาทิตย์นอกชายฝั่งระดับโลกจาก TÜV Rheinland เมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อน

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มอบโอกาสให้ชาวประมงท้องถิ่นได้มีเส้นทางสู่ความสำเร็จทางการเงินด้วยการผลิตไฟฟ้าเหนือผิวน้ำทะเลและเพาะเลี้ยงปลาอยู่ใต้น้ำ

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในทะเลทราย: ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

ในทะเลทราย โกบี และภูมิภาคที่แห้งแล้ง พลังงานแสงอาทิตย์มีข้อได้เปรียบในแง่ของการป้องกันการกร่อนจากลมและพายุทราย ตลอดจนการทำให้พืชพรรณมีเสถียรภาพ

โครงการบริหารจัดการทะเลทรายอูหลานปู้เหอ การจัดเก็บพลังงาน และพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 100 เมกะวัตต์ (100MW Ulan Buh Desert Management, Energy Storage, and PV Project) ใช้โมดูล Trinasolar Vertex ทั้งโครงการ อัตราการรอดชีวิตของพืชเพิ่มขึ้นอย่างมากในถิ่นที่อยู่ที่มีกำบังภายใต้แผง เปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนอยู่ในดีเอ็นเอของทรินาโซลาร์

นอกจากเป็นคุณค่าสำคัญที่บริษัทฯ มอบให้แก่ลูกค้า ความยั่งยืนยังฝังอยู่ในดีเอ็นเอองค์กรของทรินาโซลาร์มาอย่างยาวนาน

โรงงานผลิตหลายแห่งของบริษัทฯ ได้รับการยกย่องเป็น "โรงงานสีเขียว" (Green Factory) และโรงงานในอี้อูของบริษัทฯ เป็นแห่งแรกในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการรับรองเป็น "โรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์" (Zero Carbon Factory) โดยหน่วยงานอิสระ

ทรินาโซลาร์ยังแสดงการยึดมั่นในพันธกิจด้านความยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้า ซึ่งได้รับการรับรองฉลากการประกาศผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Product Declaration หรือ EPD) และฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products หรือ CFP)

ทั้งนี้ ทรินาโซลาร์ ซึ่งอุทิศตนเป็นผู้สนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนระดับโลก จะดำเนินการต่อไปเพื่อยกระดับความพยายามด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโมเดลในการมุ่งสู่อนาคต

 

Source: Trina Solar Co., Ltd
Related Stocks:
Shanghai:688599
Keywords: Agriculture Alternative Energies Environmental Products & Services Green Technology Oil/Energy Utilities Environmental Issues
Related News